SAMISKA FÖRVALTNINGSKOMMUNER 15% rabatt på enstaka föreläsningar (vid bokning eller -förfrågan 20/11 – 5/12 och föreläsning dec 2017 – maj 2018) KVINNOHISTORIA!

– OBS på redan låga vinterpriser!

Villkor: Delfakturering, en del före, en del efter.
Moms, resa och ev logi tillkommer. Reser billigt och bor gärna enkelt.

Två titlar

Sigrid & Anna Jönsdotter – sockenlappsparets (från Njutånger) döttrar som reste till England – från DEC-MAJ

Inför Staare 2018: Bemärkta samekvinnor och samernas organisationshistoria – från DEC-MAJ

Hör av Er för offert!

Eventuellt kombinerbart med mina skolturnéer i vinter;
liksom med fortbildningskurser, paket- och andra erbjundanden!

 

Annonser

SAMER I GÖTALAND? 1. ”– tå iagh kom til Lixååsen mötte migh någre lappefinnor, som förde medh sig 7 styckon reenar” (Ölme, 1637)

VÄRMLAND  och Västerdalarna med västligaste Västmanland/Bergslagen – fordom hörde Värmland till Götaland.

1603-04 Nya Kroppa bruk Samer på avlöningslistan

1608 Lima 23 januuari 1608, same omnämns i tingsärende

1617 Väseskogen – Samer omnämns, från Norge

1620 Same omnämns i Grythyttan ”Lappe Thomas”

1637 i Diarium Gyllenianum beskriver den då unge Per, sedermera Petrus magnus Gyllenius hur han möter samer med renar i början av juli 1637:

”Och tå iagh kom til Lixååsen mötte migh någre lappefinnor,
som förde medh sig 7 styckon reenar.”
 

1640 Samer omnämns i Älvdalen, trolldom

 

1660-tal och senare Höljes Lappheden starka traditioner om samer

1680-1700 Samer i Idrefjällen, norska samer (fler uppg 1749 och fram)

Värmland och Närke hörde förr samma i Wermlands och Nerikes Lähn

DALSLAND Samer i traditionsuppteckningar men sparsam med uppgifter

VÄSTERGÖTLAND Samer nämns i en del källor från Tiveden

ÖSTERGÖTLAND Torneåsamiskan anklagas för trolldom 1933

NÄRKE Rättsfall mt två nilssöner 1632 resp 1640 i Axberg resp Asked.
Samiske Bengt Nilsson är kärande i rättsfall i Asker; han kommer från
Kristinehamn.

Fortsättning med samer i Skåne

FÖRELÄSNINGAR SAMERNAS HISTORIA: Årsskiftes-rabatt med enhetspris (samisk kvinnohistoria, Laula, Bremer & om de okända kustsamerna): Boka snarast! (även skolpresentationer!)

Gäller i Sverige och Finland, på engelska eller svenska

Specialrabatt på nedanstående föreläsningstitlar i december och januari givna perioder
Enhetspris = Samma hela perioden och för samtliga föreläsningar
Minus 800 SEK på grundpris (=inkl moms) för föreningar. Pris och kontaktinfo nedan.

JAN 1905

Detalj ur en av fotografierna på den samiska delegationen på populärvetenskapliga kursen i Stockholm i januari 1905.

— ”Samernas organisationshistoria med fokus på den svenska 1864-1950″

– ”Om den spännande historien om samekvinnorna Elsa Laula och Maria M Mathsdotter – samt om samernas historia genom tusen år i Sverige, Finland, Norge och Ryssland”
eller
Elsa Laula och Maria M. Mathsdotter mellan Fredrika Bremer och Lindhagens. Organisering i Sápmi genom seklen sedd i 1800-1900-talsspeglar”

Sigrid & Anna, sockenlappens döttrar på äventyr  –  Samisk kvinnohistoria & om resenärer, renhandel, kejserliga rengåvor från Marocko via Newcastle till Iggesund”

Juni-sep specifikt för Finland:
Finland, suomer och samer i stormaktstida Sverige och senare – en sydlig historia?* Medeltid och äldre tid från Viborg över Satakunda och forna Kemi nedre lappmark

Samt detta i februari till maj:
– ”Konungz lappa” till kungs och drottnings samt om samernas representation i riksdagen.

