Update/Edit – Medelpad: Renstöld i Njurunda i september 1809. Bönder hjälper samer mot ryska krigsfångar

En intressant, om än geografiskt aningen förvirrande händelse.
inte minst finner jag det faktum spännande, att bönderna försvarat samernas egendom.

Gefle den 15 September. Den 11 nästl. anlände hit til Staden, ifrån Umeå med — afgångne 25 Ryske Deserteurer och 5 pä Sjukhuset i Sundswall tillfrisknade Fångar, under uppsigt af Allmogen. På Skogen emellan Sundswall och Maji Gästgifwaregård, skola de under Marchen wåldsammeligen hafwa tagit 2 stycken Renar tilhörande en Lappman, och wid Dingersjö Elfbro med utdelte käppslängar förswarat sit Rof emot några Bönder, som welat återta det samma hwilket dock sedermera blifwit dem afhändt. — En af Desertturerne har för wisad sturskhet härstädes undergått bestraffning.


Svartvik S Sundsvall: Kanske var det här tillgreppet av renarna ägde rum.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s