Föredrag 31/10: Kolonisation och definition av Saepmie


Lycksele Skogsmuseet, 18.30, Konferenslokalen Stubben

Om tusen år av sydsamisk historia, med nedslag från 870 till 1900. 

Lever en medeltida, feodal syn på samer kvar? Hur uppstod lappmarken och när/varför trängdes samerna undan? Hur gick det till när äldre tiders skogs- och kustsamer tvangs bli ”sockenlappar”? Hur dog dessa grupper ut? Om sedvana och starka sydsamekvinnor som gick till kungs. ”

Peter Ericson är historiker, sakkunnig i sydsamisk historia och författare.

I samarbete med Lycksele samisk förvaltningskommun.

Tid: Kl 18.30
Plats: Konferenslokalen Stubben på Skogsmuseet i Lycksele
Fri entré. Fika i pausen.

Välkomna!

En del av seminarieserien MedVetenskap som arrangeras av Skogsmuseet, Lycksele sameförening och Lycksele Hembygdsgille, med stöd av Kungliga Skytteanska samfundet. 

Foto: Västerbottens Museum.

http://www.skogsmuseet.se/kolonisation-och-definition-av-saepmie

SKOLPRESENTATION i ‘Mellansverige’: Samernas och sydsamernas historia VT 2017, alla stadier

SouthSaamiHistory aviserar nytt koncept

2 000 år av samernas historia belyses.
Börjar med mig själv (Peter Ericson) som föreläsare, kanske bygger ut sedan

Arbetstitel (obs bara att betakta som en skiss)
Samerna i fyra länder, fördrivna i millennier
Sydsamisk historia från Arvidsjaur till Askersund, nedslag 870-1900

Går igenom grundläggande aspekter

ALLA STADIER INKL GYMNASIET

Kontakta mig för bokning:

https://www.facebook.com/people/Peter-Ericson/100009534637279

Peter

  Julotta_i_Leksands_kyrka pepepe

SKOLPRESENTATION i Mälardalen-Värmland-Närke: Samernas och sydsamernas historia

SouthSaamiHistory aviserar nytt koncept

2 000 år av samernas historia belyses.
Börjar med mig själv som föreläsare, kanske bygger ut sedan

Arbetstitel (obs bara att betakta som en skiss)
Samerna i fyra länder, undanträngda i tvåtusen år
Sydsamisk historia från Ammarnäs till Vättern, nedslag 870-1900

Går igenom grundläggande aspekter

ALLA STADIER INKL GYMNASIET

Kontakta mig för bokning:

https://www.facebook.com/people/Peter-Ericson/100009534637279

Peter

SAMISK HASSELAVIGSEL 1768: Sigrid äktar Anders 5 juni i Bergsjö kyrka

..med kopplingar till bland annat Sveg och Höga kusten. (edit I )

I en för sockenlappskretsar (avser främst tiden ca 1740-1850) tidstypisk vigsel syns vigas med (Hasselas sockenlapp Anders Gunnarsson med åldriga sockenlappsparet i Bjuråker Clemens Olofsson och Margeta Clementsdotters ärliga dotter) Sigrid, 21½ år.Anders själv är son till avlidne sockenlappen i Gnarp, Gunnar Andersson (som tidigare levde ett geografiskt vidlyftigt liv och syntes ofta i fiskemiljöer i det vi idag kallar för Höga kusten, runtom i Medelpad och ö.h.t norrut)

I Bergsjö 5 juni 1768 äger vigseln och bröllopet rum.

Morgongåvan var 36 Daler kopparmynt.

Bergsjö EI:1 (1753-1860) Bild 17 / sid 25 (AID: v134410.b17.s25, NAD: SE/HLA/1010011)


HÄLSNING FRÅN HASSELA
Hassela kyrka, Nordanstigs kontrakt – Plyfa –
Älvåsen med Hassela Sportcenter, Hälsingland.
Foto: Karl Åkerblom http://www.bergsjo.nu/fotoalbum/vykort/jwadin2/

VIGSEL 1768 Hassela-Gnarp-Bergsjö-Bjuråker förenas med Anders och Sigrid

..med kopplingar till bland annat Sveg och Höga kusten.

