NYTT FYND: Maria M Matsdotters brev till Fredrika Bremer efter hemkomsten 23 maj 1864

»Dorothea och Granberget den 12 Maj 1864.

Högdt älskade vänner, Guds nåd och frid, önskas eder nu

och intill dagarnas ända.

 

Jag får nu sända några rader till eder och hjerteligen tacka
för vår sista sammanvarelse och äfven tillkännagifva att jag
lyckligen hemkommen är till mina föräldrar och min syster
samt är och har varit ifrån vår sista sammanvarelse till helsan

frisk och önskar eder det samma af Gud som allt godt kommer af.

 

Men jag må äfven berätta att min syster varit sjuk sedan jag

kom hem, som skedde den 5:te i ofvan nämde månad, men nu synes hon draga på bättringen, hvilket ock mig gläder, men ingenting förnöjer här. — Jag vill ömt och allvarligt lägga denna förmaning för hvar och en.

Älskade vänner varer vaksamme, hafvande Andans svärd uti handen, jemt vaka och bedja och ej tröttna på vandringen till det sälla hemmet, där alla helgon en gång träffas få, om än ej mera här, ja tänk, en gång evigt där, där evig glädje är, som ej med ord uttalas kan.

 

Ack, skynda fort, ty tiden är kort. Jag må nu vända mig till andra ord, och omtala att de penningar, som jag till de fattigas hjelp uti deras hungersnöd fått, har jag till de mest nödlidande utdelt, hvilket de med kärlek och tacksamhet motagit, men här ropas ännu efter bröd —

 

Jag kan aldrig glömma de dagar jag var hos eder, jag är allt jemt med mina tankar dageligen hos eder.

 

Helsa hr Skönmeyer och visa honom Längden *), och äfven StadsRådet Carlson, äfven må jag tillkänna gifva att skolan är i gång och att där finnas till antalet 32 barn; för öfrigdt hvad Christendomen beträffar dem som lefde uti Guds Sons tro, när jag reste härifrån tror jag äro uti samma förhållande nu som förr, äfven för min del får jag tillkännagifva att jag tror mitt lif vara i Gudi!

 

Helsa alla vänner, Pastor Sjöding, fru Skönmeyer, för öfrigdt

alla vänner som träffas kan.

Högdt älskade fru, gif mig några ord tillbaka.

 

tecknar med vänskap och kärlek

 

Maria Magdalena Mattsdotter
i Granberget Dorothea.»

 

Publicerat i Illustrerad Tidning No 24 – 1864.
Utgivet 11 juni 1864.

 

 

 

En reaktion på ”NYTT FYND: Maria M Matsdotters brev till Fredrika Bremer efter hemkomsten 23 maj 1864

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s