Reindriftssamar i Tafjordfjella i Møre og Romsdal and Oppland

Oversikt over reindriftssamar i Valldal og Tafjordfjella

Dei som har fått utheva skrift er omtala i artikkelen:
Jonas frå Grong.
Torkjel Jonassen gift med Rike Daaret

Jonas (Fjell – lap) gift med Eli født 1821 død 20. januar 1895 i Rødal, Tafjord. Døde av alderdomssvakhet.

I.Thorkjel Jonassen født 2. desember 1839 død 9.november 1921, gift med Sigrid Maria Olsdatter født 29. april 1848 død 1916.
II. Bendik Jonas født 1867 død 23. november 1905, gift med Nilsine Zachariasdotter født 1862, død 17. februar 1897 på Hafsåsen i Sunndalen. Eigar av renhjord.

Barn: 1.Thomas født 8. april 1893, død 3. februar 1896, i Valldal av kikhoste.
2. Beret Marie født 9. august 1895, død 26. november 1895, i Langdal av kikhoste
.

III. Elias f. 8. mai 1871 d. 18.des 1914 i Snåsa, gift med Malene J.datter Nursfjell født 1871 død 1954. 10 born.

IV. Sara . født 14. oktober 1885, død 11.februar 1912
Denne uvanleg vakre samejenta veit ein ikkje meir om. Fotografiet som er funne på Gjøra i Sunndalen, viser kanskje henne.

——————————

http://archive-no.com/no/d/digitaltmuseum.no/2013-06-05_2242546_97/Digitalt_Museum_Reindriftssamar_i_Valldal_og_Tafjordfjella/

Källa och författare utvecklas senare!

Annonser

När Lappfogde Oravainen våldtog en sameflicka, kom undan med det och annat – och t o m fick förnyat förtroende (Torne sn 1586)

When Saami District Tax Bailiff Oravainen Raped Saami Girls And Got Away With And Even Got Renewed Confidence By The Swedish State (in English later!)


Angående Nils Nilsson Oravainen i Vojakkala

(Snell, uppdaterad juni 2014)

Vid tinget i Torne socken den 10 februari 1586 dömdes Oravainen till döden för att ha oförrättat en lapphustru och bland annat tagit hennes dotter med våld. Han blev dock benådad och utgav 25 daler i böter. Trots avsättningen utökades Oravainens fögderi då han återinsattes 1589 och fick ansvar för Torne, Västersjö och Kemi lappmarker. Då Oravainen hösten 1594 vid sitt besök i Stockholm sammanträffade med hertig Karl fick han utsträckta befogenheter innebärande rätten att uppta skatt även i Lofoten. Året därpå inkasserade han i skatt och sakörespengar: 218 ½ daler 166 mark, 105 lod silver, 26 mårdar, 87 rävar, 4 bävrar, 23 uttrar, 1 björn, 2 vargar, 10 hermeliner, 32 ¼ timmer gråskinn, 36 renskinn, 65 fjällrackar, 1 ½ alnar tyg, 7 lispund koppar, 10 lispund bernfisk och 35 lispund gäddor.
Av dem som fiskade vid träsken i lappmarken uttog han 32 lispund gäddor och vidare gav Västersjöfinnarna honom 43 lispund rockar till spisning.

(PE framhävning)
Ur BROTTSTYCKEN FRÅN TORNE OCH KEMI LAPPMARKER BIRKARLAR, FOGDAR, LAPPAR, HANDEL, GRÄNSTVISTER Per-Olof Snell
http://familjenbostrom.se/genealogi/norrbotten/Torne_Kemi_lappmarker.pdf

Bild från samma sida.

När ett ungt liv släcktes i ödemarken

En till!

Människor Historia Lappland

En bit i utkanten av den lilla byn Kuusihuornanen, närmare bestämt i början av Kuusipäävägen, bodde gubben Jatko med sin fru och deras djur. Gubben hade en rätt så bra jakthund men den var av den lite hårda typen som man inte ska ha lös i onödan. Namnet på hunden skiljer sig från olika källor men det är antingen Griffe eller Musti. När den var lös jagade den allt som den hittade, rev och åt upp allt som den kunde. Det är ju inte svårt att tänka sig konsekvenserna om en sådan hund kom lös när en renhjord drog förbi eller stannade och betade några dagar. Det stavas k-a-t-a-s-t-r-o-f.