I en för sockenlappskretsar (avser främst tiden ca 1740-1850) tidstypisk vigsel syns vigas med (Hasselas sockenlapp Anders Gunnarsson med åldriga sockenlappsparet i Bjuråker Clemens Olofsson och Margeta Clementsdotters ärliga dotter) Sigrid, 21½ år.Anders själv är son till avlidne sockenlappen i Gnarp, Gunnar Andersson (som tidigare levde ett geografiskt vidlyftigt liv och syntes ofta i fiskemiljöer i det vi idag kallar för Höga kusten, runtom i Medelpad och ö.h.t norrut)

I Bergsjö 5 juni 1768 äger vigseln och bröllopet rum.

Morgongåvan var 36 Daler kopparmynt.

Bergsjö EI:1 (1753-1860) Bild 17 / sid 25 (AID: v134410.b17.s25, NAD: SE/HLA/1010011)


Bild: http://www.hassela.n.nu/

BESTÄLL SNARAST, svårt blir det sedan!

14046019_1768091043405457_9142577051039090781_n
VÄNNER OCH FRÄNDER!

Nu ska jag snart stänga butiken för 2016!
Även stora delar av vintern ser fullbokade ut!
Tack alla nya som kommit in med beställningar!

Alla ni som är intresserade av föredrag, föreläsningar, forskning eller annat som SouthSaamiHistory sysslar med (översättningar från svenska till engelska?) gör bäst i att kontakta mig idag eller måndag. Är upptagen i stort sett oktober ut nu.

Hör av er för offerter ASAP!
https://www.facebook.com/sosaamihi/

Peter Ericson

Cristian-Dorotea.jpg
774880_10151353694164438_280348794_o

Boka mig som föreläsare! Sista rundan 2016!

”Kolonisation och definition av Saepmie
Tusen år av sydsamisk historia, nedslag 870-1900″.

Ottar, Thorulv, Margareta, Gunnil och Blåfinn…
Dorotea och Christiern år 1478. Exodus’es 1644-idag.
Med viss utbyggd del om skogssamer och sockenlappssystemet,
samt något om urminneshävd och sedvanemål.

Obs fler datum kan tillkomma! Sista offerteringsomgången.

Färdiga datum:

31 okt LYCKSELE
15 nov IDRE
16 nov ÄLVDALEN

nov/dec Raarvihken Tjïelte/RÖYRVIK, Nord-Trøndelag, Norge

TIRENglömd

—————————————————————–

LEDIGA DATUM och förslag på orter
30/10 Ume dag eller kväll
31/10 Umeå dag
1/11 Umeå dag eller kväll

14 nov Stockholm, Uppsala, Hälsingland
To 17 nov Västerås, Örebro
Fre 18 nov Karlstad

30 nov-3 dec …….
13-18 dec …………

Boka mig som föreläsare! Sista rundan 2016!

”Kolonisation och definition av Saepmie
Tusen år av sydsamisk historia, nedslag 870-1900″.

Med viss utbyggd del om skogssamer och sockenlappssystemet,
samt något om urminneshävd och sedvanemål.

Obs fler datum kan tillkomma! Sista offerteringsomgången.

Färdiga datum:

31 okt LYCKSELE
15 nov IDRE
16 nov ÄLVDALEN

nov/dec Raarvihken Tjïelte/RÖYRVIK, Nord-Trøndelag, Norge

TIRENglömd

—————————————————————–

LEDIGA DATUM och förslag på orter
30/10 Ume dag eller kväll
31/10 Umeå dag
1/11 Umeå dag eller kväll

14 nov Stockholm, Uppsala, Hälsingland
To 17 nov Västerås, Örebro
Fre 18 nov Karlstad

30 nov-3 dec …….
13-18 dec …………

FÖREDRAG OKT-DEC .. ”IN PROGRESS”… Ännu några lediga datum!

Obs fler kan tillkomma! Sista offerteringsomgången.

Färdiga datum:

31 okt LYCKSELE
15 nov IDRE
16 nov ÄLVDALEN

nov/dec Raarvihken Tjïelte/RÖYRVIK, Nord-Trøndelag, Norge

—————————————————————–

LEDIGA DATUM och förslag på orter
30/10 Ume dag eller kväll
31/10 Umeå dag
1/11 Umeå dag eller kväll

14 nov Stockholm, Uppsala, Hälsingland
To 17 nov Västerås, Örebro
Fre 18 nov Karlstad

30 nov-3 dec …….
13-18 dec …………

schloss_mutzschen_10
Till detta slott skulle en förment tillgåmngatagen jämtlandssame föras hösten 1478.

