Om HETS som INTE stävjes av ansvariga utgivare och chefredaktörer. Slut nu med hets emot samer!

HETS MOT URFOLKSGRUPP – LAGLIGT?

Uppdatering 29 januari: I den allmänna turbulensen missade jag en ”liten” detalj; dvs att den hetsdömde författaren till Expressens artikel skrev 2007! Likafullt vore intressant att höra vad det ledde till då. Men SvD skriver idag, 2020! / PE 

Alltså, nivåerna i samepolitiska debatten …

Ignoransens okrönta kungar jagar högerextremisters gillanden genom alltmer och alltför mycket tyckmycket koketterande med bristande bildning.

Samerna har jagats längre och längre upp i de nordiska länderna, mot norr och uppåt hörnen; blivit fråntagna alltmer rättigheter, fått markerna stulna.

Men inte heller det räcker – de sista ynka rättigheterna som bibehölls till 1992/93 ska också bort; värdigheten skall tas ifrån de oädla vildarna som har mage att hävda sin särart och att dom mist sin mark, sina vatten och sin rätt.

”Det där jädra HD”…. ”Säkert fullt av PK-judiska marxister och batikhäxor och kåmunister”.

Det är som ginge proppen ur. Allt är möjligt. Hitta på, smäda, hata; huggsexa och kapptävling om vem som hittar den lägsta kommentaren, den som Breivik skulle ha skämts för. Praktiskt taget hela (inte bara) den svenska borgerligheten tycks ha angripits av någon fascistpandemi … Förvisso har sjukan grasserat av och till sedan åren runt 1990.

Det är illa nu. Ansvariga utgivare och chefredaktörer på – som jag ser det – främst Expressen och SvD bör ställas inför svars på flera olika plan och detta PRONTO!

Land skall som sagt med lag byggas och HD har i sin blinda objektivitet kommit fram till ett sunt och sanningsenligt beslut; en dom som står sig i decennier, kanske i halvsekel, kanske ännu längre ändå.

Samerna har inte fått någonting som helst!!
Samerna har återfått en rätt som fråntogs dem i början av 1990-talet.
Det är allt.

Peter Ericson
Historiker
Helsingfors

(Bilden: Vad har van Gogh med det här att göra?
Det kanske tål att tänkas på … ?)

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

GIRJASDOMEN ÄR PREJUDIKAT. Punkt.

God middag!
 
Kort, koncis kommentar av en försiktigt sagt ”ärrad” sakkunnig- och samiska rättsmåls- och sedvanemåls (etc)-veteran (Nordmaling-, Rätan-, Härjedalen- samt några som förberetts).
 
Angående Girjas.
 
Många äro kallade, få äro utvalda.
Mången tolkning har vi fått se; och förvånansvärt många försöker tona ner domens betydelse.

Då säger jag: ”Tror ni Sveriges Högsta Domstol skulle ta upp ett mål av icke-prejudicerande art och döma emot staten… Om det inte avsågs vara just prejudicerande?”

Girjasmålet kan i detta avseende enbart jämföras med Nordmalingsmålet 2011 och Selbusaken 2001. Mål som gått åt andra hållet för samerna – Skattefjällsmålet 1981 och Härjedalsmålet (som aldrig passerat Hovrätten) kunde få en annan utgång med det nya rättsläget när vi betraktar Nordmaling och Girjas sammantaget. Vad i övriga detaljer beträffar, hänvisar jag till advokater med djupare insikter i juridikens vindlande stigar. Fr’ämst skulle jag då anbefalla Front advokater; där mina gamla samarbetspartners och uppdragsgivare från Nordmaling numera befinner sig, de som inte pensionerats ännu.


Till fel- och snedtolkare:
Undvik förslagsvis (1) att önsketänk och (2) att måla Horn-Per på väggen; då det inte finns någonting som helst som skulle tyda på att vare sig ortsbor eller andra samer skulle bli förfördelade i en jaktadminstration i samisk regi. Tåssåsenmodellen fanns och finns. Det handlar om att få betesro och inte minst intäkter; då ju samerna långtifrån kan uttnyttja sin egen jakträtt i all utsträckning hela året. Också under lappfogdeepoken hade principiellt samerna i byarna alltid sista ordet vad gällde jakt- och fiskeupplåtelser.
 
Det var allt.
 

