1870-talets Sundsvall: Europas Kanton eller Peking/Beijing/北京/Běijīng?

Sundsvall 1872: ”icke mindre än [475] utländska fartyg, som för tillfället lågo på revieret och lastade, och hurusom stadens handlande för att förse dessa fartyg med deras förnödenheter hade inrättat flytande butiker, det will säga handelsbodar bygda på pråmar, hwilka rodde ut till fartygen eftersom dessa inte kunde komma intill hamnbryggan — ”

1870-talets Sundsvall: Sveriges eller Europas Kanton eller Peking/Beijing?

Nornan

”Då en af wåra bekanta, som i början af sommaren gjorde ett besök uppe i Sundswall, här om dagen för oss utbredde sig öfwer det lif och den rörelse som råda inom detta sträfsamma och handlingskraftiga samhälle, och han derwid nämnde hurusom ångbåten, hwilken förde honom in i Sundswalls hamn, derwid måste passera mellan icke mindre än fyrahundrasjuttiofem utländska fartyg, som för tillfället lågo på revieret och lastade, och hurusom stadens handlande för att förse dessa fartyg med deras förnödenheter hade inrättat flytande butiker, det will säga handelsbodar bygda på pråmar, hwilka rodde ut till fartygen eftersom dessa inte kunde komma intill hamnbryggan, sålunda framställande ett motstycke till det stimmande affärslifwet i Shanghi och Kanton; när wi hörde detta, tyckte wi att redan det war wackert för en liten stad uppe i Norrland. När wi widare hörde hurusom Sundswalls affärsmessighet ingalunda utesluter sinnet för wetenskap, litteratur och skön konst; hurusom wår wäns wärd, på det, tiden ej skulle göras hans gäst lång, stälde till hans förfogande en boksamling, upptagande allt nytt och wärderikt som den swenska bokmarknaden för närwarande har att erbjuda; hurusom ett teatersällskap kunnat hela tre månader uppehålla sig i nämnde stad och weckan efter sin afresa skulle efterträdas af ett annat, hwilket lofwade sig för en lika vacker sejour derstädes; – när vi hörde allt detta, och sedan tänkte på den wälwilja med hwilken Kapten Puff för sin person i Sundswall blifwit omfattad; då fyldes wår själ af beundran och wårt hjärta af sympati för detta lilla norrlänska samhälle, så framåtsträfwande, så imntelligent och så frikostigt, äfwen wid hägnandet af de andliga intressena,”

”Saxat” ur Norrbottensposten 5 september 1872.
Via Kungliga blibliotekets söktjänst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s