Fjällsamerna från Girjasbyn låg en vårkväll 1933 nära Kuusihuornanen med sin renhjord. Gubben Jatkos hund lyckades självklart rymma en kväll och drog direkt mot renhjorden där den började att riva ihjäl renar. I ren panik började renhjorden att spridas för vinden…

View original post 1 662 fler ord

Olof Tomasson Fanni från Sjokksjokk

Här är en bloggare med mycket spännade texter

Människor Historia Lappland

En man som väldigt många i Gällivare kommer till om man går bakåt i leden är skogssamen Olof Tomasson Fanni från Sjokksjokk. Jag är själv ättling till Fanni på väldigt många grenar och han har verkligen lämnat både spår och ättlingar efter sig. Vem var då denna Olof Tomasson Fanni?

Skogssamisk timmerkåta. Skogssamisk timmerkåta.

Prosten Per Högström som var den förste prästen i Gällivare skriver i sin omtalade bok ”Beskrivning öfver de till Sweriges Krona Lydande Lappmarker” följande text;

”I Lule lappmark finns en lapp, som försökte att vara tillika både lapp och nybyggare.
För den skull byggde han sig hus på ett visst ställe av sitt land, samt köpte kor och
satte somliga av barnen däruppå, som arbetade på jorden och skötte sin boskap, men
själv bodde han i tjäll (kåta) tillika med de övriga barnen och for med sina renar
omkring. Av hans barn är nu trenne nybyggare, nämligen i…

View original post 1 028 fler ord

Juelkie? Ortnamn i södra Dalarna

JÄLKARBYN

Jälkarbyn är också av gammalt ursprung. Från tiden då digerdöden härjade omkring år 1350 finns en notering om att en bastukäring i Jälkarbyn tagit hand om den ende överlevande i Ingvallsbenning, en liten pojke som ännu låg i vaggan.

I gamla papper kallas byn Gärdekarlabyn, något som tyder på att den bildats av karlar utflyttade på gärdet från huvudbyn Bya. Men då det finns sådana namn som Jälken och Jälktäkten på nära håll (i Garpenberg), är kanske även Jälkarbyn eller liknande den ursprungliga namnformen.

Det finns även ett ord, ”jälkeen”, på finska som betyder ”bakom” eller ”efter”.

I Jälkarbyn hölls i gamla tider gudstjänst för Finsta fjärding. Detta eftersom det var så långt till kyrkan i Hedemora, ända tills vägen över Finsta ängar kom till alldeles i slutet av 1600-talet.

Min kommentar: Juelkie– ? (SaSyd) = ben, fot .. ?

In my semi-new project…… I will check out the battles between Nenets and the Russian colonizing power

One of the big battles between the Russian oppressors and the indigenous peoples in Siberia took place in 1746.

It is of considerable interest to note that the natives, who had resisted the men of Novgorod for 400 years, stood up against Muscovite Russia and the Empire which soon succeeded it for another 250 years. It was not until 1746 that the garrison, aided by all Russians capable of bearing arms, and by some Nentsy, succeeded in crushing the Nentsy so thoroughly that all later visitors to the area describe them as an entirely peaceable people.

http://collections.dartmouth.edu/arctica-beta/html/EA10-18.html

I will return to it. Fairly soon!

Friday, August 28, 2015: Fennoscandian Ponderings. About Finnaz, Pushed Away Saamis, Divided Saamis. Then and Now.

I write in Swedish now, and later (maybe within 2-3 days), I will translate these ponderings.

Efter att nu på senare tid tittat lite närmare på situationen för samerna i äldre historisk tid och idag i ”nästan” hela Saepmie, vill jag säga följande:

Samerna i Norge, Sverige och Finland har tidigare haft en väldigt mycket mer sydlig utbredning. I Sverige anar vi spår av de gamla fångstfolken, finnaz, ända ner i Skåne; men själva den samiska etniciteten, dess etnogenès, ser ut att ha utvecklas gradvis århundradena runt Kr.f från s k mellansverige och uppemot Kola. Förfäder kan även anas i Fosna- och Komsa-kulturerna, kring 9 – 8 000 f.Kr (eventuell äldre) utanför Vestlandet och 11 000 f.Kr utmed norra Kolas stränder.

Fördrivandet av samerna har pågått konstant sedan upphörandet av den Nordiska Unionen. Innan dess tycks ett aningen mer balanserat förhållandet mellan samerna och de andra nordborna ha rådit, t ex skymtar det fram i Nordiska kungasagorna. Dock inkasserade de gamla vikingarna skatt av samerna.

