Den Ädle Vilden å fjället: lite om (The Concept Of) Imagined Origin och vad det kan ha betytt för samerna! [in English on Sunday]

  ”äro de af innevånarne ansedde såsom en sämre menniskorace” – Ord ur mörkret (från överheten) om utdöende skogssamer i Hälsingland 1828

     Nedanstående (och ovan-) ord illustrerar med all önskvärd tydlighet det begrepp om ett föreställt samiskt ursprung – imagined origin – i norr: den ädle vilden i norr, med snö och rimfrost i sitt, plausibla mongolska skägg. Det som skulle bli Framryckningsteorin.

Skogssamer har liksom dåtidens sockenlappar och även liksom moderna samer skytts som pesten av svensk överhet  och av sådana i majoritetssamhället, som förskriver sig åt rasläror och förordar förädlade essentiella ”rastyper”.

 Detta skulle kunna vara grunden till att de sydligare samerna jagats bort och utrotats; liksom sockenlapparna och liksom många av skogssamerna.

KMT

”I de fleste Socknar finnas dessutom ett eller annat hushåll af Lappar, hvilka, ehuru spridda och enstaka, envist bibehållit sitt språk och sin individualitet, och bo, likasom deras stamförvandter, uti riskojor i skogen. Råa, osnygga och till ytterlighet begifna på bränvins-supande, äro de af innevånarne ansedde såsom en sämre menniskorace, och användas af dera, endast att afdraga huden af hästar, hundar och dylika så-kallade orena djur, hvarmed vidskepelsen förbjuder dem, att sjelfve taga befattning. Detta, jemte försäljning af korgar, hvilka deras qvinnor af trädrötter sammanfläta och dem de förstå att gifva ett nätt och prydligt utseende, är, näst tiggeri, deras enda näringsfång.”

Och en småskalig renskötsel, får vi väl tillägga. Man gjorde också rissmorningar och dekokter, botade många sjuka; tillverkade rep till långnot åt fiskarena och utförde en rad andra sysslor.

För övrigt kan man fundera hur mycket av Greve/Landshövding Sparres egna tankar som lagts i i detta ovanstående. Det plägar sägas om denne Sparre att han sällan var i sitt län och ej heller var ”känd för sin duglighet”.

Aktstycket undertecknat
Gefle Slott å Landskansli och Kontor den 15 Augusti 1828. ERIC SPARRE.
J. Ringh. J. G. Strandberg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s