Mission bland samer – Margareta, Unionsdrottningens namne, 1300-tal

SAMEKVINNAN MARGARETA 1. Början, bakgrund

— Men först på 1340-talet hör man talas om, att kyrkan gör några försök att nå folket längst i norr. Sannolikt sommaren 1346 gör ärkebiskop Hemming Sten en resa upp till Torneå, som hörde till hans stift. Det berättas, att han där låtit framsätta ett stort kar nedanför kapellet och /i detta kar/ döpa ett tjugotal samer och finnar. Men någon mission bland samerna blev det ännu på länge icke tal om. I slutet av 1300-talet fick den lappska missionen en kraftig förespråkerska i samekvinnan Margareta, som var uppfylld av en glödande iver för sina landsmäns omvändelse. Hennes hänförelse eldades av syner och uppenbarelser, och hennes iver var så stor, att hon begav sig ända till Malmö för att träffa drottning Margareta och väcka hennes intresse för missionen bland samerna. Detta lyckades också, och drottningen utfärdade 1389 i förening med ärkebiskop Magnus i Lund ett brev [skrivet på latin] till samerna, i vilket de uppmanas att överge sin hedniska villfarelse och genom dopet låta sig upptagas i den kristna kyrkan. I brevet uppdrogs denna angelägenhet åt ärkebiskop Henrik i Uppsala. Att denne ägnade åtminstone något intresse åt denna sak, framgår av ett brev, som han sände till ”patres” [= munkar, förmodligen i Vadstena], med uppmaning att pröva Margaretas syner och uppenbarelser, om de voro att anse som ingivelser av en god ande. Något vidare är ej känt om ärkebiskopens åtgörande i detta fall. (Se vidare om Margareta under Biografier).

Sannolikt var det år 1388 som Margareta begav sig på sin vandring genom landet, som icke för länge sedan drabbats av digerdöden. Det troliga är väl, att hon startade resan under vintern, då hon kunde använda sina skidor. Samma fortskaffningsmedel, som en annan samekvinna, Maria Magdalena Mathsson, använde femhundra år senare, då hon skidade till Gävle från S. Lappland. Not 2. En gammal samekvinna,
Margareta styrde kosan till Uppsala där ärkebiskopen bodde. Då hörde ju hela norra delen av landet till hans biskopsdöme. Där träffade hon dekanen Henrik och andra medlemmar av domkapitlet. Någon större förståelse för sitt arbete mötte hon tydligen icke i Uppsala att döma av den skrivelse hon här fick med sig. Denna skrivelse var ställd till ”fäderna” varmed troligen menas munkarna i Vadstena kloster. I denna skrivelse säges det, att hon påstår sig ha sett övernaturliga syner och i dem mottagit uppmaningar, som hon ansåg sig minnas. Domkapitlet sände henne därför till ”fäderna” och ber dem undersöka saken. De bör meddela, om de finner henne värd understöd eller om man skall tysta ned henne. De bör undersöka om hennes uppenbarelser härröra från den Helige Ande eller äro ”den andre andens” bländverk. Hon tycks ha vandrat från Uppsala till Strängnäs där hon följande sommar träffar biskop Tord, som också giver henne ett brev till klosterbröderna i Vadstena. I detta brev skriver han: ”Kanske är det icke utan ett inre mysterium denna enkla, fattiga och elända kvinna, som icke söker denna världens rikedomar, njutningar och ära, utan allenast sträcker sin själs begär till det som Gud tillhör, med så stor nitälskan anropar de styrande, såväl präster som övriga; ja, kanske man får tro, att Guds Son, som med sin Helige Andes eld 281 upptänt henne till dessa maningar, i dessa yttersta tider vill för folket uppenbara sitt namn och Eder tro.” Det borde, tycker biskopen, inte vara alltför svårt att skicka några andliga och i Guds ord lärda män, som predikanter till lapparna, vilka ju dock inte bodde så långt från Uppsala eller Åbo. [Hela Finland hörde vid denna tid till Åbo stift.]

SAMESKOLOR INOM ÅSELE LAPPMARK Nils Eriksson. 1992.
Utg. av Sten Henrysson
SCRIPTUM NR 33 Red. Egil Johansson Rapportserie utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s