Orrestaare 1848, Själevad och Hörnett (och Arnäs 1890-tal)

Sundswall den 9 Mars.

Marknaden i Själewad war i år mindre besökt än wanligt af både köpare och säljare, hwilket torde någon del härröra af den köld och snöyra, som fortfor under hela marknaden; deremot hade Lapparne i talrik mängd infunnit sig, och på deras waror war god tillgång samt billigt pris.Rehnstekar såldes för 3:24 a 4 rdr 24 sk. paret, rehntungor till 9 a 10 sk. st., och rehnhudar 2 :24 a 3 rdr sk. allt rgs.

Under tredje marknadsdagen firades i Hörnets by ett Lappbröllop, derwid den såsom rik ansedde Lappmannen Nils Nilsson bortgifte sin dotter till en son af Klemet Schultson, hwilken och skulle wara en bland de förmögnare Lapparne. Brudparet erhöll i brudgåfwa af sina föräldrar 40 rehnar från hwardera sidan, eller tillsammans 80, hwilket antal genom gåfwor af några bland de närmaste slägtingarne förökades till 100 st. Bröllopsglädjen lifwades af musik och dans, som fortfor under hela natten. Bruden war utstyrd i wanlig Lappdrägt med rikt silfwerbeslagen till midjan nedräckande krage och silfwerkrona. Dagen efter bröllopet wisade sig bruden bland allmogen på marknadsplatsen, med krans på hufwudet, samt beledsagad af brudtärnor.

Nytt Allvar och Skämt

Vilhelmina/Vmina norra på 1890-talet sägs alltså bilden föreställa.
I närbelägna Arnäs. Inemot ett halvsekel efter artikeln.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s