Så vilken forskning utför jag och Saepmie föreläsning forskning undervisning?

”Om vi hade varit boxare, hade vi vunnit alla våra matcher på knock-out.”
Nog sticker vi ut hakan,

SÅ VAD UTFÖRS?

SEDVANEMÅL

Historiskt vinterbete undersöks

Sommarbetesforskning, enligt ovan

Arkeologisk dokumentation

ARKEOLOGISK INVENTERING inför t ex vindkraftexploatering

Renbeteskonventioner

KARTLÄGGNING av historiska flyttningsvägar, betesplatser, sittställen

Släktforskning

TIMBASERAD forskning på uppdrag av länsmuseer och länsstyrelser

Dokumentation av sjösamer i Sverige, sockenlappar mm

Organisationshistorisk forskning

FORSKNING kring tvångsförflyttningar

Gränstvister

Och mycket, mycket annat…….

OBS att vi själva  också initierar forskningsprojekt; men Ni kan så gärna bestäla forskning! Just nu råder kö, men från 2018 finns åter tid för forskningsuppdrag!

Vi som arbetar åt denna firma har över 65 års gemensam aktiv erfarenhet av ämnet;
och har fungerat som sakkunniga i flera sedvanemål. Vi har flera av oss en bakgrund i kulturmiljövården och jag själv även på universitet.

SAEPMIE föreläsning forskning undervisning knyter den bästa kompetensen till sig.

Om vi hade varit boxare, hade vi vunnit alla våra matcher på knock-out.

McCloskey front wrapper

Kungz/Konungz lappa = ”King’s Saamis” (Part I/V: summary and continuation to be seen in Saepmie Times magazine ) and their organisational history, briefly

The Saami organisational history is in each and every historical era closely connected if not intertwined with the colonial history. 

We also need to remind ourselves about the fact that the Saamis and their forebears, the proto-Saamis, once populated the overwhelming lion’s share of the whole Nordic region including the Carelian and Russian Norths. A certain scientific school even wants to include Estonia in this Proto-Saepmie; but we do not take that particular extension for granted. But the others part have been checked and roughly seem to be correct (with a slight confusion on Southern Norway).
If we look at the South Saami organisational history’s central figures’s predecessors over a semi-reasonable time span of some 630 years; we land by detail-wise less known Saami women (most often placed in a Åsele or Angaria/Angermanna Saami context – Margareta, the name-sake of the Union Queen.
She , the Saami Margareta, also features traits from and appeared influence by the magic maybe and for us mysterious and earlier Holy St. Bridget of Sweden (Heliga Birgitta; Birgitta Birgersdotter 1303-1373).
She, Margareta also had visions and felt connected directly to God.
This Margareta, she skied all the way to Uppsala, then to Vadstena Malmö to the Queen and then back to Strängnäs, before she went home. The likelines that she spent the winter of 1388-89 around Mälaren Valley is high

Olaus Magnus

We can, extremely swiftly, take a retrospective ti the 11-1200s when the Saamis apparently were the (Dunfjeld-Aagård 2005, Fjellström 1983, 1985, Serning 1956, 1960, 1962) main actors in the area, and did run a clear embryo to a nation, to a state. But around 1277 Magnus Birgersson Ladulås achieved to destroy Saami power; partly through military violence, partly through the brand new system of birkarlar, in Central Finland for a starter.

Later we have to investigate the late Nordic medieval age (the 1400s that is) and the 1500-1600s after complaining or conflicting, rebelling Saamis. In the early 1640s, two named Kemi Saamis, Hans and Olof Andersson declared the common Saami’s complaints for the colonists. But already before that, it seems like the Saamis in the Swedish Empire (including present-day Finland) actually were due to elect representants in the parliament, the Riksdag of the Estates (ståndsriksdagen).

Peter Ericson Sep 10, 2017

Erbjudande # 4: Samiskt k v i n n o -historiskt paket höst + vinter/vårvinter. TVÅ föreläsningar, kostar som EN!!!

Boka ”Sigrid och Anna” i okt, nov eller dec samt samernas organisationhistoria med tonvikt på kvinnorna, i jan-april

– TVÅ FÖRELÄSNINGAR till priset av en

5 800 SEK exkl moms för ideella föreningar
7 900 SEK exkl moms fullpris för kommuner, museer, statliga instanser, länsstyrelser etc

Specialpris skolor 4 600 – 10 000 SEK, 2-3 föreläsningar om ni bokar i SEPTEMBER!

F I R M A N med S P Ä N N V I D D (nu kan du också beställa träningsprogram med progressionsgaranti!!) …

Du vet väl att firman Saepmie föreläsningar forskning undervisning
har massvis med strängar på sin lyra?!

