HÄRJEDALEN (via NOU 2007:14) Citat från fördrivningarna 1646

Rebloggar!

SouthSaamiHistory

Den 30. oktober 1646 skriver landshøvdingen
over Härjedalen at allmuen klager over at en
Hop Lappar och Lössefinnar som Wistas der
kringh på Fiällen och fahra öf[we]r alla deras
egor och Skogar och Uthskiuta alla de diur och
Foglar som der finnas kunna (Bergsland 1992:
bilag 4. Finnes i flere versjoner. Se f.eks. Olsen
1998: 160–161).

NOU 2007:14: s 43
Ur Kapittel 4 Fra fangstbasert til nomadisk reindrift fra Nord-Østerdal i sør til Tydal i nord på 1500- og 1600-tallet

Frågan är om det var hälsingesamerna eller härjedalssamerna som främst avsågs?
Söker vidare originalhandlingarna.

Torkilstöten_Panorama_Jule_2013 (1).jpg
Torkilstöten, Ljungdalen, Härjedalen.
Wikimedia commons. By Arild Vågen.

Visa originalinlägg

Samer mellan Särna och Värmdö- ett axplock 1480-1770

1480 Terrängnamn på lapp- finns på Värmdö 1480
1570-80 samer följer statliga renhjordar och -farmer som renvårdare, bl a Västerås
1608 samer nämns i Lima
1617 samer i skogen i Väse (dagens Karlstad)
1626-1633 trolldomsprocesser mot samer i Axberg, Närke; Västerås; Vadstena
1620 same nämns i Grythyttan, ”Lappe-Thomas”
1637 samer och renar på Liksåsen, Ölme sn (dagens Kristinehamn komun)
1640 tiggande trollande samer omnämns i Älvdalen
1643 samisk sijte i Dingtuna, Västmanland
1650 same misshandlad i Köpstadh, Asker, Närke pga sin förmenta trollkunnighet
1660-70-talen samer i Norra Finnskoga; samt Grythyttan.
1620-1680-talet samer omnämns i Östervåla (Uppland); Norberg, östra delarna av dagens Västerås’ tätort och Möklinta i Västmanland samt i By socken i Dalarna.
1670-80-tal samer nämns och dokumenteras i Roslagen och terrängnamn på ”lapp” ända till Tystberga i dagens Nyköpings kommun (ett bälte som sträcker sig dit).
1660-1690-talet samer i Hed, Västmanland samt i Västerfärnebo, do.
Fr o m nu (senast) finns ortnamn med ”Lapp-” i bl a Värmland.
1750-1770 ca norska fjällsamer vinterbetar i Särna

Källor på begäran. Finns beskrivet  på andra patser i bloggen.

Norra Råda och Uddeholm

 Karta från 1691: Norra Råda socken Uddeholm nr 1

Later I will enclose an overview.

In Swedish: Mellan Lill-Ullen och St. Örsjön, invid Knöberg fanns förr ett berg som 1691 kallades Lappaberget.

Samer i Närke: Tidig trolldomsprocess: ännu en same dödsdömd, domen verkställd. Axberg, Närke.

SouthSaamiHistory

1632 Axbergs socken, Örebro län och härad
(Ur Ilmar Arens Lappmagi i folkuppfattning och inför domstol)

Den vandrande lappen Anders Nilsson anklagades för att han:

. . .med diefwulskonst och Kycklerij skall hafwa henne, Pigan Kerstin Pedersdotter,
S. Lystre [Axbergs socken] kommit dertill, att han hafwer haft henne uth på Marcken
några Resor och lagt rötter i hennes knä, patrat öfwer henne Fader wåhr några
gånghor, item hafwer hängdt bräder i hennes kläder och så länge de hengde der
kunde hon intet annat uthan lät honom giöre, huodh han wille…

Bråterna kommo dädan, fick hon ett sådant Samweth för det hon gjordt hafwer att hon
måtte sägia sina föräldrar.

Anders Nilsson blev dömd till döden:

…effter Gudz Lagh Lev: 20 [3. Mosebok: 20] ifrån Lifwet dömbd.

om Kerstin Persdotter skrev domstolen

…effter hon wethlöös och fånigh warit hafwer sedan effter hon säger hon med truldom war der till drifuen…

Visa originalinlägg 18 fler ord

Samer i Väse, KARLSTAD 1617: Marita Jonsdotter för tinget i Ölme härad 26 juli 1633

SouthSaamiHistory

SAMERNAS HISTORIA I VÄRMLAND TÄTNAR ÄNNU MER

Här via Kersti Wistrand ett avslöjande – i sin tur via Lars Gunnar Larsson – som gör sydöstra Värmland ännu mer liksom vibrerande av spännande samisk historia.