Enhetspris 3 400 exkl moms 4 250 SEK inklusive moms 
DATUM 11-20 dec, 27-30 dec
samt de flesta datum i januari

INTE ENHETSPRIS:
Maj till september

Kustsamer utmed hela Bottniska havet?
Pris 6 800 exkl moms

HÖSTEN 2018 Med främmande ögon – samernas liv och kolonisationen speglat i resenärers texter (utförligare beskrivning kommer)

dito Sverige och Saepmie 1633-1799: från Hessen-Kassels renfarmer över skotten i Fredriksten 1718, Fredriks etniska rensning till tvångsbofasthet 1790

ÖNSKAS ISTÄLLET SKOLPRESENTATIONER? Kontakta mig snarast för offert!

Andra titlar tillkommer i sommar och höst

BOKA VIA saepmieforskning@gmail.com
Tfn 072070058, +46729070058

JAN05 BILD TVÅ

Who were these women? How many GBP did Bewick get for this etching? And who was this ”Swedish servant”?

Sigrid and Anna

Matthew Consett followed his habit of spelling any Swedish word or name as he heard it.


Therefore the etching by Bewick is called Sighre and Aniha, if we read directly on the work; museum mistakenly twisted it into Singhre and Aniha. Well, the Swedish name Sigrid at the time generally was pronounce Segri, Sigri or Sigre.. So that is no mystery. Anna is more tricky. Anna is Anna, but on dialect – and add to that her mother and mother’s parents with a Dalecarlian past, could have pronounces it ”Arnna”. Like in this below:

Next thing is: How do we know these are the actual Anna and Sigrid?
Well; since exactly those two, Anna and Sigrid Jönsdotter at Gävle Castle a Saturday early in July, 1st or 8th. get a passport  They are thoroughly recorded in the parish of Njutånger since their later childhood days. Earlier on they grew up close to Lake Sördellen. They grew up in fishing environments; and their father got employed ass a parish Saami already around 1750. They had an older sister.

And we might also ask why they persistently were called ”the Lapland girls”?
Well, that’s where people do suppose Sami girls or women to live, right?
But these ladies lived 700 km from Jokkmokk, a great portion south of the very midst of Sweden.

And what do we know of their parents and other ancestors? Actually not so much about her father. But most likely he is a typical coastal Saami from Medelpad area. Motheris more evidently investigated genealogically; her parents were extensive nomads. Mother with s Central Jämtland origin; father is a typical coastal forest Saami – Jonas Larsson. Their maternal grandmother, was a name-sake to Sigrid.

Why were they in North Durham and Northumberland? Due to a a bet by Baron Liddell (with an acteur which the story never has revealed). He was supposed to bring home two ”Lapland girls” and two reindeers.  he got away back home with two young Saami women, a ”Swedish (male) servant”, who actually always must have been Anders Larsson, a  Saami merchant. And six Helsingian reindeers. At least six animals enetered the deck of Captain Forhergill’s Gottenburg Merchant ship. We might guess the sixth already died or got sick during the long wait for right wind, between July 29 and Aug 12.

Bewick got a lousy pay for this painting job.
More on him later!

 

 Painting of an older Bewick by James Ramsay. Uppermost we see the British Museum-original of Sigrid and Anna by Bewick 1786. )c) British Museum. – Link here:

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=1392751001&objectId=3530513&partId=1

You can read more on this (sofar only in Swedish; but we do plan to make an English edition!) in Saepmie Times.
LINK: http://en.calameo.com/books/005245564ee872bdaddb0

SUBSCRIBE @ Saepmie Times: By transfer 22 GBP or 29 USD to IBAN
SE2380000842022240045340 (four issues, in one year).
We do have a PayPal-number; please contact us if you need it!)
Please also do supply os with your mail-address and a message on the transfer.

