Terrängnamn med sannolik koppling till samernas historia i Nås och Malung

Källa: ortnamnsarkivet

Terrängnamn i Malung och Nås i Västerdalarna

4703 Lappa förr torp Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4704 Lappa terräng Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4705 Lappamossen myr Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4706 Lappaso myr Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4707 Lappaso myr Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna Ja #>
4708 Lappgrådan fors Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4709 Lappgrådan gråda Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4710 Lapphällan hälla? Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4711 Lappkärr mosse Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4712 Lappsarå mosse Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4713 Lappsarå sank mark? Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>
4714 Lappön ö Malung Nås och Malungs d:a tg Kopparbergs Dalarna #>

Tillägg: Samt bör Kutåsen, Kutmossen osv ange ett ”gåetie”, i äldre fornsvenska eller forn norrländska ”kut-, kutu-”


Bild via Malungs Flygklubb
http://www.malungsflygklubb.se/sidor/klubben.htm