”att the landzender — som vidh Helsingeland och Ångermannaland liggiandes äre, benemdh Laepmark, hvilke i fordom tidom icke haffua warit i mång Menniskiors minnom, att the Marcker haffua waritt Bruckade till att inbyggias eller besittias, skola thå Christno folke och allmoge biudas, — och huar och enom som ther uthi byggia och boo vele frijtt loff att winna sig ägor, att taga för sig och sina – ”

KOLONISATION I. Äldre dokument: Sameland öppnas för kristna

1. K. Magnus Erikssons frihetsbref för dem, som nedsätta sig i Lappmarken, dat. Telge d. 16 Mars 1340.

Wij Magnus medli Gudz Nåde, Sverigiz, Norigiz och Skåningz Konung, helsom allom som thetta wårtt opna breff seandes warde Everdeliga i Gudi, såsom om Gudz dyrkelse och hans heders föröchning, och wårtt benempde åminnelse Oss Elskelige (fordom) Herr Oloff fordom Erchebiscop i Vpsala, och andre wårtt Rijksens Råådh.

Oss tå wara stadde i wår litzla åålder och vngdom, så haffue the och af stora och myckin vmbsorg och försyn, sticktede och stadgadt, att the landzender wårtt Rijkes som vidh Helsingeland och Ångermannaland liggiandes äre, benemdh Laepmark, hvilke i fordom tidom icke haffua warit i mång Menniskiors minnom, att the Marcker haffua waritt Bruckade till att inbyggias eller besittias, skola thå Christno folke och allmoge biudas, och them allom och huar och enom som ther uthi byggia och boo vele frijtt loff att winna sig ägor, att taga för sig och sina Erfuingom.

Wij thå i thenne her deel sådana lofflige förhaffning och föresettning lofuandes, haffue wij förnempde stafga tecktt och sampttycktt, och nu them förnyom, och medh wårtt Kongelige machtt stadfestom, Giffuandes loff allom genom thetta wårtt närwarandes breff som åå Christo tro, eller till Christna tro sig omwenda wele. Alla the marck och ägor som före nempde ähre sigh att taga, för sigh och sinom Erfwingom. Welandes och biudandes, att the ther inne boo eller i Framtidom inboandes varda, så wel thet the warda oss betalandes och vtgiffuandes till wår Konungzliga Rett och tienst så i allom androm, att the niuta och brucka för de Helsingelandz Lag och sedwengio.

Huarföre biude wij stadelige och hårdelige att ingen i huad wilkor eller skickelse han wara kan, her emott wårtt samptyckte breff dierffuas af them kreffia eller taga them i någon förtunga, eller i någrahanda motto förtörna, såsom han fly will, om han här emott giör, wår Konungzliga hempd och näffst.

Giffuit i Tälie åhren efter gudz byrdh, Tusende Try hundrade och Fyratio, Torsdagen nest för Oculi som är tridie söndagen i Fastan.

(Ur Handl:r rör. Skand. Hist. Del 39 s. 16.)

Anm. af utgifvaren: Drotseten Knut Jonssons bref af den 5 Sept. 1328 ang. bl.a. Birkarlar och Lappar är tryckt i Del III s. 336 af denna samling.

Bildresultat
Kung Magnus Erikssons byggningabalk

Dokument från Tromsö universitetbiblioteks databas via Suonttavaara

 

Ett millennium av nordisk samepolitik: Fördrivningar, avrättningar, massdöd

Vad ska vi med en sanningskommission till?

Nå.

Ett par tunga skäl till VARFÖR en Sanningskommission behövs: de synbarligen OMFATTANDE fördrivningarna av samer från söder 1646-1652; 1729-1732 ca samt 1748.
Lägg därtill medeltida övergrepp bl a 1478 och Lappmarksplakatet av år 1673 (Johan Graan) samt tvångsbofastheten* och repressiva åtgärder 1748, 1755-1761, *1757-1766 och 1790-1900 med massdöd för inte minst kvinnor och barn som resultat.
Allt det här måste redas ut på djupet och i detalj!
Och lägg också till en lång rad avrättningar av samer mellan 1626 och 1730 ca; och ännu fler dödsdomar samt därtill alla fällda men ej utförda domar och hoten om dödsstraff vid konfiskeringarna av de samiska trummorna på 1720-talet.
Jag själv. kommer vara upptagen av tre sedvanemål 2017-18; men om någon aktör vill teckna in mig för ett deltagande ”på något hörn” i en Sanningskommission är det NU under kommande närmsta veckor som det gäller att ta kontakt och be mig planera in i kalendrarna för 2017 eller 2018.
Ställer gärna upp, men vill ha framförhållning och tid att planera!
NB Min titel är i akademiska sammanhang Sakkunnig och Lektor/Docent. Jag har arbetat med tre sedvanemål i sexton år. Förhördes tre dagar i Nordmalingsmålet i Högsta Domstolen; fem dagar i underrätterna.