1633 anklagas Marita Jonsdotter, ”en gammal qwuinna” för lövjeri, dvs trolldom, detta i Ölme häradsrätt, Värmland. Hon säger sig ha lärt sig trollkonsterna av en ”lapp” som vistades på ”Väseskogen” (mer detaljer senare). Det är grannsocknen i väster.
Källa på begäran.

Förvisso; den här typen av bortförklaringar och projiceranden på samer känner vi igen – Men detta mål är förhållandevis utdraget och utförligt beskrivet. Hon ger detaljer om samerna. Trovärdigheten synes större än annars i såna här sammanhang (det finns ett parallellfall i Lima 1608, vilket jag förhåller mig mer skeptisk till).

Således har vi

1617 – Samer i Väse (dag Karlstads kommun)
1633 – Rättegång i Ölme, där 1617 nämns (Kristinehamns kommun).
1637 – juli…

Visa originalinlägg 90 fler ord

Närke och Värmlands län 1625-1639, 1654-1779: basics

Närkes och Värmlands län var ett län i Sverige som existerade åren 16251639 och åter 16541779. Under den första perioden ingick även Dalsland samt Västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, med undantag av Fellingsbro härad. Under den andra tidsperioden ingick Närke, Värmland och de delar av Västmanland som alltjämt tillhör Örebro län[1].

Det delades 1779 upp i Örebro län och Värmlands län.

kommunkarta1952_orebro

narkevarmlandslan_1779

Not: Länsbildningen ifråga tycks ha äldre rötter i medeltida förläningssystem.

Källor på bilder på begäran eller införes senare.

FÖREDRAG skolpresentationer FÖRELÄSNINGAR

dec 2016 —-> april 2017

DELB

För i stort sett alltid fulla hus har jag nu föreläst i ett drygt år.
Länen jag pratat i har varit Västerbotten; Jämtland; Dalarna; Gävleborg; Uppsala; Stockholm (tidigare i Västmanland) och strax blir det Värmland.

Vinterns titlar turnéer och erbjudanden:        Område:    När

Kolonisation och definition av Saepmie 50-110 min  Skövde-Luleå JAN-FEB

Om tusen år av sydsamisk historia, med nedslag från 870 till 1900. Lever en medeltida, feodal syn på samer kvar? Hur uppstod lappmarken och när/varför trängdes samerna undan? Hur gick det till när äldre tiders skogs- och kustsamer tvangs bli ”sockenlappar”? Hur försvann dessa grupper? Om sedvana och starka sydsamekvinnor som gick till kungs. 

På jakt efter samernas historia i Bergslagen, Dalarna, Värmland, Närke FEB-MARS
Specifika delar om Samerna i Dalarna; Hälsingland; Gävleborg respektive Järvsö specifikt erbjuds! Även Nordingrå; Medelpad; Sundsvall; Ångermanland.
(Jämtland: se nedan!)

Sedvana för renskötsel samt Sockenlappar är två ämnen som jag kan skapa föreläsningar om utifrån era önskemål.

Skolpresentationer om samernas historia allmänt och de sydligaste specifikt
Mälaralen-anpassat   SKOLOR                          Svealand, Mälardalen, Bergslagen, Dalarna MARS-APR

Dubbelföreläsning med Bernt Ove Viklund Dubbelföreläsning med Bernt Ove Viklund (DEC-)JAN-MARS(-APRIL)
Inkommer med titlar där! Från Gävle till Skellefteå, Tärna till Lima där.

Allt går att få på engelska och till universitet.
Extra bra priser till de, som bokar flera tillfällen, ex  dag Skolpresentation och kvällsföreläsning

Till sommaren erbjuds guidning kring samiska kulturmiljöer mm
Till sommaren finns även specifikt en föreläsning Samerna i Jämtland under 1200 år
Till hösten planeras föreläsningsturnéer om svenska sjösamerna; fördrivningarna och etniska rensningarna samt trolldomsprocesserna 1646-1766; samarbete mellan samer och nybyggare mm. Föreläsningar i svensk historia kan också äga rum, oftast i kombination med samernas historia.