Peter Ericson 25 januari 2020

Illustrationerna: 
Författaren-bloggaren vid föreläsning i Kristinehamn dec 2016 om bl a Värmlands samer.
Foto: Monika E Pensar.

Elsa Laula som frimärke då samernas första landsmöte och Elsa odödliggjordes 2017.
Dokumentet som visar att samer fanns och skattade i eller åt Ångermanland, 1484 (RA).

 

Svar till Olle Larssons inlägg för Landsbygdspartiet (24 jan 2020)

Svar på härdalsk halmgubbe

https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_man
straw man is a form of argument and an informal fallacy based on giving the impression of refuting an opponent’s argument, while actually refuting an argument that was not presented by that opponent.[1] One who engages in this fallacy is said to be ”attacking a straw man”.

Jag borde överhuvudtaget inte bemöta en såpass notorisk historieförfalskare som Hr Larsson (synnerligast inte före lunchkaffet); men kan inte låta bli att göra en notering beträffande den gastkramande. bråddjupestup-balanserande lekmanna-saltomortal han gör sig skyldig till redan i första raden,

 
”Samer var inte först i Norrland”
 
Ingen av de etniska grupper vi ser idag var först någonstans. Omvänt finns ingen av de ”första” grupperna (vad som nu avses med detta: räknar Larsson med inter- eller pre-glaciala befolkningar?) kvar nu.
 
Det har heller aldrig varit en sådan faktor, som legat till grunden för ILO:s urfolksbegrepp (indigenous peoples). Här handlar det om att befinna sig inom en koloniserande stats gränser, innan dessa gränser dragits. I samernas fall är detta ställt utom något som helst tvivel!
 
Jag tittar lite mer på inledningsstycket:
 
”Belägg för en tidig form av fjälljordbruk [ —] mer än 2000 år innan samer kom till Sverige.
 
Samer ”kom inte till Sverige”. Samer fanns i Sverige då landet bildades; det är därför de betraktas som urfolk.
Den här meningen är f ö så problematisk att den kunde utgöra utgångspunkt för en ny universitetskurs i Historiska Falsarier, och en större grupp hugade studenter i t ex Umeå eller Uppsala skulle kunna ägna en termin åt de osynliga och ytterst problematiskt icke styrkta antaganden som ligger till grund för utsagan.
En annan, men oerhört central sida av myntet är att samerna alls inte ”kommit nånstans” ifrån någon gång; ty etnicitet fungerar inte på det viset. Samisk etnogenès, dvs uppkomsten av en samisk folkgrupp (som i och för sig skulle kunna räknas som en rad olika etnogenèser – då t ex nord-, kola- och sydsamer har vitt skilda bakgrunder.
En tredje sida, om än inte av myntet, är att sydsamiskan kom ca 200 e.Kr (språket nu alltså, inte nödvändigtvis folket) till det aktuella området https://journal.fi/fuf/article/view/66694
 
Att fråga sig vem som var ”först” är också en sorts märklig vulgärpopularisetring av vetenskap som dessvärre både Zachrisson och Baudou ägnade sig åt på 1980-90-talen och i viss mån å ömse håll långt in i detta sekel. Emedan verkligheten är såpass mångfacetterat och komplex, och ofta svårlöst om man går ner på detaljnivå som t ex i Vivallen: inte ens 1000-1100 AD (förr: e.Kr) liknade alltså grupperna de vi ser eller räknar med idag, Vi som forskar idag tänker vanligtvis inte på det sättet. Snarare söker sig människor till varandra.
 
”andra folk än samer har betydligt längre historia i norra Sverige”
 
Nej.
 
Slutligen ska jag trots allt – hör och häpna – ge Olle Larsson (lite) rätt i någonting!
 
”— endast samer som är klassade som urfolk i Sverige”.
 
Här bör andra grupper på lite sikt kunna komma å fråga; men vi har inget färdigt namn eller dito beskrivningar av sådana grupper. Men definitionerna bör ske av skolade forskare och alla intresserade bör själva utbilda sig och läsa grundlägganade historiska och antropologisk litteratur t ex börja med Barth ”Ethnic Groups and boundaries”, som publicerades för femtioett år sedan (1969). Den är fortfarande i stor utsträckning gällande. Den kan sammanfattas i två ord: ”Etnicitet förändras”.
 
