Buerie båeteme VALSJÖBYESE! Välkommen till VARGLYAN! Fest, workshops, pub, middag fredag-lörd 30/0- 1/10

Krokom samiska förvaltningskommun inbjuder!
Buerie båeteme
Valsjöbyese akten guhkie iehkedsbeajjan seminari- jïh workshopigujmie!

Aamhtesem biejjide lea: Åarjelsaemiej histovrije jïh åvtehistovrije jïh sisvege lea dokumentasjovne ”faamoen jïh faamoen våarhkoen” tjïrrh jïh almetjemojhtesh. Aaj naan urrebe dååjrehtsh vuesehten.

Sijjie: Varglyan, Valsjöbyesne

————————————————–
Länk till Krokoms kommuns sida om detta http://www.krokom.se/kommunochpolitik/nyhetsarkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik2016/inbjudantillrenskotarnasdagar309110.9785.html

pdf med detaljerad inbjudan 

Klicka för att komma åt Inbjudan_till_Renskotarnas_dagar_sam_flagga.pdf

Välkommen till Valsjöbyn för seminarier och workshops!
Temat för dagarna är: Sydsamernas historia och förhistoria och innehåller dokumentation via ”maktens och maktens arkiv” ovh folkminne. Dessutom presenteras en hel del nyare rön.

Plats: Varglyan i Valsjöbyn

Program 30/9
11.30 Lunch
12.30 Inledning
12.40-15.00 Peter Ericson – Nya rön om sydsamernas äldre historia.
15.00 – 15.30 Kaffepaus
15.30 – 17.00 Bernt Ove Viklund – I renen och renskötarens spår – Från fjällen till kusten.
ca 18.00 – Servering Middag (självkostnadspris) och pub med uppträdande av Ellen Sundberg

Är det någon som vågar utmana fjolårets vinnare Mats-Isak Sparrock i lassokastningen? Ta chansen och vinn hela pengapotten av alla deltagare.
20 kr/kastet – kasta tills du blir nöjd.

Program 1/10
10.00 Workshop
12.00 Servering Lunch, (självkostnadspris)
13.00 Workshop

Obs, har ni möjlighet- Ta gärna med dator till dagens workshop!

Under dessa dagar kommer ni även kunna handla utav POV – Per Olov Walkeapää och Gaaljtie.

Anmäl er för matens skull till Susanne Thomasson
+46 70 685 74 70, det går bra att skriva sms.
Eller Michael Hallqvist
+46703514261
Vid anmälan – Meddela om allergier.

Varmt välkommen önskar Kråavvan luspien tjïelte/Krokoms kommun!

skii

Nya rön om sydsamernas äldre historia
Peter Ericson är forskare, författare och sakkunnig. Han talar om sydsamernas medeltidshistoria: ”ägda samer”, trolldomsprocesser med dödsdomar, etniska rensningar. Om fjäll-, kust- och skogssamer från Ammarnäs till Värmland och Sörmland samt om starka kvinnor och de s k konungz lappas urgamla vana att gå till kungs. Om kunskapsläget och källorna: i äldre, historisk och modernare tid om s k sockenlappar, lite om hur olika fördrivningar samt samernas flykt skett i olika riktningar. Och även om lappfogdeväsendet och sedvana. I den samehistoriska workshopen används exempel från Nordmalingoch Rätanmålen samt andra exempel på hur man kan dokumentera renskötsel, samisk närvaro och finna släkt genom arkiv, uppteckningar, andrahandskällor samt hur man kombinerar och bygger tes och hypotes.

I renen och renskötarens spår – från fjällen till kusten
Bernt Ove Viklund har rötter i södra Lappland. Sedan barnsben har han ett varmt intresse för renskötarkulturen och arbetar sedan många år som arkeolog. Idag räknas han som en av de allra mest erfarna vad gäller det samiska landskapet. Han erhöll 2014 en utmärkelse från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien för sina prestationer. Vid föredraget presenteras arbeten utförda i områden från norska sidan av gränsen och ned till kusten. Bernt Oves mångåriga arbeten som utforskare av markerna har han genom åren presenterat i en mängd rapporter och artiklar i tidskrifter och böcker. Vid markprocessen i Nordmaling var han inkallad som sakkunnig. Vid de workshops som Bernt Ove leder kommer vi att besöka Voekergoebrie (Vinklumpen) öster om Valsjöbyn – ett centralt område för Jijnjevaerie sameby. Utifrån de kulturlämningar som finns i vistet kommer vi att samtala om inventeringar till fjälls och i skogsland och kustmiljö.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s