Peter Ericson, Sundsvall, 27 okt.2016

Luxembourg, Luxembourg image 2

DEPORTED FROM THEIR OWN LAND! Supplication (translated into English) from the ethnically cleansed Saamis in 1730 (I)


In May 1730 the Dalecarlia-based Saamis send this supplication (script of humble prayer) to King Fredrik I:

PE highlights

A while ago became announced from the pulpits in the Chieftaindome of Great Kopparberg, that We, the Humble and by the world despised Lappishmen shall from from this locus bring our wives and children, be sent  away and destiinate to the Lappmark,
in where we have never ever been, nor any property therehen we own, nor could we in our witlessness and misery could we there earn no living or subsistence find; thus would we be put in that castless state, that people become, when they are wasted in vain.
Therefore we have requested at Dear Baron and Governor Danckwardt, by whome we have been dwelling, where our ancestors were born and till their final days dwelling been, a mercy and freedom we also had hoped to be able to expect.

This supplication was written after a decree by Governor Danckwardt in Oct 22, 1729, to all the Sheriffs in Dalecarlia, where he ordered all the Saamis should be catched and to ”the Lappmarks” be send off.

A continuation of this post is planned, not yet, but preferably before and at worst around Dec 10.

More in Swedish, radio/pod:

SOUND:
http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2favsnitt%2f632696%3fprogramid%3d412


Parish Bjursås, where the Central Swedish Forest Saamis were allowed to stay after the ethnic cleansings around 1729.

pasch-da
Arvid Horn was one of the responsible men in charge in 1729.
Portrait by Pasch Sr.

Samernas Historia på 45-60min! Boka in Din skola på Min vt-turné!

Samernas och sydsamernas historia
i skol-presentationers och aula-föreläsningars form.

INTERNATIONELLA SKOLOR! Gymnasier! GRUNDSKOLOR!
Tänkte turnera i:
Västernorrland, Jämtland. Södra Västerbotten.
Gävleborg, Dalarna.
Värmland, Örebro län, Västmanland, Sörmland.
Stockholms län och Uppsala län!
Ev delar av Västra Götaland! Hör av er för offert!
Längre avtal 2-5 dagar ger lågt per-föreläsningspris!
Längre än en vecka får vi förhandla kring!

KomVux! Folkhögskolor också!

1270819757441_2_orig
5afd0-ga_birgitta_jpg_191067dstyrnc3a4s.jpg

SouthSaamiHistory aviserar nytt koncept

2 000 år av samernas historia belyses.
Föreläser gör jag, Peter Ericson

Arbetstitel
Samerna i fyra länder, undanträngda i tvåtusen år
Sydsamisk historia från Ammarnäs till Vättern, nedslag 870-1900

Går igenom grundläggande aspekter.
Ger en BRA grund i samernas historia, som jag undervisat och föreläst om i olika former sedan 1995.

Kontakta mig för bokning:

https://www.facebook.com/people/Peter-Ericson/100009534637279

Peter

skii
styrnc3a4s.jpg

Samernas Historia! Boka in Din skola på Min vt-turné!

Samernas och sydsamernas historia
i skolpresentationers och aulaföreläsningars form.

INTERNATIONELLA SKOLOR! Gymnasier! GRUNDSKOLOR!
Tänkte turnera i:
Västernorrland, Jämtland. Södra Västerbotten.
Gävleborg, Dalarna.
Värmland, Örebro län, Västmanland, Sörmland.
Stockholms län och Uppsala län!
Ev delar av Västra Götaland! Hör av er för offert!
Längre avtal 2-5 dagar ger lågt per-föreläsningspris!
Längre än en vecka får vi förhandla kring!

KomVux! Folkhögskolor också!