Vi är nog släkt allihopa här uppe. Vi kan nog också komma sams. men då måste hatiska pamflettörer som Olle Larsson besinna sig och skriva mindre mot bättre vetande, och mer som bottnar i etablerad vetenskap. Yngvar Nielsen som ledstjärna slutade vi att ha för ca åttio år sedan.
 
Peter Ericson
Historiker, föreläsare
Sannolik Gjurd Bodakarl-ättling,
halvtrönder och med djupa rödörötter
Southsaamihistory, Saepmie Times
 
 
 
 
 

Därför inget Girjasspecial: torsdagar är härstädes vikta åt barnbarna …

Rubriken säger väl ungefär allt.

Vi tycker oss ha märkt att folk här sökt något skrivet om det historiska som hände 23 januari 2020 – det är, isåfall, djupt hedrande!
Men eftersom det nu inträffade på en torsdag och så många andra skrivit såpass mycket fint, så …

Rekommenderar Jörgen Stenberg, Sofia Jannok och Stefan Mikaelsson.

Nu får rättsövergreppen upphöra.

För övrigt utreder vi även jakt- och fiskefrågor.

Kontakt: saepmietalks@gmail.com
Samt 0729070058, +46729070058.

Peter Ericson 24 januari 2020

Bildresultat för girjas Bildresultat för pippi långstrump

Grattis August! Samiska rötter? Nej! Men … Om wanna-beism, Multrå och Kvarteret Duvan i Gamla Klara (2:3)

Nej, August var veterligen inte av samesläkt. Frågan reddes ut redan på 1950-talet, men studsar då och då upp igen, föreställningen är seglivad. Frågeställningen utreds bl a här:

http://tervalampi-arkfoto.blogspot.com/2013/10/august-strindberg-och-hans-samiska.html

Jouni baserar sig på Erik Hellerströms utredning  i Släkt och hävd no 3/1956.

Påståendena om författargigantens samisk börd kan bl a ses här: https://www.sametinget.se/3183

Vi citerar Jouni Tervalampi:
– Nej, August Strindberg har inget samiskt ursprung på sin mammas sida. Det utreddes redan 1956 av Erik Hellerström. Strindbergs morfars farfar och morfars farmor var Johan Gustaf Norling (1743-1808) och Anna Arvedsdotter (1749-1821). Johan Gustaf Norling var född 1743 och var kakelungsgesäll i Stockholm 1777. Anna Arvedsdotter var född 1747 i Halland.
August mormor hette Johanna Ulrika Bergström (1798-1855) och hennes far var Johan Jansson Bergström (1767-1822) och var den som tog namnet Bergström. Hans far var Jan Jansson i Stora Lottorp i Taxinge socken i Södermanland.  
 August Strindbergs mormors mor hette Ulrika Vilhelmina Åbom (1778-1826) vars far hette Erik Larsson Åbom (1709-okänt) och var född i Gryt socken i Östergötland.

Till detta kan man tillfoga några saker: Visst kan samisk släkt finnas före historisk tid.
men det var ju kanske inte det denna frågan handlade om. En intressant koppling med Gryt sist i uppräkningen kan ju vara att det finns en hel del som talar för samisk närvaro där på järnåldern och möjligtvis en bit in på medeltiden eller ännu lämngre ändå. Men det var inte det heller som skulle avhandlas här. Det finns betydligt närmare och tydliga kopplingar mellan denne Strindberg och samerna, inte minst samernas tidiga moderna historia. Redan fädernesaarbvet i multrå kommer närmare; och hans förfäder (och förmödrar på s k svärdssidan) har med all sannolikhet haft att göra med samer på Ångermanälvens ”högra strand”. Men. Vi vill till annat.
Vi ska alltså först – helt kort! – titta lite på företeelsen wannabeism.

Var Strindberg en wanna-be-same?
Frågan kan tyckas märklig, men samtidigt inte helt opåkallad. Som den outsider han tidigt kom att känna sig också i sin rika syskonskara kan han nog understundom ha tenderat till asådant tänk; t ex ifråga om faderns norrländska och ångermanländska släktkoppling.
Så har vi nog lite till mans tänkt, vi icke-samer med norrländska anor. Vilka är det då annars som vill att Strindberg ska vara samer? Samerna själva, kanske?
August kunde emellanåt själv ge viss näring till dylika spekulationer (vilket t ex framgår i Jounis artikel); men nog ej såpass ofta att man kan svara underrubriken jakande.

