”En fierdings wäg från kyrkian, der de hafwa sin koija”. Skiss över Samernas historia utmed Dalälven 3. Leksand

Skiss över Samernas historia utmed Dalälven 3. Leksand

Ett flertal terrängnamn kvarligger i trakten; viss osäkerhet råder om huruvida 1690-talets Lappmyran vid Heden (nedan; se även not) finns kvar; men åt Grycksbo och åt andra håll i grannsocknarna finns lappmyror.
Leksand tycks främst ha tjänat sommarbetesland för skogssamerna.
En intressant detalj är alla de soll-namn som dalaöar i sjöar ofta fått. Sollen.
De många upptäcktsresandena på 1700-talet som t ex Linné, Outhier, Hamilton och Gahns tycks ha prioriterat Västerdalarna eller vikit av i Falun.
1800-talet är dåligt utforskat i trakten för samernas vidkommande.

Den 20 april 1690 kom en same vid namn Mårten Nilsson och hans hustru Ingrid Mårtensdotter till prästen i Leksands församling. Medbragta ”witnen af Lexandsfolcket” bevisade att deras lilla dotter Elsa, ett halvt år gammal, hade avlidit av kopporna på Heden, ”En fierdings wäg från kyrkian, der de hafwa sin koija”. Denna samiska familj önskade få jordfästa sin lilla dotter på Leksands kyrkogård. Fördenskul såsom man om sådane personer och landstrykare billigt drager misstancke om deras lofliga sammanlefnad och Echtenskap, om deras Barns Doop etc. altså Examinerades desse föräldrar på detta sättet: 1. Var föräldrarna vigde? Ja, de kunde visa upp en attest daterad 2 januari 1679 i Hed[-e]sunda och undertecknad av pastor där, Petro Celenio. 2. Var barnet döpt? Ja, det var döpt i deras köpstad Umeå men de har ingen dopattest, eftersom det inte är brukligt med sådana däruppe men de kunde visa upp dopattester från andra församlingar, där deras andra barn var döpta. De kunde också bevisa att de tagit nattvarden på de platserna.  3. Förhördes de korteligen i sin Christendom och wijste der uti någorlunda kundskap. Man tillät alltså lilla Elsa begravning på ett lägligit ställe utom wästra kyrkiodörren, der barnet af predikanten jordfästades på vanligit sätt och wanliga böner derefter lästes.

Leksand C:6. 1756: Carin. Lappmannens Jöns Anderssons och Carin Andersdotters född under wistandet i Leksand på Skåsberget den 15 Junii. Testes: Anders Andersson, Lars Andersson, hustru Ingrid Jonsdotter och Pigan Ingrid Andersdotter, alla Lapp-folck.
Leksand Vigselboken 1746 E:2 i april (Misericordias) 1746 vigdes lappdrängen Anders Andersosn och en kvinnsperson av samma släkte, Ingeborg Jonsdotter.
Leksands C:5 1746. 28 maj döptes Cherstin, Lappmannen Thomas Jonssons och hustrun Lisbet Clementsdotters dotter. Född samma dag vid Skeberg. Testes: Lappmännen Mårten Larsson och Anders Andersosn samt lappkvinnorna Carin Olsdotter och Carin Clementsdotter.
Leksand F:9 Begravningsdag 13 post Trinit 1747 Lappmannan Olof Schiulsson, född i Umeå [lappmarck?] af Christel. föräldrar, renatus. Kunnat enfaldigt förstå Christendoms styckena men ej läsa i book. Warit 2 gånger gift och aflat med förra hustrun 4 barn, hwaraf 1 dotter allenast lefwer, och med senare hustrun 5 barn, af hwilka 1 son lefwer. I sitt allmänna leferne berättas han warit stilla och enfaldig, gådt til kyrka, hördt Gudz ord och brukat den H. nattwarden som skiedde sista gången i måndags på sotesängen. Warit siuklig altsedan i wåhras uti werck och lungsoten, beredde sig till döden och afled i Tisdags morgon 56 år.

NOT: Margareta Hedblom skriver på Anbytarforum:
”Än idag kallas den platsen ‘Lappmyrheden’ och är belägen vid en liten tjärn på vägen mellan Åkerö och Hedens byar.” http://www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=7543&sid=7680:Leksand&Itemid=646


Hedens by, Leksand, från deras hemsida http://www.hedensby.com/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s