Antalet poster i Ortnamnsregistret på ”lapp”-namn (som börjar på det) i 13 svenska län

Västerbotten 1242
Norrbotten 1100
Västernorrland 830
Jämtland 306
Gävleborg 298
Dalarna 233
Stockholm 87
Västmanland 76
Värmland 68
Sörmland 46
Östergötland 28
Uppland samt Örebro län … båda 14

Obs att en post inte  alltid är samma som ett namn.
Ett namn kan ha flera poster; och samtidigt finns många namn som aldrig medtagits i ortnamnsregistret.

Sweden_Stockholm_relief_location_map