(föredragserbjudande) ETNISK RENSNING AV SAMER 1626-1766/ Indigenous Exodus

ETNISK RENSNING AV SAMER 1626-1766 / Indigenous Exodus?
Kustsamer, sydsamer nedom Siljan till Vänern och Sörmland, 
skogssamer nedom Lycksele, sockenlappar: var är dom nu?

Hej på fredageftermiddagen!
Under maj-juni och aug-sep
eller inom perioden 17/5 – 30/9 2016
ges specialpris till samebyar, sameföreningar,
samiska förvaltningskommuner, andra samiska organisationer;
samt museer på pilotföreläsningar/-föredrag för denna titel.

Kontakta mig!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279

Alternativ titel i norr eller på universitet:
EXODUS OF THE SAAMI PEOPLE? ETNISK RENSNING 1626-1766
Kustsamer, sjösamer; fiske- och älvsamer Kalix-Kristinehamn
skogssamer nedom Lycksele, sockenlappar: var är dom nu?

PETER ERICSON

 

Pseudovetenskapligt DNA-trams vs.semsveinarna på Island

”Vikingarna förde med sig indianer till Island för tusen år sedan. Det konstaterar spanska och isländska forskare, som hos 80 islänningar har funnit en särskild typ av DNA, som bara finns hos indianer och östasiater.”

Tidskriften Världens Historia går på i ullstrumporna. Eller babystrumporna.
Förutom en del hisnande/dubiösa etnonymer, har jag andra invändningar:

” — ‘Island var isolerat från resten av världen från 900-talet och framåt. Den mest sannolika förklaringen är därför att generna härstammar från en indiankvinna, som förts dit från Amerika av vikingar omkring år 1000”, säger DNA-experten Carles Lalueza-Fox, som har deltagit i de nya  analyserna.”

Exakt. Lalueza-Fox är DNA-expert. Han är inte expert på humanvetenskaper. Och det blir alltför ofta ohyggliga problem och smärtsamma ”hoppande kedjor” när hypoteser baserade på så dels löslig, dels direkt felaktig empiri ska byggas.

Ty:
Ingen tycks ha räknat med alla de samer och sameättlingar som medföljde på koloniseringsturerna till Island. De s k semsveinarna.
Kan inte lika gärna dom ha rört till genstrukturerna?
Om vi nu, för välvillighetens skull ponerar att det finns en rimlighet i denna pop’vetenskaps’ alla anslag.

Hela pseu..förlåt artikeln finns här:
http://varldenshistoria.se/civilisationer/vikingar/vikingarna-fick-barn-med-indianer

BILD: Vebidoo
http://www.vebidoo.de/tobias+extra