”You cant lose what you ain’t never had”: Undersåker 7 mars 1649 och Tomatz Jonsson Lapp

Domboksprotokoll 1649–1690
Ting 7 mars 1649
Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. A I:3, fol. 92–94, ÖLA.
Anno 1649 den 7 martij, höltz laga tingh medh allmogen uthi Vndersåker, nähr warandes H.
K. M:ttz befall:n wäll:tt Pehr Ericksonn medh de 12 \edsworne/ lagrättes män.
1. Ottesiöö männen klagar, att Tomatz Jonson lapp tillfogar dem mycken infogn och skada
på \boolbyns/ afradtz skogh, medh diur och fogelz uthödande. [sic]
R: Tomatz medh sine hussmän, bleff alfwarligen och strängeligen förmaant, att hwilken
bonde som honom finner på sine affratz landh göra någon förfågn, så skall hand tingföras och
sädan mista sitt fiähl och aff drifwas.

Författarens (PE) framhävning

Källa:

UNDERSÅKERS TINGSLAGS
DOMBOKSPROTOKOLL 1649-1690
KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA
utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap
Redigerade av Karin Bark

http://www.fornskrift.se/Avskrifter/Undersaker_1649-1690_rev.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s