Gaaktu’s Dagbok May 13, 1761

Gaaktu’s Dagbok May 13, 1761

Our arrows are well worn from the countless times they felled beaver and other creatures.

The beaver trail is still fresh. We shed our childish fear of bears—and rain drops—and choose to follow the trail.

We pass some wolf droppings near a large mossy stump. A little brown frog leaps from a leaf past my bow.

This is a rich forest and we feel that there could be no other place for our people to live.

In a short time, we come upon the area of the beaver’s home: A small lake.

This is a picture of the beaver we were hunting:

Staying low, we allow our breath to slow and make sharp our eyes for the beaver.

Iđga points and we follow the line from his finger to a small lump moving near some reeds.

Before I could count to ten, Nunná is far away and in range of the beaver. I can barely see him, except the side of his cheek and beard.

The long left arm of Nunná pulls the bowstring back…and back…

Gaaktu is the leader of a fictional 18th century South Saami community featured in the forthcoming graphic novel Badin and the Secret of the Saami.

This diary entry is about his life before the events in the graphic novel. All of the diary entries take place in Sweden between May 1, 1761 and May 1, 1762.

Visit http://badinsecret.com/ for more information about Badin and the Secret of the Saami. Follow the diaries of other characters on this Facebook page or their Twitter accounts through http://www.badinsecret.com/characters.html

Special thanks: An Account of the Sámi by Johan Turi (translated by Thomas A DuBois)

ÅNGERMAN(NA)SAMERNA – Litet men intressant fynd om ”konungz lappas” tidigt belagda renskötsel

Tack till Skogsfrun, dvs Gudrun Norstedt för lån av bild!

Redan 1603-04 lämnade ångermannasamerna renar och renkalvar i skatt.
Det antyder för mig systematiserad renskötsel.

Det är isf tidigare än vad någon i historisk tid belagt före i det området.
Sannolikt förekom renskötsel analogt med Aronsson (1991) redan under järnålder;
men i historisk tid har den veterligen inte bevisats tidigare.

Nämnas bör detta: det är också dåförtiden vanligtvis Ångermanlands lappfogde som inkasserar jämtlands (och härjedals-)samernas skatt!

Kring år 2001 kartlade författaren/undertecknad 200 st renlegoarbetare, mest i landskapet Ångermanland, några i Medelpad och de syntes bedriva en småskalig skogssamisk renskötsel tidigt, i bl a landet innanför Ullånger, det som ångermanlänningarna kallar Ullångers- och även Vibyggeråfjällen.

FOTO: Wikimedia Commons. Gudrun Norstedt/SkogsfrunEget arbete

Stor-Degersjön på gränsen mellan Örnsköldsviks och Kramfors kommuner, sedd från berget Hästen i öster.

I detta område inventerade undeertecknad (PE) efter samiska lämningar inför Botniabanan.

Hör av Er för offert

Har plats för ännu ett forskaruppdrag juli – september!!

Hör av Er för offert!
FA-skattsedel finnes,
har enskild firma, företagsfaktura är främst aktuell.


Arbetar med renbeteskonventionen och har arbetat med Gränsdragningskommissionen; Nordmalingsmålet, Rätan mm mm.
Vänta inte!


 

Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen

Nu är Jounis bok ute!

tervalampi

Tervalampi2016-Omslag

Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen (2016)
ISBN: 978-91-977351-8-6
Av Jouni Tervalampi 24 maj 2016

Nu har den första boken om de sydligaste samerna blivit skriven

Den försvunna skogssamekulturen i Värmland, Mälardalen och Bergslagen handlar om när samer blev samer, samisk järnframställning, tamrenskötselns uppkomst, och samisk järnålder i Värmland.

Den andra delen av boken handlar om nåjden Bengt som överlever ett mordförsök av kristna fanatiker,
möten med skogsfinnar, följer hans barn och barnbarn i Värmland, Bergslagen och Mälardalen.

Boken säljs genom Vulkan medias webbshop

Innehåll                                                                                                      sid 4
Förord                                                                                                        sid 5 Nordfennoskandinavisk jägarkultur blev samisk                                sid 6-17
Skridfinnarna i Värmland                                                                         sid 18-25
Samiska gravöar från järnåldern och medeltid                                    sid 26-29
Konsten att framställa järn kom från öster                                           sid 30-37
Tamrenskötsel uppstod efter ett vulkanutbrott år 536                       sid 38-49 Kolonialmakten Sveriges förtryck av sydsamer                                  sid…

Visa originalinlägg 149 fler ord

Etnicitet och samernas äldre historia: nya insikter!

Apropå Girjas. Bland annat. Föredrag som kommer att erbjudas hösten 2016-vinter-vår 2017..

Förutom följande föreläsningar och föredrag………………………………………

Ethnic Cleansing/Etnisk rensning av samer 1626-1766;

När tjuderna återvände. Något om svenska statens övergrepp i lulesamiskt område med omnejd 1571-2017

– SAAMI RESERVATIONS? On Lost Forest Saami cultures – deportation, land rights, colonization and Imagined Origins

– UNDANTRÄNGDA SKOGSSAMER.
Från Bottenviken till Vänern. Etniska rensningar 16-1700-tal, kolonisation, markrättigheter.

