”allerunderdånigst troghne wndersåte Torneå den 18 Mart: 1667” – Kapplöpningen till Ishavet och samerna som buffert, allierade, fiender, osäkert kort eller försvarande armé (inför vårens kurs!)? Graan, Karl XI etc

En del av dessa frågeställningar kommer vi att återkomma till under den kurs, som planeras  i Västernorrland till april månad

Som samiske landshövdingen Johan Graan skrev i Torneå, för 350 år sedan – i mars 1667:

och bekom befallning Ortterne widh FiällRyggen wähl och med starckare
wachter besättia låtha: Alltså ähre Lapperne widh Krigztijdher emillan Swärige och
Dannemarck mycjcet nödige till Landzens defensión enähr dhe ähre trogne och blifua widh dhe Swänske Ortterne,kunna och skadha giöra om dhe få orsack at fly till Nårris, och kan sådhan theres flycht mychet hindras, enähr alle blifua tillhåldne at boo och wistas uthj theres eeget Landh thär dhe födde ähre. Dhe Skattelappar huileke stadigdt ähnnu ähre i Lappemarkerne,skulle och flere BärgzOrtter uptäckia, enähr dhe

förnumme att dhe Lappar som nu reesa om kring i andre provincier komme tillbacka,och om icke annat dhe dhå l.åthe bruka sigh till arbethe widh Bärgzbruken.

{undertecknat –  ]

Ed:rs Konungzl: May:tz
allerunderdånigst troghne wndersåte
Torneå den 18 Mart: 1667

Johan Graan

(Volym 25:2:d. Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673)

Så hur stort ansvar har vi historiker och universitetslärare att storpolitiken esomoftast glöms bort i populära framställningar av samernas historia. Ganska stor?

Ishavspolitiken är ju huvuddrivkraften bakom såväl konfrontationer och räfst gentemot birkarlar, liksom bakom hela paketet med anläggandet av tings-. uppbörd, marknads- poch kyrkplatser i Lappland. Liksom det enorma projektet att koncentrera detta utspridda folk till det land man valde att kalla Lappland eller lappmarkerna.

Del 2 kommer inom en vecka.

Norwegian_Sea_map_uk.svg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s