And I do also offer lectures on the subject!
Please contact me on saepmieforskning@gmail.com

Peter Ericson November 9, 2017

”till ewärdelig skam för myndigheternas slapphet” – Maria M. Mathsdotter om en tid, då nybyggarna försökte driva undan samerna med eld i Västerbotten


Redigerad 171109
”Från Lappland ingår återigen ett sorgligt budskap genom den patriotiska lappflickan Maria Mattsdotters i hufwudstaden warande beskyddarinnor, för hwilka hon omtalar att nybyggare ej wilja upphöra att förfölja lapparne: de härja skogarne, tända eld
på dem endast för att förstöra betet för renarne och hetsa hundarne på boskapen,
så att de arma djuren bli så skrämda, att de fly öfwer fjellen till ryska och norska lappmarkerna, hwarigenom de swenska förlora dem. De förirra sig i skogarne, störta af trötthet, bryta benen af sig och dö af swält. Deras små stackars ungar dela samma öde.
Wi göra widare ett utdrag ur den goda beskyddarinnans bref, deri yttras:
”När man tänker sig att så förfölja oskydiga, fredliga, fromma och wackra djur, hela
familjers enda bergning och underhåll, ryser man att menniskan kan wara så elak, och detta för att ej wilja inhägna sin nyodling, då det finnes skog, utan heller tänder eld på den och låter de brända stommarne stå qwar som ett minne från 19:de seklets civilisation och till ewärdelig skam för myndigheternas slapphet”.
– Nu har den sjelfuppfostrade Maria under nybyggarnes grymma hotelser ånyo
begifwit sig till Stockholm, för att af konung och folk begära skydd och frid åt sin fädernebygd.”

Tidning för Wenersborgs stad och län 30 nov 1866: s 3

Vem som var den goda beskyddarinnan framgår ej.
Fredrika Bremer hade avlidit vintern innan.
Vi fortsätter följa Maria Magdalena.
En del av materialet torde hamna i Saepmie Times –
den nya tidningen.

Yugansky_nature_reserve_fire_(7938021666)
Tatiana Bulyonkova from Novosibirsk, Russia – Yugansky nature reserve fire Uploaded by High Contrast – Creative Commons.

Inför 2018: Boka? Angående föreläsningar om samernas historia. Priser, tema – uppdatering 6 november 2017

Aviserar nu en rejäl prishöjning på mina föreläsningar till 2018.
— UNDANTAGET är kampanjen med den återvunna föreläs
ningstiteln
”Om samernas historia i Svealand – Från Vänern till Roslagen ca 1500-1570.”
(se er nedan därom) 
 
Grundpris kommer att bli ca 20% över de tidigare:
10 200 SEK minimum exkl moms.

FOKUS i VÅR: Samernas kvinnohistoria, samernas organisationshistoria,
Ångermanland. Kurs i vår (”Stay tuned!”) i Ångermanland.
Och Sigrid & Anna Jönsdotter – speglande samhället 1786 och sockenlapparnas och inte minst kvinnorna i dessa kretsar och deras hårdnande villkor.
Sommar: Geografiska fokus: Finland, Värmland, Hälsingland, Gästrikland, Bergslagen
FOKUS HÖST: Pan-samiska perspektiv, medeltid, trolldomsprocesser.
Samt samerna utmed kusterna; etnohistoria i Norden och ryska norden.
Och Sigrid & Anna Jönsdotter-temat och -titlarna fortsätter!
Sedvana och mitt deltagande i Nordmalingsmålet är ständiga teman.
Skolturnéer prioriteras högt! Gärna internationella skolor och på engelska!

