Ur BO CAVEFORS: Konsten att ta makten

Vid riksdagsvalet 1928 väljer endast 810.000 tyskar NSDAP, 2,6 procent av de avgivna rösterna. I dagens Tyskland hade ett sådant valresultat inneburit att ”rörelsen” stupat på femprocentregeln. 1930 väljer 6.500.000 NSDAP, det är 18,3 procent och partiet blir därmed det näst största i riksdagen, större än kommunistpartierna och det katolskt borgerliga Zentrum. 1932 blir NSDAP landets största parti med 13,8 miljoner röster, motsvarande 37,4 procent. Det är jämförbart med SPD:s (socialdemokraternas) andel av valmanskåren fyrtiofem år senare, 1987. I mars 1933 får NSDAP 17 rniljoner röster. Det motsvarar CDU:s (kristdemokratiska unionens) och CSU:s (kristsociala unionens) sammanlagda röstetal1987. En extrem valseger Avgörande är inte, som ofta hävdas, att Hitler i fria val aldrig fick absolut majoritet utan att han vid riksdagsvalen 1932-1933 kapade åt sig mer än dubbelt så många mandat som det näst största partiet, SPD. Vägen mot denna extrema valseger har Falter noga följt. Han menar att nationalsocialisternas valsegrar inte borde kommit som en överraskning för motståndarna. Regional- och kommunalvalen åren dessförinnan visar klara tendenser. I Mecklenburg-Schwerin stiger röstsiffrorna för NSDAP mellan 1926 och 1929 från 1,7 procent till4,1 procent, i Baden från 1,6 till 11,3 procent. I Sachsen tredubblas röstetalet från 1929 till 1930. Mellan 1930 och 1932 ökar röstetalet för NSDAP betydligt över genomsnittet i norra och nordöstra Tyskland medan det i södra och i västra delarna ligger under —— . – – – 135 genomsnittet. De regionala skillnaderna kvarstår vid valet 1933 då partiet t ex tar 81 procent av röstema i det ostpreussiska Neidenburg men endast får 16,5 procent i Untenfrankens Aschaffenburg. 1932 fö- reträder de ”demokratiska partierna” inte längre folkflertalet och den 5 mars 1933 väljer två tredjedelar av valmanskåren icke-demokratiska partier som NSDAP, DNVP (tysknationella folkpartiet) och KPD (tyska kommunistpartiet). Detta om intet annat visar Weimarrepublikens definitiva bankrutt. Värt att notera är att medan NSDAP totalt får knappa 30 procent av röstema hämtar man hem 50-60 procent av röstema vid högskolor och universitet. KPD:s tidskrift konstaterar att ”ungdomen gärna väljer antikapitalistiska och antiparlamentariska partier”.

Vilka röstade på NSDAP?
Frågan blir: från vilka samhällsgrupper rekryteras NSDAP-väljarna? 1930 kommer var tredje från de konservativa och liberala DDP (tyska demokratiska partiet) och DVP (tyska folkpartiet) och var tionde NSDAP-väljare hade två år tidigare, 1928, röstat på SPD. Trenden fortsätter: 1932 är fortfarande var tredje NSDAP-väljare en f d konservativ eller liberal men nu är var sjunde nationalsocialist en f d socialdemokrat. Var femte NSDAP-väljare är f d soffligare. Falter tillbakavisar den belgiske socialisten Rendrik de Mans påstående (1932) att kvinnor oftare än män föll för Hitlers blå ögon. I protestantiska valkretsar entusiasmerades kvinnor i lika hög grad som män men i katolskt dominerade valkretsar valde kvinnor mer sällan än män 136 extremistpartier till höger och vänster. Det innebär att det katolska Zentrumpartiet bättre än andra borgerliga partier tack vare kvinnorna lyckas hålla partiapparaten förhållandevis intakt. Mellan 1925 och 1930 är 60 procent av partimedlemmarna i NSDAP yngre än 30 år och under den längre perioden 1925-1933 är genomsnittsåldern 31 år. Det är troligt att inget parti har yngre genomsnittsväljare än NSDAP. Falter gör den intressanta iakttagelsen att nationalsocialisternas positioner förskjuts från söder mot norr mellan 1928 och 1930 och vid maktövertagandet 1933 väljer drygt hälften av valmanskåren i nordöstra Tyskland NSDAP medan endast en tredjedel av valmanskåren i landets västra delar väljer Hitler framför det traditionellt borgerligt katolska Zentrum

HELA http://www.svensktidskrift.se/arkiv100/1992/35%20Bo%20Cavefors%3B%20Konsten%20att%20ta%20makten.pdf

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s