Nya inspirerande föreläsningstitlar sep 2017 – feb 2018

EDIT: Work In Progress-

tills vidare inaktuell!

Från december KUSTSKOGSSAMER, SJÖSAMER OCH VINTERLAND – om nedre landets, Vuelielaantes betydelse i samernas historia!
NB: All lectures will also be offered in English!

brought
BILDEN av Thomas Bewick, samtida  och från trakten strax norr om slottet är en sällsynt kopparetsning och tycks ha påbörjats i begynnelsen av flickornas northumberlandvistelse; och sedermera publicerats i samband med Consetts reseberättelses utgivning år 1789.

Från 1-16 *** aug:
Njutånger – Yorkshire T/R. Om Sigrid, sameflickan som körda ackja i Northumberland, och Aniea (?); hennes syster.
Varifrån och vart?
Om deras sju månader långa vistelse i Ravensworth Castle, om slottet och släkterna om bebodde det, hur där ser ut idag och kopplingen till Alice i Underlandet. Samt om den upptäcktsresa som föranledde denna oväntade interaktion, samt besöket på slottet på hemvägen.
*** Datum beroende på graden av efterfrågan!

Från SEP Med främmande ögon – samernas liv och kolonisationen speglat i resenärers texter (utförligare beskrivning kommer)

Från OKT Sverige och Saepmie 1633-1799: från Hessen-Kassels renfarmer över skotten i Fredriksten 1718, Fredriks etniska rensning till tvångsbofasthet 1790

Från OKT Slakten på dalkarlarna 1743, och om de historiska processerna som ledde till detta (passar bra att kombinera med ”Sverige och Saepmie 1633-1799”
(titeln kan ev omformas en aning)

Från NOV ** Finland, suomer och samer i stormaktstida Sverige och senare – en sydlig historia?* Medeltid och äldre tid från Viborg över Satakunta och forna Kemi nedre lappmark
* Arbetstitel ** eller från aug, beroende på efterfrågan!

Från december KUSTSKOGSSAMER, SJÖSAMER OCH VINTERLAND – om nedre landets, Vuelielaantes betydelse i samernas historia!

Från 15 nov, om intresse finns:
”Fredrik I – stormaktens Sveriges, samernas och dalkarlarnas Nemesis?”

Att notera: Ett specialprogram om Elsa Laula, Carl Lindhagen och samernas äldsta organisationshistoria planeras till februari.mars 2018

FORTBILDNING för politiker och omfattande liksom kortare
KURSPROGRAM med basic samisk historia erbjuds alltid!
Detsamma gäller i princip också alltid samiskhistorisk workshop för samebyar och sameföreningar.

Härtill kommer lokala program/titlar för t ex Uppland/Bergslagen; Värmland och Medelpad

Annonser

1643-1743, Saamis south of Lake Mälaren and – On a less known Civil War 2:2

This is the promised continuation of the story of Peasant’s Uprising and a Short Swedish Civil War, including recent findings of Saamis aouth of Lake Mälaren

Carl Tersmeden: In His Majesty Fredrik’s I duty, he fought back the lion’s share of the Swedish shires in the uprising against the Crown. The peasants hade lost patience, and refused to leave out more knights. 5 000 Dalecarlians walked in a rally towards Stockholm, a fatal move.

During the Midsummer’s Day the Crown’s Forces, with its young and hot-blooded noble men started to get nervous. Some 5 000 Dalecarlian men were gathered, still pretty calm, but maybe also getting hotter along the day.
Without getting stuck in the detalis; 149 Dalecarlians got killed and some 3 000 wounded, some really severely. Along the same night, batttles broke out on Lake Mälaren, since most Central and Southern provinces/shires actualkly did join the ppeasant forces, supported their uprising – which were aimed at the state’s warfare, which costed the farms too much of the personel.

I might go on with this important story later on, in my other (new)  blog, The HistoryOfResistanceBlog.

Saamis: As for today, we know about Saamis in Sörmland in at least three parishes: Torshälla (landsförsamling); Kjula and Botkyrka. I am quite sure there will be mnore parishes. Period now is 1722-1739; might grow!

Briefly On The Battle of Lake Mälaren, Nordencreutz, Tersmeden and Saamis South of L. Mälaren. 1: 2.

English version


Carl Tersmeden makes a Münchhausen-ish impression, brave and proud Navy Officer. In His Majesty Fredrik’s I duty, he fought back the lion’s share of the Swedish shires in the uprising against the Crown. The peasants hade lost patience, and refused to leave out more knights. 5 000 Dalecarlians walked in a rally towards Stockholm, a fatal move.

In a follow-up article I will write more about the Dalecarlia Uprising in 1743. 

Saamis south of Lake Mälaren
Friday morning I was, by Åsa Virdi Kroik and Göran G. Fjällborg, given the latters harvets from som genealogic studies around Eskilstuna municipality. The Sörmland notes really surprised me; and now I have checked them out. Sofar it seems like an extension of the rich Saami small-scale reindeer Forest Saami combination subsistance.  Appparently not, spatially, too far from the Dingtuna event with a Saami group, a birth which took place in 1643 is known: exactly hundred years before the Mälaren Battle.
The notes I have been scrutinizing has been between 1722 and 1743. The hunt goes on, and there will be a 2:2 article plus, most likely, mote updates. Stay tuned!

Above: The Nordencreutz map from 1739, which I might believe that Tersmeden used during his lake maritime warfare.


Tersmeden.

King Fredrik of Sweden (in 1730), who ethnically cleansed Central Sweden from Saamis and slaughtered 149 Dalecarlians

King Fredrik, not a very successful king.


What has come up about this non-native toungue speaking king, is that
he was extremely into hunting. He arranged and took part in huge, excessive
mass killing of bears and other predators plus elks and deers.
Apparently he looked upon the Saamis as competitors vis-a-vis the prey.
Between 1727 and 1729-30 he initiated a general ethnic cleansing,
possibly all the way up to Härjedalen; Medelpad and Angaria.
With full certainty he cleansed Västmanland and South Dalecarlia from Saamis.

In Midsummer of 1743 he led the slaughtering of the Dalecarlians (and others) on the ancient Norrmalmstorg Square = today’s Gustav Adolfs torg Squáre; while 3 000 others got wounded, eventually lots of them got ill and died. Dalecarlia
were punished for years, collectively. The protest march of 1743 mainly
had in mind to stop the huge prescriptions of soldiers.

Illustration: Painting Martin Mijtens Senior Jan 1, 1730