 
Nya priserna gäller vid alla bokningar fr o m 1 dec.
Det kommer att gå att uppnå ett lägre pris vid bokning av flera föreläsningar.
Bokar ni i november kommer ni också ner till helt andra summor.
Det gäller även bokningar för vt 2018.
Men max tre sådana bokningar per inblandad arrangör!
Som alltid gäller först till kvarn.
 
Detta bedömer jag vara enda vägen att få firman att överleva och att kunna fortsätta denna verksamhet.
Jag måste skatta bort ca 80% av oavsett vad jag tar ut.
Samtidigt vidtar jag åtgärder för att bli en ännu bättre föreläsare.
 
Förslag att ni går ihop två-tre förvaltningskommuner,
och samma med museer/länsmuseer!
 
Halva februari, halva april och närmast hela mars är uppbokade.
 
Priserna på skolföreläsningar förblir låga.
Utlandsföreläsningar kommer också att vara ganska förmånliga.
Även vernissageföredrag osv kommer ha moderata nivåer.
 
Föreningar och privatpersoner tar kontakt med mig för specialprislista.
 
Hör av er för Offert!
 
Angående kampanjen för den återvunna titeln”Om samernas historia i Svealand – Från Vänern till Roslagen ca 1500-1570.”
Att samer historiskt bott långt söder ut i Sverige är en ganska okänd historia. Det är också en historia om fördrivningar, etnisk rensning och statlig centraldirigering. Med denna föreläsning växer ett nytt samiskt landskap fram och ger färg och ny klang åt den svenska och pan-nordiska historien. Peter Ericson driver även bloggen South Saami History.

Den har specialpriser jan-juni 2018.  Återkommer inom ca en vecka.

Kontakta mig ASAP om denna eller andra titlar är intressanta!

 

 

”Det våras för samernas historia” & ”Den sydsamiska historien är utan tvekan förbisedd” – Saepmie Times hälsar!

”Det våras för samernas historia”

….. Och tidningen som kommer 4 ggr/år, dvs en gång per kvartal, ska snarare utkomma med sitt andra nummer.

 

Ni som redan anmält att prenumerera
får ”amnesti” till imorgon att betala den gamla summan (200/210/215 SEK).
Ni andra får chans att få en extremt unik tidning i fyra nummer i ett år fram,
om ni snarast sätter in 240 SEK
Kontonr 2240045340, clearing 84202,
Kontoinnehavare Peter Ericson.
Skriv i meddelandefältet: SapmieT/Pren eller vad som angivits förut, nedan.
IBAN för internationella betalningar
SE2380000842022240045340OBS för USA finns ett PayPal, men Bara för USA!
Kontakta oss, så får ni det!

Och Här är vårt gratis provnummer!
Sprid gärna!

http://en.calameo.com/read/005245564ee872bdaddb0

Intervju Sameradion 29 aug 2017:

PETER ERICSON ”Den sydsamiska historien är utan tvekan förbisedd”

”Singhre and Aniha” on European Tour ”again”?

To note: Someone changed the already bewildering title on Bewick’s fine art work.
But these Helsingian Saami (thus not from ‘Jockmo’) women were 
beyond any doubt called Sigrid and Anna Jönsdotter.

This is, in short, an offer to get a lecture in English language
in any European country for travel expenses, accommodation
and a ”kind” introduction offering price between 400 and 480 €
– please note that this is just available in a period from December 2017
until Aug 31, 2018.
NB Premise is either a booking before December, or a request befor December, leading to a booking!

Title and theme is Sigrid & Anna, the coastal Saami and parish Saami daughters,
which went to UK in 1786. More info to come, in English.

BOOKING: saepmieforskning@gmail.com

You can READ about these women here (in Swedish)
http://en.calameo.com/read/005245564ee872bdaddb0
… Which is a link to out Free test number, the very first one.
Number two will be out in a few weeks.

You can subscribe for 240 SEK or 22 GBP/29 USD/24 €,
four numbers in a year.