Här utförs allt mellan från avancerad sedvaneforskning (eller som  nu t ex forskning som ligger på regeringsnivå i internationella konventionsförhandlingar) över
kursverksamhet och workshops via allehanda sorters föreläsningar
via översättningar av alla de slag – facklitteratur, prosa, lyrik, och drama (gärna tv-serie och helst från engelska till svenska eller vice versa! Men även t ex danska –> sv.)! –
till (återigen tämligen) avancerad bänkpresscoachning av en relativt erfaren
landslagsman i masters, veteranklassen 93 kg. Och en del annat (som ansvar över tidningen Saepmie Times – vars ägoförhållanden inte är totalt färdigutvecklade ännu).

Beställ ett träningsprogram, följ det och jag garanterar minst 20% ökning efter 16 v.
om du är frisk och mellan 15 och 50 år.  Sannolikt ökar du 30%.
Du femtioplussare ökar också, men vågar bara lova aningen mindre.

Kontakta mig på min sida Peter Ericson Benchpresser på FB!

OHTSEDIDH seminarium Västmanlands läns museum 27 sep kl 10-17. Program!

SEMINARIUM

27 september, kl. 10.00-17.00

Västmanlands läns museum

Västerås

Sedan lång tid har det funnits en samisk befolkning i Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län. I arkiv och i folktradition framskymtar en grupp människor som lever lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande samhället. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

För att uppmärksamma de samiska kulturyttringarna skapades projektet Ohtsedidh. Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland samt Gaaltije, Sydsamisk kulturcentrum.

Till seminariet i Västerås har vi bjudit in forskare och sakkunniga i ämnet och alla är välkomna att deltaga under dagen. Ingen föranmälan krävs och seminariet är gratis. Dock är antalet platser begränsade.

9.30-10.00 KAFFE
10.00-10.20 Välkomna Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum och Joakim Wehlin, Dalarnas museum
10.20-10.50 En mellansvensk samisk befolkning under 1700-1800-tal. En bakgrund. Ingvar Svanberg, Uppsala universitet
10.50-11.20 Samer i syd. Ett arkeologiskt perspektiv Inger Zachrisson, tidigare Statens historiska museum
11.20-11.50 Tjoevkemåjhtoe vs. Saepmie Times. Om norrhälsinge- och medelpadskustsamerna och viss annan samisk historia 1277-1877 Peter Ericson, Firman Saepmie föreläsningar forskning undervisning
11.50-13.00 LUNCH
13.00-13.30 Sydsamer Ewa Ljungdahl, Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum
13.30-14.00 Samer utanför Gävle på 1700-talet – kringströvande och förirrade? Lars Gunnar Larsson, Uppsala universitet
14.00-14.30 Skogssamer vid Barkensjöarna och Norbergs socken Jouni Tervalampi, tervalampi-arkfoto.blogspot.se
14.30-15.00 KAFFE
15.30-16.00 Undersökning av sockenlappboställe i Järvsö Maria Björck och Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg
16.00-16.30 Spåren från historien som aldrig skrivits Gunilla Larsson, Uppsala universitet
16.30-17.00 Avslutande diskussion Joakim Wehlin

Kontakt: Joakim Wehlin, joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se

Våra (bloggens) bilder: Wallander 1865, Folkmarknad Västmanland.
Sidonia 1672: 1672. den 11 Feb. En gammal Lappakäring (begrofz). Sidonia wid nampn 

Österhaninge CI:1 (1665-1717) Bild 115 (AID: v94879.b115, NAD: SE/SSA/1595)

Helårsprenumeration, info och länk till no 1 (gratisnumret!) av Saepmie Times

215 SEK

Hej! Du kanske blev dirigerad hit via Saepmie Times’ facebooksida?

Vi avser göra betalningsprocedurerna smidigare, men än så länge gäller detta:

Skriv ditt namn i kommentarerna här eller i meddelanden (här eller på någon av fb-sidorna Southsaamihistory, Saepmie Times eller Föreläsningar samernas historia,
samt sätt (tills vidare, fram till 1 okt) in din avgift på
swedbankkonto 224004534-0, clearing 8420-2, kontoinnehavare
Petter Ericson (gemensamt med min firma)

No 2 kommer i november och är temanummer inför Staare 2018.
Prenumerationen börjar med no 2. Det blir tjockare än no 1,
och fokus blir alltså dels på jämtlands- och härjedalensamernas historia samt på samerna organisationshistoria. Fler rön kring Sigrid och Anna Jönsdotter och en hel del annat!
No 1 är gratis och länkas härnedan.

http://en.calameo.com/books/005245564ee872bdaddb0

SAMETJEJERNA

Erbjudanden sep-maj. Två föreläsningar för priset av en, tre för priset av två!! PAKET med heta ämnen: Samernas historia, organisationshistoria inför S t a a r e 2018 samt om Sigrid & Anna Jönsdotter. PROGRAM 2017-19

Detta specifika erbjudande gäller till 15 november, varken mer eller mindre. 

