Kjell-Åke Lundström om sockenlappar i Skellefteå!

Edit oer den 29 okt 2015
Flygfoto-Ostvik

24 VBTN LKONTOR Resolutionskoncept AIIa:12 S06857
Sid: 829-830 Datum: 1819-12-13
Utdrag gjort 2000-01-03 Kjell-Åke
Utslag uppå Socknelapparna Sven Vikman från Ostvik, Enkan Elsa Nilsdotter, Paul Sjulsson och Nils Hindersson ifrån Kusmark, Enkan Elsa Sjulsdotter, pigan Maria Mårtensdotter och Lars Enarssons ifrån Drängsmark och Skellefte Socken, deröfver förde klagan, att sedan de såsom utfattige Lappmarksinnevånare tagit sin tillflykt att vistas i berörde Socken å förenämde byars skogar, där deras hemvisten bestå af blotta så kallade Koter eller brädskjul, har icke dess mindre Häradsskrivaren i fögderiet, för innevarande år påfört dem Kronoutlagor enligt bifogade debetsedlar och det efter så olika grunder, att de icke kunnat få reda på rätta förhållandet deraf;
Men då sökandena lefva uti ett så utblottads tillstånd, att de ej äga någon näring, utan nöjde med deras oblida öde, att endast genom bettlande skaffa sig uppehälle, så förmena de, att några Besittningsafgifter icke skall kunna dem påföras eller affordras, vidare än Mantalspenningen, dem de utfästa att efter yttersta förmåga söka anskaffa, utan att onödigt blifver för Exikutionsbetjäningen, som visserligen och därest sökandena icke befrias från de öfriga afgifterna, få erfara sanningen af hwad anfört blifwit.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 13 december 1819
Uti härutöfver infordrad förklaring hafver Kronofogden och Häradsskrifvaren i fögderiet andragit, att då Bevillningsstadgan icke gifver anledning till befrielse från Bevillning för de lappmän som vistas på nedre landsbygden, hafva de tilltrott sig att knappast kunna undgå att upptaga sökanderna lika med andra inhyseshjon, och som sökandenas villkor voro fullkomligt kända etc. m.m.
Fördenskull pröfvar Landshövdinge Embetet skäligt härmed afslå sökandenas begäran.
År och dag som ofvan.

Via Anbytarforum http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83800/17771.html?990639639

Kommentar: Dessa noteringar, liksom de hamiltonska (Fredric Ulric H), från näraliggande trakter drygt en halv mansålder tidigare torde ange några av de nordligaste sockenlapparna som existerat.. Men har någon hört om ännu nordligare, kontakta gärna undertecknad eller kommentera!

TILLÄGG 29 okt 2015: Uppgifter har såväl muntligen som i arkiv framkommit – efter detta – om samer med liknande näringar´. Betydelsen av socken-/soknelappar måste utrönas, begreppet tenderar att ibland lokalt (som t ex i Jämtland) bara avse renlösa samer.

Foto: flygfoto Ostvik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s