Skogsrapport från Hälsingland med samer nämnda i Voxna 1765 (Gahn) (Delin 2014)

Även den skogsmark, som inte röjdes och odlades upp, påverkades i viss mån av jordbruket. Inom några kilometers avstånd från gårdar och fäbodar betade kor, hästar, getter och får i skogen ända fram till 1900-talets början. Även samer med renar har utnyttjat skogen. År 1765 såg bröderna Gahn “lappkojor” vid Voxnan, på motsatta sidan av älven mot Räka (Gahn 1765). [PE framhävning]

Källa
22 dec. 2014. Till Botaniska Sällskapet, Stockholm. Detta är början av kapitlet om skog för Hälsinglands kärlväxtflora och publiceras här för att de som önskar ska få en försmak av vad arbetet kommer att handla om. Anders Delin ”Skog”