UTVISADE UR SITT EGET LAND! Ur De fördrivna/etniskt rensade samernas supplik maj 1730: en böneskrift om att slippa bli ”utvisade”

I maj 1730 sände dalasamerna denna supplik (böneskrift) till Kung Fredrik:

PE framhävningar

-för någon tid blifwit publicerat i predrickstolarna [sic] i stoora Kopparbergs höfdingedöme, det wij Usla och af wärlden helt föracktade Lappmän skola ifrån denna orten medföra hustrur och Barn afskickas och til Lappmarken försändas, hwarest wij aldrig warit hafwer fast mindre någon ägendom därstädes äga, icke heller kunna wij sen, uti wår Elendighet och stoora enfaldighet. utt wij därstädes kunna försörja och nära oss. utan blefwo satta å sådant sätt i det stånd, såsom de, hwilka til spillo gifna woro; och ehuruwäl wij därom giort ansökning hoos högwälb:ne Hr Baron och Landshöfdinqen Danckwardt, å hwilken wij här tils wistande warit, som och att wåra förfäders fäder härstädes äro födda och in till deras dödsdagar sitt uppehälle här haft, det wij och hade förmodat, få samma Konql. Nåd och frihet at hugna oss wid.

Suppliken kom sig av en av Landshövding Danckwardt 22 okt 1729 skrivelse till samtliga befallningsmän i Dalarna om att alla samerna skulle infångas och till lappmarkerna ivägskickas.

Danckwardt inrättades 1723 och avled 20 april 1732; och de etniska rensningarna, synnerligast dala-delen, synes i mångt ha stått och fallit med hans person,


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s