”Something is rotten … ”. FIVE Nordic Countries – Truth and Reconciliation Commission: On Denmark, guilty of Sámi ethnic cleansing and harsh colonialism for over 400 years

Past week Finland did came a long way on its path of creating a Truth and Reconciliation Commission for the Sámi population.

The Sámi History in all four established ”Sámi Countries” is sad, upsetting as well as – with the historic outcome fairly well-known among us Historians – unacceptable.
Colonialism has been the signum in all four cases; just appearing in various forms.

Now, at least SIX existing countries are actually more or less involved in the Sámi history: these six countries are Iceland, Norway, Sweden, Finland, Russia and Denmark.

Bildresultat för dansk kolonialism(original caption in Danish) Engelske William Pitt og franske Napoleon opdeler Jorden mellem sig som en kage i 1805. Man bemærker, at den engelske ”bid” er større end den franske. James Gillray 1803.

I say this once and for all:

Denmark needs to form one own Truth and Reconciliation Commission ”ASAP” = As Soon As Possible.

And why is that?

Because Denmark is guilty of many decades of oppression, massacres and severe colonialism versus the Sámi population of Norway, Jämtland, Härjedalen, Särna-Idre as well as several parts of the Arctic areas.

In the years 1524 – 1814 Norway was a part of Denmark. During this era one of the heaviest inquisition processes was executed. This did hit the whole of the population, maybe women the worst; but also ethnic cleansing-like actions, like the killing of at least 35 Sámi shamans were performed. Denmark was entirely and exclusively guilty for this action.

Ever since 1380 and during the Kalmar Union, Norway mainly did obey under Denmark. That means that during a more or less 434 years, the oppression of the Sámis in present-day Norway did launch itself from Denmark and Copenhagen.

There is also one more, crucial aspect to this: Denmark’s contribution to global colonialism was strikingly encompassing; and has certainly not become too exposed so far.
More on that here: https://sv.wikipedia.org/wiki/Danska_kolonier

C O N C L U S I O N 

There is but one conclusion here. Or, actually, two:

1. Denmark needs to form an own Truth and Reconciliation Commission immediately.

2. All Nordic countries (including Russia; possibly except Iceland) need to cooperate along and in-between these commissions)

Bildresultat för major peter schnitler
Major Peter Schnitler (1690-1751), gränsingenjören, föddes i Christianshavn.
Han ville ackulturera samebarnen och placera ut dom i bondefamiljer för att utrota deras ”vandringslust”.
Mer om Schnitler här:
https://southsaamihistory.wordpress.com/2019/09/04/vem-var-major-schnitler-och-hur-bevisar-hans-verk-tva-nationers-landstold-av-samer/

FINAL NOTE: Someone observant might ponder around the ”Nordic” expression:
Certainly, Russia does not count among the Nordic countries; yet, nevertheless it has its ”own” Lappland and it’s own North.

Pseudovetenskapligt DNA-trams vs.semsveinarna på Island

”Vikingarna förde med sig indianer till Island för tusen år sedan. Det konstaterar spanska och isländska forskare, som hos 80 islänningar har funnit en särskild typ av DNA, som bara finns hos indianer och östasiater.”

Tidskriften Världens Historia går på i ullstrumporna. Eller babystrumporna.
Förutom en del hisnande/dubiösa etnonymer, har jag andra invändningar:

” — ‘Island var isolerat från resten av världen från 900-talet och framåt. Den mest sannolika förklaringen är därför att generna härstammar från en indiankvinna, som förts dit från Amerika av vikingar omkring år 1000”, säger DNA-experten Carles Lalueza-Fox, som har deltagit i de nya  analyserna.”

Exakt. Lalueza-Fox är DNA-expert. Han är inte expert på humanvetenskaper. Och det blir alltför ofta ohyggliga problem och smärtsamma ”hoppande kedjor” när hypoteser baserade på så dels löslig, dels direkt felaktig empiri ska byggas.

Ty:
Ingen tycks ha räknat med alla de samer och sameättlingar som medföljde på koloniseringsturerna till Island. De s k semsveinarna.
Kan inte lika gärna dom ha rört till genstrukturerna?
Om vi nu, för välvillighetens skull ponerar att det finns en rimlighet i denna pop’vetenskaps’ alla anslag.

Hela pseu..förlåt artikeln finns här:
http://varldenshistoria.se/civilisationer/vikingar/vikingarna-fick-barn-med-indianer

BILD: Vebidoo
http://www.vebidoo.de/tobias+extra