Edit (från 2015) ”Samar og tamreinsdrift i sør” – Utstilling Setesdal, Aust-Agder (Hovden Grendehus)

Utställning Samar og tamreinsdrift i sør

https://www.facebook.com/events/1486653524991819/

Hovden i Setesdal

Kulturminnedagen 2015

Kontaktinformation

Beskrivning

Tema for kulturminnedagen 2015 i Bykle kommune er:

Glimt frå tamreindrifta i Bykleheiane

Kl. 16-19 på Hovden Grendehus
*Tamreindrift – ein samisk kulturarv” – Foredrag med Kjell Bitustøyl.
*Bildeframsyning
*Konsert med dei framståande folkemusikarane Marja Helena Fjellhein Mortensson (sørsamisk joikar) og Sigrid Jore frå Valle (kvedar).
*Åpning av utstillinga ”Samar og tamreindrift i sør”, utlånt av Hardangervidda Villreinsenter, supplert med lokale bilde, dokument og gjenstandar.
*Salsutstilling av Hans Georg Kohler, trykk med samiske motiv.

Billettar, kr. 150 (gratis for born t.o.m. 10. klasse) bestillast på Hovden grendehus, telefon 37 93 86 93.

Kl. 20 på Bjåen Fjellstove
*Uformell samling med sosialt samvær
*Åpen kafé
*Musikk av Marja Helena Fjellheim Mortensson og Sigrid Jore.

Me vonar at dei som har kjennskap til tamreindrifta og kanskje sjølv har vore involvera eller har minner frå historia, vil fortelje litt. Ta gjerne med gjenstandar eller bilde knytt til historia.

Billettar kr. 100 bestillast på Hovden grendehus, tel. 37 93 86 93. plassar.

Kategorier

  • Event detaljer
Var:Hovden grendehus
2015-09-26
Lör
16:00 – 19:00

”Samar og tamreinsdrift i sør” – Utstilling Setesdal, Aust-Agder (Hovden Grendehus)

Utställning Samar og tamreinsdrift i sør

https://www.facebook.com/events/1486653524991819/

Hovden i Setesdal

Kulturminnedagen 2015

Kontaktinformation

Beskrivning

Tema for kulturminnedagen 2015 i Bykle kommune er:

Glimt frå tamreindrifta i Bykleheiane

Kl. 16-19 på Hovden Grendehus
*Tamreindrift – ein samisk kulturarv” – Foredrag med Kjell Bitustøyl.
*Bildeframsyning
*Konsert med dei framståande folkemusikarane Marja Helena Fjellhein Mortensson (sørsamisk joikar) og Sigrid Jore frå Valle (kvedar).
*Åpning av utstillinga ”Samar og tamreindrift i sør”, utlånt av Hardangervidda Villreinsenter, supplert med lokale bilde, dokument og gjenstandar.
*Salsutstilling av Hans Georg Kohler, trykk med samiske motiv.

Billettar, kr. 150 (gratis for born t.o.m. 10. klasse) bestillast på Hovden grendehus, telefon 37 93 86 93.

Kl. 20 på Bjåen Fjellstove
*Uformell samling med sosialt samvær
*Åpen kafé
*Musikk av Marja Helena Fjellheim Mortensson og Sigrid Jore.

Me vonar at dei som har kjennskap til tamreindrifta og kanskje sjølv har vore involvera eller har minner frå historia, vil fortelje litt. Ta gjerne med gjenstandar eller bilde knytt til historia.

Billettar kr. 100 bestillast på Hovden grendehus, tel. 37 93 86 93. plassar.

Kategorier

  • Event detaljer
Var:Hovden grendehus
2015-09-26
Lör
16:00 – 19:00