ETNISK RENSNING 1646-1652 av sörsamer, ska undersökas och upp i ljuset

Rubrikversion 3
Av allt att döma pågick nomadisering av skogs- och kustsamer i de södra delarna långt innan 1646-52 (dokumenterad fördrivningsperiod).

Det här torde kunna förklara den relativa tomheten av de i s k Mellansverige till synes urpsrungliga samerna i ministerialböckerna av 1650-60. Kommer att ägna viss del av min kommande artikel i vår antologi-in-progress åt detta.

Man kan inte frikoppla dessa händelser från dels det svenska förvärvandet av Härjedalen fr o m  1644, dels förmodade hälsingesamiska nyttjanden av södra Härjedalen kring 1600-talets mitt. Särna med Idre och Älvdalen kan också ha kommit ifråga.

Ur Lapparna i Ovansjö  (1921)

”Det gick slutligen så långt, att landstinget nödgades taga saken om hand, och genom beslut åren 1646 och 1648 lyckades detta förmå landshövdingen Ivar Nilsson att utfärda en befallning till länsmännen att från varje socken utdriva lapparna. I stort sett torde den hänsynslösa förföljelsen ha lyckats, men många familjer blevo dock kvar och kämpade en förtvivlans kamp för sin rätt.” (L.L. Lundh)

UR Från Gästrikebygder. Västerbergs elevförbunds Årsbok. Andra årgången 1921.Västerbergs elevförbunds folktraditionsuppteckning ll.

av Hedlund, Karl, red.; L.L Lundh, Phr Schissler, fredrik Bröms, O.Carli, mfl

Bildresultat

Not: Undertecknad har tillsammans med Bo Ulfhielm på Länsmuseet Gävleborg inventerat efter samiska kulturmiljöer i denna socken. Det kan låta höra om sig mer!
Not2: Denna socken har en ytterst rik skogssamisk historia. Det kan ej uteslutas att vinterbete också bedrivits där av fjällsamernas renhjordar.

Lapparna* i Ovansjö    (* behåller originaltext från 1921)

Ännu på 1600-talet flackade lappar omkring med sina renhjordar i Hälsingands och Gästriklands skogar. Här och där i socknarna finnas platser, som ännu bära namn från lapparnas tid. I Ockelbo t.ex. finna vi Lapptjärn och Lappåsen, i Ovansjö Lappbacken. Mellan lapparna och den bofasta befolkningen rådde emellertid ständig osämja. Renhjordarna skattade böndernas hö och lövhässjor, och lappen, som ansågs vara trollkunnig, troddes bringa olyckor över inbyggarna. Det gick slutligen så långt, att landstinget nödgades taga saken om hand, och genom beslut åren 1646 och 1648 lyckades detta förmå landshövdingen Ivar Nilsson att utfärda en befallning till länsmännen att från varje socken utdriva lapparna. I stort sett torde den hänsynslösa förföljelsen ha lyckats, men många familjer blevo dock kvar och kämpade en förtvivlans kamp för sin rätt.

Vad nu lapparna i Ovansjö beträffar, så skola en del av dessa ha haft sitt tillhåll å berget Hohällan, där rester efter eldstäderna i deras kåtor ännu skola vara synliga. Den nu 76-årige Anders Jansson Wallbom berättar, att hans farmor, som var född i Hindrikas (där Hammarbergs gård i Storviks samhälle nu är), sade sig minnas Hohällalapparna och brukade berätta, att hon såg dessa åka efter renar till julottan i Ovansjö kyrka, under vilka färder lapparna i likhet med övriga kyrkfolket använde bloss.

En del av Hohällalapparna flyttade sedermera till Lappbacken i Storvik (där kamrer Blomqvists villa, Arvidsberg, nu står). En annan del flyttade till Vij i Torsåker.

Lapparna å Lappbacken – Lapp-Lars, Lapp-Kalle, Lapp-Anna m.fl. – ägde hästar men bodde i kåtor. De voro ej klädda i vanliga lappdräkter av renhud. Deras fotbeklädnader voro av ”hästbetingar”. Hohällalapparna hade blivit s.k. sockenlappar och levde på bettleri, varjämte de utförde det såsom vanhedrande ansedda yrket att slakta hästar och hundar.

”Lappmor” i Skatfors var gift med en lappman från Lappbacken, och det påstås, att i Bro by och Åshammar ännu skall finnas folk med lappblod i ådrorna. Det kan vara nyttigt att veta detta, helst som i våra dagar Samefolket håller på att samla och organisera sig för att tillvarataga sina intressen!

L. L. Lundh”