IBAN for international payments
SE2380000842022240045340OBS
BIC: SWEDESS

US: Contact us for PayPal!

saepmieforskning@gmail.com

 

Museum number

1882,0311.2875

Description

Recto

Two Sami women in traditional dress and cap standing in front of a large rock at the edge of a forest, pointing towards a brook at left; illustration to Matthew Consett’s ‘A Tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark’ (London: 1789, facing

© The Trustees of the British Museum

Legendariske Jonas Åhrén, född i Orrnäsfjäll, sedermera till Raedtievaerie: oftast vinterbete i Medelpad (inkl sydsamisk text – berättelse av JÅ 1944)

Ramlade över ett foto på en mycket ung Jonas Åhrén i Sundsvall.
Jonas var förtroendevald i olika sammanhang och erkänt skicklig renskötare.
Han låg ofta med renhjorden i Stöde samt Torpshammar med Medelpads södra finnmarker därnedanför (eller snarare ovanför!) och hade också renbete i norra Hälsingland, Här är han fotograferad av Hildur Björklind i Sundsvall. Han konfirmerades i slutet av 1890-talet i Sätta eller Selånger kyrka, sannolikt i samband med vinterbete i Kvarsätt eller Kolsta mot Klissberget. Under en ganska lång period på 1920-30-talen hade Jonas Åhrén en mer eller mindre fast avdelning i Samefolkets Egen Tidning i Från Renskogen samt skrev han öven annat material.

Foton (Foto + detaljer här) på Jonas: Hildur Björklind, fotograf i Sundsvall kring sekelskiftet 1900.

Jonas Åhrén berättar om händelse vid en offerplats (Sametinget.se)

Denna inspelning gjordes i samband midsommarmässan i Ankarede 23-26 Juni 1944. Inspelare är Manne Eriksson, Levi Johansson och Israel Ruong. Sagesmannen heter Jonas Åhrén, och är vid inspelningstillfället runt 50 år [närmare 60 / PE anm.]. Han tillhörde samebyn Raedtievaerie och hade titeln lapparnas förtroendeman samt förekom upprepade gånger vid deputationer till myndigheter — .

Transkriptionen är gjort av David Jonasson under våren 2005 inom ramen för kursen sydsamiska B vid Uppsala universitet. Den är senare omarbetad av densamme 2012.

Ljudspåret är ännu inte tillgängligt.

Jo, dejpeli. Goh ij daate kristendomme båateme bæjjese dejtie vaeride. Dellie båeries almetjh soptsestieh, ahte tjigkuvh utni. Dïhte tjigkuve lea desnie, dle sjealadieh bovtsh jïh soelph dovne jïh dovne reagkah, dejtie maam jis aaj tuhtjie sjeahta. Jïh dunnie ååhpetje ierkiebielesne, Giertentjahken johken jällehtje bielesne lea desnie aaj tjigkuve.
Dle mov jyöne Kleamma, dïhte lij noere baahtje, dlie dïhte gujht aaj govleme dan tjigkuven bijre jïh deejri aaj gusnie dle. Dle jeahta, ja manne tjoerem vaedtsedh dejtie soelpide vaeltedh. Jijnje soelpide desnie trïsseme lea bovtsen tråervide, dovne maalja, tsovvehtahkh dovne, dan soe jijnje lij gujht desnie.

