Cronstedts karta över Herjeådalen 1797 + En Härjedalsbeskrivning (Ahnlund/Modin/Sparenborg) 1737 (1922)

I texten från 1737 skymtar en 1670-tals (ca) same, med all sannolikhet renskötande och -ägande, Jon Torkilsson, då han skattar för ett fjäll, fram.

HERRRJJ

En Härjedalsbeskrivning 1737. (s 72f)
A. Sparenborg via E Modin

5:0. Mineralstrek eller grufvor äro här inge andre uppenbara än Liusnedals eller Mässlinge kopparbruk, belägit i Hede pastorat vid Funnesdahlen, nämbl. hyttan med de flere byggnader, men sielfve grufvorne längre väst i fiällen 2 mil från hyttan. Detta bruk lärer förmodeligen af den Funckiska familien först blifvit uptagit för ohngefähr 50 ;\ 60 åhr sedan, först upfunnit af en lapp, Jon Torkilsson vid namn. som den tiden var skattelapp i fiällen, och dess afföda ännu der vistande. Denne lapp har upgifvit den befundne malmstenen för en bonde Hans Olsson i Mässlingegården, som är belägen 2 mil i nordan från hyttan. Bemälte Hans Olsson har det åter [uppgifvit] för den tiden här varande häradsfogde Nils Uhr, som ock sedermera blef participant. Detta värck har varit åtskillige olägenheter af ofreden emillan Sverige och Danmarck underkastat, så at det mera legat öde än idkats. Dess mästa tillvärckning lärer ohngefärlig stigit til 40 skpd

Samt i sockenbeskrivningarna (1737), t ex från Wämdahls annex

Elliest kan ock vara nogra torra berg och fiäll, som kallas Håsvåhlen, Hernvåhlen, som iir 1/1 väg ohngefähr up i högden. Vid den nordostra sidan gräntsar til jämteland ifrån Storsiön til Othsiö i Underåker sokn 4 mil, som der bor fiäll-lappar på. Ifrån Storsiö tiI jämteland i Oviken är 7 mil, hvarest järntame bruka skogen intil Storsiön,

Bild via VÖBAM Fullskala http://www.vobam.se/bildtemp/41396.jpg

Källa

En härjedalsbeskrivning 1737. Separattryck ur Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1921.

av Ahnlund, Nils (red)

Härnösand 1922. Klhft. C:a 20 s.
På webben http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/3/17414_ca_object_representations_media_39389_original.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s