Samiska sejtar från Tynderö till Västerlövsta – hur långt söderut finns det heliga stenar och trägubbar?

Märk väl: Jag kommer inte att specificera några exakta positioner för dessa platser.

Det var denna som nu närmast väckte mitt intresse, och skapade reflektion:
Västerlövsta i ostligaste Västmanlands län, men i Upplands landskap. Kommunen är Heby; en kommun som är mäkta intresant för en som forskar om samernas historia. I samma kommun menas också att Petrus Holmbergs samiska informanter ska kunna ha rört sig (förutom i Tolvfors bruks närområde i dagens Gävle tätort).

Ofta nog sammanfaller terrängnamn på ”lapp-” och samiska nedlslag i arkivet. Det som gör detta extra intressant, är en uppteckning rörande klassisk samisk religion, som ska ha praktiserats där ända in på 1910-talet.

Västerlövsta ligger en bit väster om Uppsala i ett område som av hävd befunnits sig vara rikt på samisk historia.

VILKA ANDRA ÄR KÄNDA?

Vad vi vet: Sedan tidigare är Tynderö känd, och därtill sägs två sådana stenar i Hälsingland, nämligen en i Undersvik och en strax utanför Bollnäs ha varit sådana sejtar (eller tsekkuh/tsieggjueh, som det skulle heta på sydsamiska med Torkel Tomassons uppteckningar från 1917. Dessutom har undertecknad varit med på en inventering på en plats där förmodat samiska boställen fanns; och intill var rest en mycket intressant sten. Detta var i Sandvikens kommun, och i Ovansjö socken.

Vad mer kan vi säga? Jo att träbelätet Mjölnarbogubben, den som återfanns i Sundbornsmossen i gränslandet mellan just Sundborn och Falu landsförsamling år 1929 har brukat anses ha tjänat som samisk sejte och dessa datering ligger runt sent 1500-tal.

BILDERNA: Mjölnarbogubben, via Ohtsedidh.
Där hävdas följande;:
Gubben består av två tallstammar framväxta ur en gemensam rot.
Stammarna och roten är bearbetade så de liknar en människofigur.
En datering med kol-14-metoden visar att föremålet med stor sannolikhet är från tiden mellan år 1450 och 1650.

Vår kommentar: Vi förhåller oss skeptiska till 1450 men man må ju också skilja på träets och användandets ålder.

mjÖlnarbogubb

mjÖlnarb2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s