Redigerad artikel (Kunskap mot Hat): ”Tidlös grymhet? Nybyggare-nidingsdåd, djurplågeri mot ren Sundsvalls Tidning 20 dec 1888”

Nu när rashatet mot samerna tas upp i teve ventileras,
och temat om hämnd mot ren och djurplågeri, lyfter jag ånyo denna artikel, för att visa att detta inte är någon ny företeelse.

Och något som absolut tidlöst, som jag ser det, är att okunskap och fördomar är kusiner, liksom fördomar och hat. När statens representanter i Girjas kastar ur sig drygt hundraåriga floskler och kallar samer för l-ordet; då ger man legitimitet åt gemene man eller hen i norr.

Uppmana folk att införskaffa mer färsk kunskap om samerna, renskötseln, renlösheten, det av staten kluvna i samesamhället och om samernas historia. Jämför med – föralldel – hur urfolken i  Amerika trängts undan och utrotats.. Men se också på närmre håll, i öst, hur tajgans folk fördrivits och folk och språk dött och förintats.

Samerna i Norden är inga inträngligar, utan har funnits i minst halvannat millennium. Kanske tusentals år; beroende hur man räknar etniciteten och etnogenésen (= hur en etnisk grupp föds eller skapas).
Mulks 500 e.Kr (1994) är en snål, men ofarlig utsaga.

Via samtida Umebladet

johan_tirc3a9n_lappar_tillvaratagande_skjutna_renar2.jpg

Nybyggarnas grymheter. Stridigheter
hafva, såsom bekant, länge förefunnits
mellan lapparne och den bofasta befolkningen
i våra lappmarkssocknar. Röster hafva höjts
mot de förstnämnde, och
icke torde de vara utan skuld men –
säger Umebladet – med afsky, måste
man, på grund af hvad en med lappmarksförhållanden
förtrogen person meddelar, tänka på att impulsen till de dåd,
som utöfvas mot lapparne och deras
renhjordar, är att söka i hämdlystnad
för den skada, de stackars renarne göra
på den jordbrukande befolkningens ute
å myrarne stående höhässjor.
Huru den nomadiserande befolkningen
behandlas af sina »medmenniskor»
deruppe och hur dessa fura fram med
deras renar, kan man förstå då man erfar,
att en inom lappmarkssocknarna boende
lapp vid hopdrifvandet af sina renar
invid Vindelelfven i norra delen af
Lycksele och södra delen af Sorsele
socknar anträffat flere af dessa djur
döende och dödade.
Djuren hade varit plågade och lemlästade
på alla möjliga sätt; så anträffades en ren,
som fått ett yxhugg i
hufvudet och derefter lemnatas åt sitt
öde att dö af blodförlust En annan
ren hade funnits med afskuren tunga
och en med hopbundna ben och till
ytterlighet afmagrad. Å detta sistnämda
djur, hvilket, då det anträffades, var lefvande,
funnos tydliga märken, att djuret
vurit angripet af roffoglar. Flera renar
hafva anträffats i döende tillstånd med
afslagna ben och genomskjutna lemmar.

http://runeberg.org/sundtidn/1888/0372.html
Längst upp till vänster i länken

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s