Sveaskog och sameby sökte och fann gammal boplats – stoppar avverkning (Dalademokraten 15 okt, klipp)

Artikel: Nisse Schmidt

Klipp
http://www.dalademokraten.se/dalarna/alvdalen/sveaskog-och-sameby-sokte-och-fann-gammal-boplats-stoppar-avverkning
(finns också i inne i texten)

Sveaskog planerar en skogsavverkning på kanten mot Långfjällets södra reservatsgräns.

– Det fanns uttalade önskemål från samebyn att vi ska göra en inventering av marken innan vi sätter igång. Här kan det ha funnits gamla boplatser, säger Jonas Björklund på Sveaskog, strax innan gruppen klev rätt in i en gammal eldstad från en kåta.

Nadden är den sydligaste delen av Långfjället, och där på gränsen mot naturreservatet planeras det nu för en avverkning. Men området är också en del av den ganska oklara historien om de tidigaste bosättarna.

– Vi vet att det kan finnas lämningar från gamla boplatser i det här området, berättar Benny Jonsson som är ordförande i Idre Nya Sameby.

– Det finns spår av en kåtaplats inte så långt härifrån, men vi uppskattar att Sveaskog nu undersöker området innan avverkningen inleds.

Det är Eva Ljungdahl från Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, som hjälper till med att se över området i sökandet efter gamla boplatser.

– Vi har ännu inte funnit någon boplats, säger Eva, men hade då en mindre del kvar att söka av.

– Jag har gått igenom området själv och det jag funnit är flera väldigt gamla fångstgropar som tidigare inte är dokumenterade, säger Jonas.

En av fångstgroparna är väldigt tydlig där den ligger som en förrädisk fälla för älgar som springer i en naturlig väg mellan ett långt stenröse och en brant sluttning.

– Den som en gång gjorde den här gropen för många hundra år borde haft en boplats i närheten, misstänker Jonas och Eva, medan de betraktar den stora gropen, som nu ska ritas in på kartor och dokumenteras.

– Det här kan vara jägarfolk, tror Eva.

Några spår av boplatser har dock inte upptäckts och gropen och området runt den kommer att skyddas från avverkningsmaskiner.

Det mesta är avklarat och Eva är beredd att ge upp sökandet efter boplatser när hon mer eller mindre kliver rätt in i en välbevarad eldstad.

– Oj, det här är helt klart en eldstad från en kåtaplats, säger Eva och visar hur väl stenarna pusslats samman och att det finns en flat sten i ringen som kunde användas till att ställa kärl på.

Benny Jonsson och Mikael Andersson från samebyn följer nyfiket med när Eva beskriver platsen och nickar instämmande när hon poängterar den flata stenens betydelse.

– Så här noggrant gör man inte en eldstad om man är här för att fiska eller om det är en eldstad för en passkytt.

– Tyvärr har det körts över området, även om själva eldstaden är oskadad, säger Eva, som förklarar att det går att få den daterad, men att den är gammal är uppenbart menar Eva.

För Jonas Björklund innebar upptäckten att han fick plocka fram rullen med plastband som ska skydda området runt den gamla boplatsen från avverkning.

Annonser