1270819757441_2_orig
5afd0-ga_birgitta_jpg_191067dstyrnc3a4s.jpg

SouthSaamiHistory aviserar nytt koncept

2 000 år av samernas historia belyses.
Föreläser gör jag, Peter Ericson

Arbetstitel
Samerna i fyra länder, undanträngda i tvåtusen år
Sydsamisk historia från Ammarnäs till Vättern, nedslag 870-1900

Går igenom grundläggande aspekter.
Ger en BRA grund i samernas historia, som jag undervisat och föreläst om i olika former sedan 1995.

Kontakta mig för bokning:

https://www.facebook.com/people/Peter-Ericson/100009534637279

Peter

skii

Årsunda, mars 1749: Gamle skogssamen Olof gick till sista vilan (Gästrikland)

Årsunda, Gästrikland har en förhållandevis rik samisk historia

Årsunda 1749. En gammal skogssame, Olof Clementsson, 72 år,  går till sista vilan i mars månad. Södra Gästrikland, hans vinterland. Tveksamt om han orkade nomadisera sista åren.
Idag södra delen av Sandvikens kommun.

Årsunda C:1 (1704-1764) Bild 174 / sid 505 (AID: v137285.b174.s505, NAD: SE/HLA/1010241)

Karta: http://www.isjakt.se/kartor/kartor.htm

Bildresultat

Nya ”Holy Grails”: färilasamer i mängder, nya näringsformer?

Mellan de egentliga hälsingesamerna med medelpadsnomadisering och härjedalssamerna…
I ett ytterst tidigt husförhör, ramlar de fordom så gäckande färilasamerna fram*och öppnar dörrat åt såväl Ramsjö Som Haverö och Hamra samt Hogdal och Härjedalen.

farila-1-husf

farila-2-husf

Förhöret sker den 26 maj 1725, för sockenlappsepoken; och antyder att det i någon mån handlar om kalvningsland och sijter separata från såväl skogs- som fjällsamer.

Återkommer!

En resa genom tvåtusen år av samernas historia! – Beställ under oktober, inför VT 2017!

PRISVÄRT KONCEPT: Lär dina elever basic i samernas historia och färska rön om kustsamer och skogssamer i Svealand, södra Norrland och Dalarna” (vt 2017)

Här ett nytt erbjudande från SouthSaamiHistory!


Följ med på en resa genom  tvåtusen år av samernas historia!
Föreläsare: Peter Ericson.

Samer – folk i fyra länder, fördrivna, med krympande land
Sydsamernas historia, från Ammarnäs till Askersund, 870-1900-

För alla stadier inklusive gymnasiet  samt för folkhögskolor!

Inboxa mig för offert!
https://www.facebook.com/people/Peter-Ericson/100009534637279

Peter Ericson, SouthSaamiHistory

  kallak-flyttapaerJulotta_i_Leksands_kyrka pepepe LoggaSamer

SKOLPRESENTATION + KVÄLLSFÖRELÄSNING, ett oktobererbjudande

Prisvärd lösning VT 2016! RIKTPRISER kombination

Föreläsning + skolpresentation ca 4 800 SEK exkl moms och resa
(mer nedan) OBS detta pris gäller bara vid bokning gjord i oktober

”Kolonisation och definition av Saepmie
Tusen år av sydsamisk historia, nedslag 870-1900″
PLUS
Skolpresentation
”A basic journey through 2,000 years of Sami history”
(svenska eller engelska)

duke_of_saxony_albert_iii_the_courageous_beats_at_the_tournament_in_pirna

Lecture: TEACH YOUR CLASSES Mainly Basics plus brand new research results of Sami and South Sami History (vt 2017)

Here is a brand new offer from SouthSaamiHistory

A basic journey through 2,000 years of Sami history*
Lecturer: Peter Ericson.
(* Dummy name, yet approximately the final one)

Samis – people in four countries, deported, with shrinking lands
SouthSamiHistory from Arvidsjaur till Askersund, 870-1900-

For all stadiums including grammar school

Inbox me for offerings!
https://www.facebook.com/people/Peter-Ericson/100009534637279

Peter Ericson

  kallak-flyttapaerJulotta_i_Leksands_kyrka pepepe Olav_Tryggvasons_saga_-_Einar_Tambarskjelve_-_C._Krohg