Saamis @ 62′ : Sydsamernas historia – möten, hot & löften – längs 62:a breddgraden (i) Delsbo, Färila, Järvsö, Ljusdal

Fotografier: Christina Grubbegårdh-Gottberg

Plausibelt heligt berg i trakten av Färila.
Skägglav i ansenlig mängd.


Längs Ljusnan finns en del intressanta uppgifter om samiska sittställen.
Författaren i enkel fältklädsel; eftersom de potentiella fynden gjordes en solig och mycket varm (24 grader  skuggan) söndageftermiddag. 🙂
Lappkällan, Delso sn: Helt eller delvis skadad/förstörda sydsamiska kulturmiljö i Delsbo, Hälsingland. Skogsmaskiner tycks ha blivit dessa sedan länge välkända samiska lämningars och spårs bane.

Fortsättning följer!

Saamis @ 62′-ett Interreg-projekt: MEDAKTÖRER och FINANSIÄRER sökes

MEDAKTÖRER och FINANSIÄRER sökes i Sogn of Fjordane, Möre og Romsdal, Oppland, Hedmark; Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Hälsingland och Medelpad. I Norge och Sverige! Södra Saepmie! På kartbilden framgår vilka län som är berättigade till medfinaniering.

Om SOUTHERN SAAMIS @ 62′ Projektet ska stå på fyra ben: (1) Forskning kring samerna runt 62:a breddgraden – inte minst näringarna hos de gamla skogs-, kust- och fiskesamerna samt s k sockenlapparna och de egendomslösa, (2) Samverkansdelprojekt över gränsen, dels täta, gränslösa möten i form av ambulerande symposier (i ett andra projekt-år kan dessa symposier utvidgas till Finland, Karelen och Ryssland), (3) Koppling till markrättigheter och sedvana och utredningar kring detta, (4) Koppling till den simultant pågående Sanningskommissionen om tidigare begångna övergrepp. Informationsprojekt med tillgängliggörande av kunskapen stäms av löpande i delmål och delprojekt. Projektet tänks två- eller treårigt.
I mån av tid – dvs att projektet hinner komma igång –  kan även konstruktiva arbeten till Svensk-norska renbeteskonventionen komma ifråga.

Utgångspunkten idag, 16 april, är att vi börjar med en förstudie.
Anmäl vänligen ert intresse idag till Astrid Kalvemo eller undertecknad!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279 (min yrkesfacebook)
Kartbild_Interreg_Sverige_Norge_2014_2020

Saamis @ 62′-ett Interreg-projekt: MEDAKTÖRER och FINANIÄRER sökes

MEDAKTÖRER och FINANIÄRER sökes i Sogn of Fjordane, Möre og Romsdal, Oppland, Hedmark; Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Hälsingland och Medelpad. I Norge och Sverige! Södra Saepmie! På kartbilden framgår vilka län som är berättigade till medfinaniering.

Om SOUTHERN SAAMIS @ 62′ Projektet ska stå på fyra ben: (1) Forskning kring samerna runt 62:a breddgraden – inte minst näringarna hos de gamla skogs-, kust- och fiskesamerna samt s k sockenlapparna och de egendomslösa, (2) Samverkansdelprojekt över gränsen, dels täta, gränslösa möten i form av ambulerande symposier (i ett andra projekt-år kan dessa symposier utvidgas till Finland, Karelen och Ryssland), (3) Koppling till markrättigheter och sedvana och utredningar kring detta, (4) Koppling till den simultant pågående Sanningskommissionen om tidigare begångna övergrepp. Informationsprojekt med tillgängliggörande av kunskapen stäms av löpande i delmål och delprojekt. Projektet tänks två- eller treårigt.
I mån av tid – dvs att projektet hinner komma igång –  kan även konstruktiva arbeten till Svensk-norska renbeteskonventionen komma ifråga.

Utgångspunkten idag, 16 april, är att vi börjar med en förstudie.
Anmäl vänligen ert intresse idag till Astrid Kalvemo eller undertecknad!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279 (min yrkesfacebook)
Kartbild_Interreg_Sverige_Norge_2014_2020

Reindriftssamar i Tafjordfjella i Møre og Romsdal and Oppland

Oversikt over reindriftssamar i Valldal og Tafjordfjella

Dei som har fått utheva skrift er omtala i artikkelen:
Jonas frå Grong.
Torkjel Jonassen gift med Rike Daaret

Jonas (Fjell – lap) gift med Eli født 1821 død 20. januar 1895 i Rødal, Tafjord. Døde av alderdomssvakhet.

I.Thorkjel Jonassen født 2. desember 1839 død 9.november 1921, gift med Sigrid Maria Olsdatter født 29. april 1848 død 1916.
II. Bendik Jonas født 1867 død 23. november 1905, gift med Nilsine Zachariasdotter født 1862, død 17. februar 1897 på Hafsåsen i Sunndalen. Eigar av renhjord.

Barn: 1.Thomas født 8. april 1893, død 3. februar 1896, i Valldal av kikhoste.
2. Beret Marie født 9. august 1895, død 26. november 1895, i Langdal av kikhoste
.

III. Elias f. 8. mai 1871 d. 18.des 1914 i Snåsa, gift med Malene J.datter Nursfjell født 1871 død 1954. 10 born.

IV. Sara . født 14. oktober 1885, død 11.februar 1912
Denne uvanleg vakre samejenta veit ein ikkje meir om. Fotografiet som er funne på Gjøra i Sunndalen, viser kanskje henne.

——————————

http://archive-no.com/no/d/digitaltmuseum.no/2013-06-05_2242546_97/Digitalt_Museum_Reindriftssamar_i_Valldal_og_Tafjordfjella/

Källa och författare utvecklas senare!

Trollheimen Sijte – the Southwesternmost reindeer herding unity in the Fenno-Scandic countries and Sápmi in 2015 (plus on wild reindeer herds in Dovre, nearby)

I fetch text primarily from their own web site (link below). It’s in Norweigan.

Reindrifta i Trollheimen

Reindrifta i Trollheimen er Norges sør-vestligste sør-samiske tamreindrift. Det beites i to fylker – Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, og kommunene Rennebu, Oppdal, Meldal, Midtre Gauldal, Sunndal, Surnadal og Rindal. Det har vært kontinuerlig reindrift i Trollheimen siden før forrige århundreskifte og fram til i dag.

Reindrifta i Trollheimen har en vinterflokk på 1.600 dyr, fordelt på fem sijte-andeler – familiene Kant og Renander, bosatt på Nerskogen. Sijte er en gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer.
http://www.trollheimen-sijte.no/index.php?sideID=282

Når du møter rein

  • Hold avstand, vær stille og gå ikke mot flokken. Ha gjerne med kikkert, så du kan nyte synet uten å forstyrre.
  • Hold alltid hunden i bånd. Reinen oppfatter løse hunder som fare, så selv hunder som ikke jager kan forstyrre.
  • Ta særlig hensyn i kalvingstida om våren.
  • Dersom du finner skadet rein eller kadaver skal du kontakte reineier. Merk deg funnstedet.

http://midtnorsknatur.no/nb-NO/Trollheimen/LaerOm/Reindrift.aspx

Neighbouring wild reindeer herds, approx. 5 000 animals:
http://fylker.miljostatus.no/Sor-Trondelag/Tema-A-A/Dyr-og-planter/Villrein/

The situation is really complex: green are original wild reindeer, orange is feral or ”de-domestized”,
yellow is tame reindeer areas, reindeer herding that is. Picture from last link.