Vinterbete medelpadskusten vintern 1845

Via Sven Bodin (påminner om mitt föredrag i Timrå i aug)

1845-03-06 Samer vistas på Timrå mon och besöker Sundsvall Efter ett långwarigt snöande förenadt med köld hafwa omsider klara dagar inträdt. Dock fortfar kölden att wara sträng, så att thermometern om mornarne wisar till 20 á 25 gr. Lapparne [samer] tyckas hafwa fått lust att för hwarje winter närma sig allt längre till södern med sina Rehnar [renar]. Sålunda har nu under några weckor en hop af dem upehållit si på Timor mon 1 1/4 mil härifrån. En dag i förra weckan hedrade de till och med staden [Sundsvall] med ett besök. Ett lappsällskap kom nemligen inåkandes i sina med Rehnar förspända akjor. Trainen gick efter stora gatan [Storgatan] till torget, der sellskapet behagade sitta af för taga staden i närmare betraktande och låta sig betraktas. Derjemte wisade Lapparne den artigheten, att mot betalning under några timmar upplåta sina åkdon och snabblöpare åt dem, som deraf wille begagna sig. Snabbåkningsförsöken lyckades naturligen i allmänhet mindre wäl, då Lapparnes åkdon blott går på en enda bred Med och Rehnen ej så lätt kan styras af den owane – men woro äfwen derföre så mycket nöjsammare för åskådarena. [Nytt Allvar och Skämt, nr 10, torsdag 6 mars 1845, 1845-03-06]

KOMMENTAR: Jag tolkar Timrå mon som Vivstamon.
Påminner ånyo om att undertecknad ska hålla föredrag på Y:ets Vänners Dag i mitten av augusti. / PE

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s