Är inte riktigt färdig med wannebefrågorna. Under min tid på Umeå universitet, för en halv evighet sedan, dvs före sekelskiftet, var det mycket tal både om wannabees och om instant shamans, dvs en sådan som lär sig schamanism på baksidan av en o’boy-förpackning. I mina släktforskaruppdrag kommer det in förhållandevis många som vill hitta sitt samiska påbrå; alltför ofta helt resultatlöst.
Nå, kommer för stunden inte på något mer vittert att säga i ämnet, kanske i del 3. 🙂

De närmaste kopplingar vi kan utröna så här långt om August Strindberg och samerna handlar om en** adress han bodde som rätt ung pojk. Då sätter vi åsido de möjligheter att samer kan ha rört sig på hans sommarnöje på Dalarö. Nämligen var det på det viset att samernas tidigaste organisationssträvanden kom att kretsa en massa kring en adress på Klara södra kyrkogata  Dvs just de år så Elsa Laula bodde i Stockholm.
Detta vet alla som medvandrat på stadsvandringarna i Stockholm (utom kanske Södra rundan 2019)! August uppfostrades i Klara gamla folkskola

 

med ”latin och stryk”. Han gick i skola tvärs över gatan, och det kan möjligtvis ha förstärkt hans upplevelse av obehag – att ideligen kunna se hemmet från skolans fönster.
De årtal Strindbergs bodde i Kvarteret Duvan tycks ha legat kring hans mellanstadieår, för att uttrycka det med modernare termer; dock föreligger viss förvirring om mer exakt vilka år det handlar dom. Vi har varit inne och försökt utreda frågan,. men det är inte helt klarlagt. Vi ber därför att få återkomma kring dessa och lite andra detaljer i den kommande sista tredje delen i denna miniserie.

** (eller två; Elsa Laulas pensionat och kansliet, hemma hos Gustaf Z Hedenström) och det mesta ägde rum just åren 1904 och 1905.

August Strindberg Klara tvenne

Bildresultat för o'boy

Bilder: SSA, Bonniers, oboy.se samt från Sameradion/SVT Sápmis
reportage om samiska stadsvandringarna från 1 okt 2019
(länk till sistnämnda här: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7302084 )

Peter Ericson 22 januari 2020

 

Hade Strindberg samiska rötter? Vad är sant? Mer imorgon (1:3)

August Strindberg föddes imorgon för 171 år sedan.
Han har kopplingar till samerna; men inte exakt som en del kanske trott.
Om detta berättar vi mer här imorgon, på Augusts födelsedag.

Under våra senaste stadsvandringar hösten 2019 väcktes från utmed Norra rundan (emedan vi faktiskt mera fokuserade på Sonja Åkesson i posten intill!) – som passerar Blå Tornet – frågan om Strindbergs ofta mångomsusade och halvt mångbesjungna, förment samiska härkomst. Att hans släkt komme från Ådalen är det inte tu tal om.

Mer imorgon onsdag, alltså!

P.E

Här om Strindberg på nordsamiska från 2012-13:
https://www.svt.se/kultur/bok/strindberg-ges-ut-pa-nordsamiska
https://www.minoritet.se/2377


Johan August Strindberg 21 jan 1849 – 14 maj 1812
Fotot sannolikt från ca 1862-62, dvs tiden kring hans mors död.

GÅUDIES GOES COMBO! Crisp Concept Soon Afloat… NEW, challenging, hot webinar topics: Online/Meet IRL/Online

Webisemi or Semiwebinar

GÅUDIES GOES COMBO!

—– WEBINAR along wioth IRL-lectures/seminars March-Dec 2020

 
1.  Web Kick-Off: initiating Webinar
2. ”Live” Seminar (compatible with open lecture, you sell tickets)
3.  Webb Round-Off: Completing Seminar
 
We recommend to plan this over a period of 2-4 months
 
City Walk in Stockholm in Sámi pioneer women’s tracks can be a part of the concept too.
 
MAIN THEMES

(a) Sámi Pioneer Woman 1300s-1900s.

(b) Ethnic Relations in Nordic and Biarmaland Regions

(c) Bothnian Sámis

(d) Truth- and Reconciliation-concering material

(d) On The Latest Results From Sámi History, Archaeology and Linguist Scholars

 

More themes and titles to come! 

