Om en pan-nordisk befolkning, som fördrevs norrut och inåt (?). Del II av II: Krympande land och ifrågasättande av arv

Resumé / Resuming in English below

Det samiska folket och dess föregångare, finnaz, levde i södra Norge, centrala och möjligtvis södra Sverige; i centrala och sydliga delar av Finland liksom större delen av Karelen. Och de bibehöll sig i dessa centrala delar av Fennoskandien fram tills dess de fördrevs;i Sverige med centralmaktens föreställningar att de hörde hemma i lappmarken, en företeeelse som samma stat själv hade skapat med fjällrenskötseln som norm. Samtidigt pågick i århundraden en nomadiserande skogsrenskötsel tillika en småskalig kustnära renskötsel, bägge kombinerade med fiske, den senare näringsformen i högre grad. I Norge, Finland och Karelen (i Karelen skedde det också före de andra platserna) försiggick som det hittills synts, fördrivningarna på ett mer folkligt eller iallafall mer lokalt plan

En gång en pan-nordisk befolkning, nu endast med en bråkdel av den forna befolkningen, kvarstannade i norr (men fortfarande hotade och ifrågasatta).

För varje gång någon fastslår att samerna hör hemma i norr, ges legitimitet till den uppfattning som en gång fördrev samerna från kanske 60% av den yta de en gång bebodde (samerna); och från minst 75-80 (kanske en gpng 100%) av deras förfäders land (finnaz).

Jag vill undersöka och sätta ljus på den grymma process där samerna blev fördrivna, socken för socken, landskap för landskap, mot norr och längre inåt landet.

Det som gjorts mot urfolken i the Americas (Amerikorna?) var bortom fattningsförmånga ondskefullt och i sammanhanget ojämförbart, men icke desto mindre  är principerna och huvuddragen i de historiska processerna av undanträngande och utrotning i alltför hög grad desamma.

Samerna med urgamla anor i Dalarna nomadiserade ofta till Uppland om vintern. Men en dag 1729 blev de – män, kvinnor och barn, 13 st i allt –  gripna och arresterade, och förda till Gävle Slottsarrest.


Kanske var det här Länsman och Gevaldigern väntade. Bild: http://www.leader-nedredalalven.org/beviljade-projekt/beviljade-gavle.html

RESUMING in English
Saami people once lived in Southern Norway; in Central Sweden (With their foremothers deep down in South, ethnonymically called Finn. And they remained in Central areas, until they were deported out of it, with auhtorities following a notion that they did not belong in the areas they seem to have been nomadizing in for at least centuries and centuries even before AD 1730); Central and parts of Southern Finland; Southern Karelia (the latter were, as our comprehension is, the first to become pushed off). A forest reindeer herding were to be seen in Sweden, most likely in the other countries too; and moreover, a coastal small-scale reindeer herding – both subsistences seemingly combined with fishing, the latter one to a larger extent.

 

Once a pan-Nordic population, now only remainings left mainly in North, but still also, as individuals but also as samebyar, in Mid-Sweden and ditto Norway.

Every time you state  that Saamis (only) belong in the north, you confirm the Colonizer’s credo: that Saamis should only dwell in Northernmost corners. That credo, which once gave reason to the central power to deport Saamis, catch nomads who had nomadized for centuries in these areas (i.e parish Hedesunda 1729)

I want to explore and put light on the severe process of when the Saamis became pushed, parish by parish, shire by shire (or province by province), to the North.

What was done to the indigenous peoples on the Americas was beyond comprehension evil; but the principles and the historical process of pushing away and make groups extinct is, alas, the same.

 

En reaktion på ”Om en pan-nordisk befolkning, som fördrevs norrut och inåt (?). Del II av II: Krympande land och ifrågasättande av arv

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s