-Nordmalingsprocessen och andra sedvanemål. Bakom kulisserna och i hetluften.

Och ett par andra ämnen, varav en del lokala som t ex om Samerna i Ångermanland; Hälsingland och medelpad osv ….

Så kommer alltså detta tema att komma upp igen med helt nya och garanterat MYCKET spännande perspektiv, vinklar, teorier, dimensioner

”Vi har alltid varit här”….

”Stay tuned”…. Det kan bli omvälvande, detta.

 

HÖSTTURNÉ – Nya Omvälvande Vyer På ”Vi Har Alltid Varit Här”

Vi minns alla när det högt ärade Talmannen sa att samerna inte är svenskar… Alltnog!

Förutom följande föreläsningar och föredrag………………………………………

Ethnic Cleansing/Etnisk rensning av samer 1626-1766;

När tjuderna återvände. Något om svenska statens övergrepp i lulesamiskt område med omnejd 1571-2017

– SAAMI RESERVATIONS? On Lost Forest Saami cultures – deportation, land rights, colonization and Imagined Origins

– UNDANTRÄNGDA SKOGSSAMER.
Från Bottenviken till Vänern. Etniska rensningar 16-1700-tal, kolonisation, markrättigheter.

-Nordmalingsprocessen och andra sedvanemål. Bakom kulisserna och i hetluften.

Och ett par andra ämnen, varav en del lokala som t ex om Samerna i Ångermanland; Hälsingland och medelpad osv ….

Så kommer alltså detta tema att komma upp igen med helt nya och garanterat MYCKET spännande perspektiv, vinklar, teorier, dimensioner

”Vi har alltid varit här”….

”Stay tuned”…. Det kan bli omvälvande, detta.


Bild via Frihetssmedjan

INTERREG? Thick descriptive Föllinge lappförsamling

Mid 1700s church records i County (län) Jämtland’s  so called Lapp (Saami) parishes contains loads of information. As do such records almost always.

In Anthropological literature we call dence informative texts thick descriptions.

I will return to the subject.

Here are the Saami tax land payers and users of Hartkölen; Gåxsjö; Undersåker, and groups of Herjeådalsfjäll.

Källa: Föllinge lappförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/ÖLA/11053/A I/1 (1746-1798) : Bild 32, s 4.


Photo: http://www.zoologi.su.se/en/research/popgen/

Gaaktu’s Dagbok May 3, 1761

Gaaktu’s Dagbok May 3, 1761

My 15 year old son crafted a gift for me. Here is the picture.

It almost looks like grandfather’s knife. Thank you son. I shall use it well.

Out hunting for beaver with Nunná and Iđga now. Just saw bear tracks. He wants to abandon the hunt. But we need pelts. I felt a raindrop.

We are sitting near a fallen tree and tall shrubs, debating. Nunná believes the bear has noticed us and is waiting up the trail. He may be right.

Bears have been known to create a crooked trail and wait at the bend of the trail. Idga disagrees and taps his knees impatiently.

”We must hurry before the rain washes away the beaver trail!” he says.

Igda thinks the bears should be fully awakened from hibernation and full of food.

A few more leaves shook from falling raindrops.

Gaaktu is the leader of a fictional 18th century South Saami community featured in the forthcoming graphic novel Badin and the Secret of the Saami.

This diary entry is about his life before the events in the graphic novel. All of the diary entries take place in Sweden between May 1, 1761 and May 1, 1762.

Visit http://badinsecret.com/ for more information about Badin and the Secret of the Saami. Follow the diaries of other characters on this Facebook page or their Twitter accounts through http://www.badinsecret.com/characters.html

Special thanks: An Account of the Sámi by Johan Turi (translated by Thomas A DuBois)

Now in SoSaHistory! Badin and the Secret of the Saami!

Before Sweden existed, there were the Saami people. They are at the cultural and historical foundation of everything Swedish. However, that is not always apparent. In many ways, they are an invisible and disrespected people—especially the Saami of southern Sweden.

Badin and the Secret of the Saami is an 18th century historical fiction graphic novel about those people, and a little Afroswedish boy who joins them on a quest to save the future of humanity.

Afroswedes and immigrants are also very much an invisible people in Sweden as well.

Badin—also known in 18th century Swedish history as a noble named Adolf Ludvig Gustav Fredrik Albert Badin, né Couchi—stars in the graphic novel with a South Saami man named Gaaktu.

Gaaktu is the leader of a fictional 18th century South Saami community in the graphic novel. Over the next 11 months, Mr. Peter Ericson’s South Saami History blog will feature diary entries from Gaaktu. Each diary entry is about his life before the events in the graphic novel. All of the diary entries take place in Sweden between May 1, 1761 and May 1, 1762.

Although Gaaktu and his community are fictional, the diary entries contain educational and enlightening facts about general Saami history and culture.

Visit http://badinsecret.com/ for more information about Badin and the Secret of the Saami. Readers can also follow the diaries of other characters on this Facebook page or their Twitter accounts through http://www.badinsecret.com/characters.html