Kompletteras med prislista här i närheten på bloggen.
BOKA TVÅ FÖRELÄSNINGAR OKTOBER – MAJ OCH BETALA FÖR EN! Elsa c 1906 Ämnena, titlarna:

PAKET A. SAMISK KVINNOHISTORIA OCH LOKAL HISTORIA
E
rbjuds fr o m oktober (no 1) resp januari (2)
1. Sigrid & Anna Jönsdotter från koja till slott (och åter till koja) 1786 om en englandstur utöver det vanliga.
2. Samisk märkeskvinnor – Kvinnorna ibland ”konungz lappa” – Omistliga pionjärer 1389-1937 (samisk organisationshistoria)
TILLVAL 3. Lokal samisk historia Tillval 4. Samarbete med svenska politiker

PAKET B. Internationell Saepmie – erbjuds från oktober (no 1) resp december (2) 2017 och från april 2018 (no 3)
1. Resenärer i Sápmi och samer i världen
2. Samerna som Nordens urfolk
Tillval 3. ‘Trolldomspaket’ (inget namn ännu)

PAKET C FINLAND, BOTTENHAVET och ÖSTERUT. Erbjuds från januari 2018 samt även på engelska.
1. Samernas historia i Finland AD 1100-1800
2. Sjösamer i Bottniska vatten (hösten 2018)
Tillval 3. Taigans försvunna folk (hösten årsskiftet 2018/2019)
Evenbtuellt Tillval 4, Fredrika Bremer och samerna

Ett paket D om fördrivningar och med speciell inriktning mot Dalarna kan även komma i fråga.

VÄLKOMNA ATT BOKA!
Mejl retepnoscire@hotmail.com
Tfn 0729070068 +46729070058 from abroad

”SEX OLIKA ERBJUDANDEN 3. NORDEN Paketbokning, 2-3 föreläsningar oktober-maj”

FB

”och afreste härifrån den 17 dennes till Gefle, hwarifrån hon på sina skidor ämnade fortsätta sin långa hemresa” – Mera Maria Magdalena: Blekingsposten 22 mars 1864

Upsala. Lappflickan Maria Magdalena Mattsdotter
från Åsele, hwilken gort den långa resan till Stockholm,
för att hos Konungen utwerka någon förbättring i sina
stamförwandters folkskolewäsende, har på återresan
några dagar uppehållit sig härstädes och afreste härifrån den 17 dennes till Gefle, hwarifrån hon på sina skidor ämnade fortsätta sin långa hemresa. Hon medför fotografiporträtter, egenhändigt lemnade af Konungen, Drottningen, Enkedrottningen, justitiestatsminitsern De Geer m. fl. Högt uppsatta personer, dem hon i Stockholm uppwaktat. Sjelf har hon både i Stockholm och härstädes blifwit fotografierad.

21362968_10155697915164438_1662743262_n
Ungefärligen samtida foto från Uppsala av Henri Osti.

”de härja skogarne, tända eld på dem endast för att förstöra betet för renarne och hetsa hundarne på boskapen” (renarna) – Marias nästa stockholmsresa

Angående Maria Magdalena Mathsdotter (1835-1873)

Från Lappland ingår återigen ett sorgligt budskap genom
den patriotiska lappflickan Maria Mattsdotters i hufwudstaden warande
beskyddarinnor, för hwilka hon omtalar att nybyggare ej wilja
upphöra att förfölja lapparne: de härja skogarne, tända eld på dem endast
för att förstöra betet för renarne och hetsa hundarne på boskapen, så att de arma djuren bli så skrämda, att de fly öfwer fjellen till ryska och norska lappmarkerna, hwarigenom
de swenska förlora dem. De förirra sig i skogarne, störta af trötthet, bryta benen af
sig och dö af swält. Deras små stackars ungar dela samma öde.
Wi göra widare ett utdrag ur den goda beskyddarinnans bref, deri yttreas:
”När man tänker sig att så förfölja oskydiga, fredliga, fromma och wackra djur, hela
familjers enda bergning och underhåll, ryser man att menniskan kan wara så elak, och detta för att ej wilja inhägna sin nyodling, då det finnes skog, utan heller tänder eld på den och låter de brända stommarne stå qwar som ett minne från 19:de seklets civilisation och till ewärdelig skam för myndigheternas slapphet”.
– Nu har den sjelfuppfostrade Maria under nybyggarnes grymma hotelser ånyo
begifwit sig till Stockholm, för att af konung och folk begära skydd och frid åt sin fädernebygd.

Tidning för Wenersborgs stad och län 30 nov 1866: s 3

Vem som var den goda beskyddarinnan framgår ej.
Fredrika Bremer hade avlidit vintern innan.
Vi fortsätter följa Maria Magdalena.
En del av materialet torde hamna i Saepmie Times –
den nya tidningen.