 

Bilden: Sketch after Drum Symbols at the Drum of Poala Ánde/ Anders Pålsson (Anders Poulsen), Finnish Sámi man, sentenced to Death penalty in Vadsö, Norway.

GÅUDIES GOES COMBO! Sjösätter nytt koncept, webb och ses! Garanterat spännande webbinarie-teman! English summary tonight CET

—– Webbkombokurs Sverige mars – dec 2020 —-
 
1. Webbuppstart
2. ”Liveträff” (samt ev öppen föreläsning med inträde)
3. Webbavslutning
 
Pågår lämpligen under 2-4 månader.
 
Start på 4 400* exkl moms och kan delbetalas.
Resa kan ev. tillkomma. 
Utan betydande extrakostnad kan vi avsluta med en stadsvandring i Stockholm eller en guidning/exkursion i Ert eller näraliggande område.
*** Kostar lite mer än de andra.
Normalpris för en föreläsning är ca 6 000 exkl moms
 
* Pris avser föreningar.
Kommuner och större arrangörer betalar mer.
Samebyar har också subventionerat pris eller rabatt.
 
Välj mellan följande huvudteman:
 
(a) Samiska föregångskvinnor 1300-2000 AD
(b) Samernas organisationshistoria (fokus Sverige)
(c) BOTTNISKA SAMER mellan Söderköping och Petersburg 200-1700 AD
(d) Samer i XYZ, urfolk eller ”nykomlingar”? (fr o m juni 2020)
(e) Sápmis och samernas historia ***
(f) Etniska relationer  i Norden och Bjarmaland ***
(g) Sedvanemål; historiska och nutida problem i Sápmi och stoff för sannings- och försoningskommissioner(fr o m maj)
(h) Nya linjer och rön i forskningen om samernas historia
(i) Klimat och samerna (fr o m sep 2020)
(j) Moderna historien, fokus svenska samer ***

(k) Religion, etnicitet och språk (fr o m okt/nov 2020) i Fennoskandien/Sápmi (arbetsnamn) ***

 

Bilden: Trumsymbolerna till samiske Anders Pålsson (Anders Poulsen), finländsk same från Torne lappmark (finländsk same skulle man sagt idag), som levde inom konungariker Sverige-Finland, men nomadiserade till nordligaste Norge – trolldomsdömd på 1690-talet i Vadsö.
Originalbildtext:

Figurene på Anders’ tromme, skjematisk gjengitt. Dette er den eneste kjente, bevarte tromma med fem horisontale nivåer, tilsvarende tre gudeverdener, én menneskeverden, og ett underjordisk dødsrike.[9] Utsnitt fra trommemotivene ble gjengitt på et norsk frimerke i 2006, i en serieutgivelse om nordisk mytologi.[10]

Fynd: Brev från Torkel Tomasson till Carl Lindhagen. 1918 om 1904?

De mest oväntade fynd ramlar för ens ögon under flyttstök.

Följande är ett utsnitt ut min exfrus avskrift från 1994
på Stockholms Stadsarkiv. Har inte hela brevet kvar; men av befintligt innehåll
sluter jag mig till att det är skrivet inte alltför långt efter Svenska samernas första landsmöte 1918 i Östersund

Sedan sommaren 1904 – så jag såsom yngling den naturmänniska vid ett tilfälle — [i Saltsjöbaden? / PE ] första gången fick lära känna Eder! Herr Borgmästare; har jag i Eder fått en utomordentlig lärdom i konsten att se lapska spörsmål, men vid sidan av detta har jag – numera i viss mån kulturmänniska –  äfven blifvit en liflig anhängare af Edra läror i allmänhet, därför att där i ord och handling äro så mycket fotade på den sanna kärleken.

med uppriktig högaktning

Torkel Tomasson

Med förbehållet att jag bara ser avskriften här.
men det ger en förnämlig tidsbild!

Bildresultat för torkel tomasson
Bild via Stockholmskällan. Osäker om rubriken stämmer. I alla händelser kom Torkel Tomasson att studera tillsammans med flera år yngre realskolekamrater på Norra Real,
faktiskt samma skola som Vinterkursen i januari 1905 hade ägt rum (dock utan Torkel).