Tervalampi om grythyttesamerna (on Forest Saamis – 1668 – at Grythytte Thingstead 1676)

Hällefors kommun idag.
startbild
En av de äldsta skriftliga källorna att skogssamerna vandrade i trakterna är när Lars Larssons hustru i Sandsjön mötte skogssamerna 1668, enligt en uppgift i Grythytte tingsrätts dombok den 2 mars 1676: Trolldom med lappesporre:

”S d gaaf Lars Larsson Skytt i Sandsiön tillkiänna, det han funnit een lappespåre hoos sin hustro, huadh hon giordt medh dehn må hon veeta. Hustrun tillstoodh sigh hafft samma lappespåre och dhen fått af lappefolck, som reeste kringh om landet för 8:a åhr sedan, sägiandes sigh förr fått stoor skada på sin boskap af vilddiur och der före måst frågat vandringsfolk, effter boot, då hon fick samma spåra och sedan intet hafft någon skada på sin boskap, och mehra vet hon intet något ondt medh den, hvilken var giordh af koppar, medh någer mässingskiäder uthi.”

Så långt Tervalampi.
Närke och Örebro län hade under 1600-talen en samisk befolkning som skymtar fram i arkiven.
främst rör det sig om västra delarna, men även i norr och i söder och i Askers härad.
Veterligen har ingen genomgripande studie av kyrkobokföringen gjorts. En sökning på decennierna 1690-1720 skulle nog kunna ge en hel del.
Jag hoppas att framledes kunna sammanfatta lite fler intryck om samernas historia i Närke.

lappgåsse
Och denna historia kan på intet sätt frikopplas från västra Västmanland (dessutom nomadiserade flera av dessa samer österut ända till Uppland och Gästrikland).
Den ”lappgåsse” som avled 1711 vid Hedhammar S Riddarhyttan är en av tre kända 1700-talsnedslag med skogssamer i Skinnskatteberg, och vilka med stor visshet även frekventerade ännu västligare delar av Västmanland samt Närke, och kanhända även Värmland.

Illustrations: 1. http://www2.hellefors.se/kommunen/boarbeta/Grythyttan/HTML/index.htm
2. Arkiv Digital, Födelse- och dopboken Skinnskatteberg, 1711, källhänvisning i bloggartikel soorterad under Västmanland.

Annonser

En reaktion på ”Tervalampi om grythyttesamerna (on Forest Saamis – 1668 – at Grythytte Thingstead 1676)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s