Dah båeries almetjh jiehtieh, aellieh amma maa datne dahkoe jïh saajvojde goh neeredh.
Lea gujht amma skjeamtjoe vaedtsedh dagkaride stïelline jïh sajvojde goh neerrehtidh. Im maa manne dijjine ohtje saajvetjh. Im maa manne maam dah sajvojde jaehkieh för daelie lea maa upplyste tijje, jïh daelie amma kristendomme lea amma mijjide bijjeles ij amma dah amma naan faamoe utnieh amma mijjen bijjelen. Jaa, åadtjoeh gujht vuejnedh men aellieh amma maa dahkoe.
Men gåajkoe dïhte vualka dahka. Akten biejjien dle lea vualkeme dahkoe jïh dle vaalteme ohtje skåerjie-voessetje meatan jïh dle gaajhkide dejtie soelpide dehtie tjåervijste vaalteme jïh tsaakeme don voessese jïh dlie gujht båata gåetide. Jïh dle soptseste dle vuesehte. Vuejnede maam manne leam vearadamme jïh vaalteme daejtie. Mannasinie edtjieh dah dubpene arredh. Jïh daejtie maa maahtam manne vedtedh dovne nïejtide dovne jïh. Jaa, men dle gujht dle dah båeries almetjh giehtelieh håjjieh. Jaa, men ij leah amma daate reaktoe. Ja, men dle goh jijje aalka vuetjedh dellie damta dle aalka geabjoejidh. Jïh nimhtie dle aalka prägkodh, dle dihte karre dle alvesedtieh gujht dle dah jis dle almejth.
Dle akte laedtie dunnie Invikebielesne, dïhte jis båeries lea gujht hööltieh goh dam goh, nåejties laaketje råvna dellie.
Novh maa  bööremes aktemaa ruahta varki dan gåajkoe jïh.

-Guktie don laedtien nomme?

-Dan ladtien gåhtjoejin laedtie Aamon Gåvva.
Jïh nåejties laaketje lij gujht laedtie jïh deejri gujht dïhte jijnjebh jïh jeatja. Dle dïhte båvroe gosse båata don laedtien gåajkoe jïh soptseste guktie, guktie lea vearadamme dubpene jïh guktie, hel idtji direkte dallegh vearadamme, men goh dïhte laedtie gåvla guktie dïhte skïemtje jis,
dellie gihtjie lie. Ij leah gusnie vearadamme, gusnie ij luhpiem utnieh? Joo, vearadamme hov dunnie luvlijisnie tjigkuven luvnie jïh vaalteme gaajhkide dejtie soelpide dehtie tjigkuvistie. Jaa, råvna jeahta. Vaarrh amma varki datne bååstede jïh jiehtieh edtjh barre varki bååstede
dejtie guedtedh för feerlege. Jis ij leah amma guadteme don jïh don tïjjese så maahta jaemede båetedh.
Doete gujht amma dle båvra dïhte gujht dle ruahta jïh naa gujht guhkie, men ruahta gujht barre tjilleste goske vitnie dej gåetiej gåajkoe. Doete gujht dle pååjke lea gujht barre åerieminie jimmerdeminie, hulvehteminie jïh pragkoeminie dïhte eltie kråahpe. Jïh dle jeahta…

Ja lie hov maa jiehtieminie ja goh dïhte båvra dle  båata bååstede jïh dle soptsesti guktie lij. Ja dïhte gujht dle pååjke jeahta jaa men guktie jis se satne åajsedh vaedtsedh jïh dahkoe  bååstede dej (gåajka)? Ja men tjoerh vaedtsedh, för jis ij vaedtsieh så dle ij boernjh gænnah utan jaemede de dutnjan sjædta. Ja men dle gujht dle tjuedtjele gujht dle bæjjese jïh kråavvoeh dle jïh dle gujht dle vae.. vaalta dam dle maejkievoessem jïh dle gujht dle vaadtseje dejnie. Jïh åå jïh damta satne goh buere buerebe sjædta dle gujht geerjene (gierjene) sjædta annegh maahta vaedtsedh. Jih nimhtie gujht vaarra dahkoe jïh lie dellie båata dahka nimhtie dlie hajkehte dam dlie maejkievoessem dan dle tjigkuvasse (tjigkuvse). Jïh dle ruahta bååstede dle aalh te maa ne ååjse nimhtie gåetide. Jïh goh gået/, naan gåetiem jaksa dlie åajaldahteme dam sov skiemtjielassem jïh dlie gujht dle lea saemma laakan guktie åvtesne.