HÖR AV DIG FÖR OFFERT!

Sponsra ”het” forskning om syd-/nord-/kustsamer?

I samband med de senaste föreläsningstillfällena – i Idre, Älvdalen och Sidensjö – har ett otal idéer på angelägna forskningsprojekt kläckts.

Jag söker nu helt enkelt sponsorer till dessa.
Forskningen utförs med fördel december till aug 2016-2017.
Sponsorerna får ”gemensam ensamrätt” till materialet och andra förmåner som vi kan förhandla oss till i detalj. Sponsringen går till så, att Ert företag/organisation betalar ca 5 000 SEK i månaden i valfritt antal månader.
Två månader ger en gratis föreläsning (där endast resa och ev.logi kostar).
Fyra sponsrade månader ger två föreläsningar och fem ger tre.

ÄMNENA (längre beskrivningar kommer under veckan):

1. Fördrivningarna från Hudiksvalls län och Gävleborg 1646-1652

2. Innehållet och utförandet av fördrivningarna 1720-1733 och tillskapandet av sockenlappssystemet 1729-1747 ca.

3. Samisk renskötsel-sedvana i östra Dalarna 1650-1900

4. Kustsamer i Norrbotten

5. Skogssamerna i Hälsingland och deras användning av södra Härjedalen

Fler ämnen tillkommer


Samer i Sollefteå 1898, troligen vid Lappmarknaden. Foto: N.G. Nilsson

Fotolänk: http://digitaltmuseum.se/021016320606

VAAJMOE: samer 800 e.Kr, fogdar 1520, kartor låter ana Historiens spår

Uppdaterad, rebloggas… God läsning!

SouthSaamiHistory

BILD, ÖVERST:  Euler – Sauerbrey 1753. Ångermann lapmark.

VAAJMOE/VAAJMA; Helgeland, Bindal, Namdal, Snåsen, Ran, Laisbyn; Jijnjevaerie, Njaarke med omnejd i fokus.

1520 är det noterat att Hammerdals marknad avhölls för samernas vidräkning.
Skatten eller lappräntan i Jämtlands hämtades tidigt från ångermanländska lappfogdar. Lite mer nedan.

Lappmarkernas namn placering och form avspeglar var lappfogdarna satt.
Kartorna har styrt gamla tiders makthavare och forskare.

Ett – åtminstone i vissa delar, i vissa avseenden, slags perpetuum mobile av cirkelargumentation om ”var samer vistas” har dock det uppenbara felslutet lett till, det felslutet som utgår ifrån att de fiskala turerna kan ange ”var samerna ‘kom’ ifrån”. Det mesta man kan få ut av sådana studier är ju sannolikt reflektioner av byråkratiska bråk inom remot statlig förvaltning i de nordliga provinserna. Kanhända även viss storpolitik mellan nationerna.
Som bekant har vare syg sydliga skogssamer eller sjösamer/kustsamer i Sverige eller Finland beskattats såsom t ex sjösamerna i…

Visa originalinlägg 186 fler ord

”De voro här 3ne hushåld, — hvarthera sin särskildta koija” – När dalasamerna fick besök av bröderna Gahn 1765, del 1 av 3

Via ESKIL OLSSON

Bröderna Gahn möter samerna i Ål (nu i Leksands kommun) med omnejd 1765

”Vi togo af vägen ett stycke in i skogen för att göra oss kunniga om lapparnas lefnadsart som nu här tagit sina hemvist. De voro här 3ne hushåld, hafvandes hvarthera sin särskildta koija, som voro ihopsatte af 3ne hufvudstörar, med andra lösa theruppå liggande. Koijan som häraf i taket gjeck ihop i spets, var ej olik en conisk figur, eller hade form af en circulair pyramide

11 augusti): ”Sedan vi spisat middag i länsmansgården, och sedt några lappflickor dansa, begofvo oss på båt öfver Insjön till Insjö koppargrufvor.”

Resa i Dalarna 1765 av Johan Isac Adelswärd, Johan Gottelib, Henric och Hans Jacob Gahn. Utgiven med inledning och kommentar av Olof H. Selling. Falun 1970.

tunstavagen_lott_a_insjon_leksand_3830133442955602169
Bild: http://imganuncios.mitula.net/tunstavagen_lott_a_insjon_leksand_3830133442955602169.jpg