Man hade veterligen inga spektakulära mass-slakter av samer i någon av de fennoskandiska länderna. I Ryssland kan den mer brutala kolonsationen, den som fick nentserna att resa sig flera gånger, bland annat 1746, tydligare anas. Där byggdes gärna pampiga fort. Skatteindrivningen gick tuffare till; det var traditioner från Novgorod (-1499), ofta uppdrogs detta åt andra östersjöfinsktalande folk. Religionsförtryck och handelsplatser som byggdes inom ramen för Karl IX:s Ishavspolitik, ungefär parallellt med kuststäderna tillkomst bör också ses som ett uttryck för maktuppvisning av de koloniserande svenskarna.
Och, alldeles oavsett metoder: samerna som levde i de centrala, inre, mittre delarna av Norge; Sverige; Finland – dom är alla borta nu!

Nej; utdödandet av samerna har skett gradvis och smygvägen. Samerna har dels upgått i folkhavet, dels skyfflats undan och gradvis tvingats reträttera för kolonisationen söderifrån. Statliga åtgärder har försämrat villkoren alltmer. Etniska rensningar med tvångsvisa fördrivningar har skett.
Samtidigt har regenterna velat maximera skatteprofiten. Förnorskningsprocesser och motsvarande i Sverige och Finland har ägt rum. Skogssamerna är de som mest råkat illa ut historiskt; men idag är trycket också oerhört hårt emot fjällsamerna.

Renbeteslagar har kluvit detta folk. Såren är djupa efter att uråldriga renägarsläkter blivit renlösa och på sina håll hamnat utanför samebyarna.
Idag har vi även gruvexploateringar som duggar allt tätare och hotar samerna. Naturvänner som ivrar för t ex varg eller återinförande av vildren är också ett uppenbart hot. Antalet ingrepp har på intet sätt minskat; och skogsbruket har blivit aggressivare än det varit på inemot ett halvsekel.

Att ignorera historien leder till alltfler ingrepp:

En Sanningskommission är av nöden!!

Jag återkommer med fler funderingar!

Peter Ericson, Nedre landet.

Summer Pasturage For Reindeers at Alnön Island Outside Sundsvall in 1799?

are all of them constructed like the cottages of the peasants the sloping sheds being formed by long parallel poles of fir held on by pegs at the top of each roof without a single nail in any part of their construction. This would make a pleasant watering place and the shore is admirably well calculated for bathing. There is here a small pier. The trade is much the same as that of Gefle the inhabitants carry on commerce with the port of London exporting bar iron timber deal planks tar pitch.
They import salt a little hemp and sometimes but not often corn. There is a beautiful island in the bay to which the Laplanders bring annually and about this time of the year (July 1) their reindeer for pasture.Before the winter sets in they return and take them away. A Lapland breed of dogs is common here resembling wolves —

Edward Daniel Clarke 1803
https://books.google.se/books?id=l18GAAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=travels+in+various+countries+clarke&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

TRAVELS IN VARIOUS COUNTRIES OF EUROPE ASIA AND AFRICA ED CLARKE LL D PART THE THIRD SCANDINAVIA VOLUME THE NINTH LONDON PRINTED FOR T CADELI IN THE STRAND BY R WAITS CROWN COURT TEMPLE BAR MDCCCXXIV TRAVELS


Sundsvall 1860-1870

Förbereder Norgestur (Book a Lecture – Now! – in Norway Mid/Spring Winter 2016)!

FÖREDRAGSTURNÉ – MIDVINTER/VÅRVINTER 2016

Vårens arbetstitel:

Landnam hos finnaz och bilder av undanträngandets linjer och orsaker.
Om utplånade samiska subsistences, näringar. Och om sedvanemål.

KONTAKTA MIG https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279

Jag snakker stort sett var som helst; men helst i mittersta Norge denna gång!

NORDMALING HD

”A Glimpse At Extinct Forest Saami Cultures.
And backgrounds, methods, reasoning and predictions concerning land right processes

Nota bene: Mitt namn och konto på Facebook = Yrkeskonto, därav ”mellannamnet”

Buerie aerede, Nøørje!

Buerie aerede, Nøørje jïh Saepmie!

Föredragsturné. Norges tur snart.

Landnam i Finnaz’ Land och bilder av undanträngandets linjer och orsaker.
Om utplånade samiska subsistences, näringar. Och om sedvanemål.

Vårens titel.

Föredrag håller i (bägge)Tröndelag, Hedmark m.m. februari och mars 1015
och forskningsuppdrag i tre länder emottages
(senare kanske även Ryssland) och utföres! Kontakta mig Nu! 🙂

Kontakta mig, Peter Ericson https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279