PRISLISTA VÅRKURSEN Övik 19 april – bra mängdrabatter. Välkomna!

Det lönar sig att anmäla i tid och att anmäla flera från Er avdelning, sameby etc!

Priser 825 SEK/Deltagare vid betalning senast 22/12 (dyrare för varje månad, höjs 16/1 och 16/2) Privatperson: 520 SEK

BRA Mängdrabatter. Inkl moms men ev tillkommande (valfritt) lunch.
 
MEJLA ANMÄLAN (idag?): saepmieforskning@gmail.com
Ange om lunch önskas och speciella matönskningar, allergier etc!
 
Mängdrabatter myndigheter, organisationer, samebyar
650 SEK per person om 2 p …. E x t r a prissänkt e n d a s t 13 – 22/12!
573 SEK per person om 3 p…. prissänkt dito
380 SEK per person om 3 p ….. dito
 
En deltagare om betalning senast 15/1-18: 940 SEK (nu 825)
En deltagare om betalning senast 15/2-18: 1140 SEK
 
Privatperson: 395 SEK E x t r a prissänkt e n d a s t 13 – 22/12
520 SEK om Du betalar senast 15/1-18.
690 SEK om Du betalar senast 15/2-18.
 
Det lönar sig alltså att vara flera, och betala avgift i tid
 
 
Mängdrabatter för föreningar: Kontakta oss!
 
Annonser

Forskartjänster Ni kanske behöver under 2018!

Arkeologisk kompetens! Inventering- samt sakkunniguppdrag!
Föreläsningar – skolturnéer!
Kvinnohistoria! Sjösamer! Skogssamer! Vinterbete!
Fyra personer anställda varav bara två av oss har över 60 års ansamlad erfarenhet av studiefältet Samernas historia

UTFÖR arkeologisk inventering inför vindkraft!

ERBJUDER och antar under 2018:

Svensk-norska RENBETESKONVENTIONEN: forskning, förhandling
Sakkunniguppdrag – gränsdragningar -sedvaneforskning!

Stor och mångårig erfarenhet
18 år med sedvanemål (PE)

DESSUTOM: föreläsningar och kurser runtom i landet,
både som vi själva arrangerar och som ni kan beställa och boka!

Hör av er för offert!

Peter Ericson

PS. Glöm ej fortbildningskurs samernas historia i Ö-vik 19 april!
Arkeologi i fält v. 22 (juni)! Etnicitet och vattenkraft v. 34 (aug)
Kurs om ”sockenlappar” i Dalarna v. 24.

 

Nya fakta om jämtländska-härjedalska 1870-talsdeputationerna och om Elsa Laulas tid i Stockholm, 60 sidor mest nytt om samernas historia i Saepmie Times 2/17!

Det här snart på dagen 140-åriga klippet (klicka på det, så syns det bättre!) och många andra kan du läsa i senaste numret av den enda tidningen som främst behandlar sydsamernas historia (men också all samisk historia!).

 
Vi har faktiskt i nyaste numret en hel sektion unika klipp från inte minst samernas organisationshistoria, utspridd delvis, men ändock, i senaste numret av Saepmie Times.
 
Det kom ut i söndagskväll och det går att köpa som digitalt (PDF) lösnummer för 75 SEK och direkt leverans.
Nr 2/2017 har sextio välgödda sidor, medarbetare från tre länder – Sverige, Norge, Finland och täcker väsentligen hela Saepmie. Två arkeologibloggar vardera från gävleborgska och västernorrländska kustlänen.
 
Medverkande i detta nummer: Siri Broch Johansen! Åsa Blomqvist! Bernt Ove Viklund! Monika E. Pensar! Eskil Olsson! Länsmuseet Gävleborgs kulturmiljövårdare och arkeologer! Undertecknad!
Annonser som sänts in från Japan, Norge och USA.
En utförlig artikel – med helt ny forskning i mängder om samernas organisationshistoria, denna gång med fokus 1864-1905. Kvinnofokus – men också en special om Gustaf Z. Hedenström och hans familj – de som bodde på gården i ett mycket litet hus på Klara södra kyrkogata där LCF som idé föddes, ”Inför lif eller död?” delvis skrevs och blev till, Lapparnes Egen Tidning gjordes och deputationerna finslipades.
En hel del unikt material och en mix av lättläst och akademiskt hållbart (minus tungrodda notapparater). Men allt i en populär men personlig ton.
Viss prosa; och den del månde utökas..
 
Årsprenumerationsförsäljningen är i full gång.
 
torsdag kan Du även köpa presentkort på två årsprenumerationer till mycket fördelaktiga priser inkl printbara presentkort.
 
Peter Ericson, Redaktör

”Stockholm och samerna 1864-1905” – ny föreläsningstitel 2018!

Stockholm, samerna och LCF, ”Lapska centralförbundet” 1864-1905

Miljöer, möten, människor:  en exposé om Maria Magdalena; Kristina, Maria och Elsa Laula; Torkel Tomasson, deputationerna; Fredrika Bremer Lindhagens och Hedenströms mfl. Miljöer i det gamla Stockholm beskrivs och visas; vi har letat reda på några viktiga platser i samernas organisationshistoria. Vilka möten hölls, vad hände?

Föreläsning som erbjudes februari 2018  – september 2018 i hela Norden
men med fokus på stockholmsområdet och det mest i februari-april-juni-aug

Kontakta mig för offert!

Peter Ericson 11 dec 2017
Sms 0729070058
Mejl saepmieforskning@gmail.com

Firman SFFU –
Saepmie forskning föreläsning undervisning

 

Stockholm och samerna 1864-1905

Stockholm, samerna och LCF, ”Lapska centralförbundet” 1864-1905

Miljöer, möten, människor:  en exposé om Maria Magdalena; Kristina, Maria och Elsa Laula; Torkel Tomasson, deputationerna; Fredrika Bremer Lindhagens och Hedenströms mfl. Miljöer i det gamla Stockholm beskrivs och visas; vi har letat reda på några viktiga platser i samernas organisationshistoria. Vilka möten hölls, vad hände?

Föreläsning som erbjudes februari 2018  – september 2018 i hela Norden
men med fokus på stockholmsområdet och det mest i februari-april-juni-aug

Kontakta mig för offert!

Peter Ericson 11 dec 2017
Sms 0729070058
Mejl saepmieforskning@gmail.com

Firman SFFU –
Saepmie forskning föreläsning undervisning

Things You CERTAINLY Did Not Know About ELSA LAULA, 2 of 3 – SVENSKA – Barnmorskeutbildningen

More in S a e p m i e Times 2/2017 – available this week

1.-2. (båda översta) Södra BB och Barnmorskeutbildningen som Elsa Laula genomgick låg i en byggnad som först uppfördes och ägdes av en H.R. Horn, sedan av Jacob Momma – därav kallad Mommas Malmgård eller, efter Mommas adliga namn – Reenstiernas Palats.
Låg och ligger på Wollmar Yxkullsgatan 25. Fram till för något år sedan huserade Mariamottagningen här.
2. Innergården på samma byggnadskomplex: Foto: Frans Gustaf Klemming (1859-1922)
”Foto 1890-1905”.
3. Saepmie Times no 2/2017, framsida (detalj)
4. Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.
5. Interiör på Wollman Yxkullsgatan 2, 20 maj 1904. Larssons Atejé.

Det andra fotot saknar känd fotograf. Bild 1 är från ca 1900 (1890-1905) och Bild 2 från 1902.

 

 

Alla bilder utom 3 och den nedanstående via Stockholmskällan.

Blomberg
Januari 1905 Foto: Anton Ambrosius Blomberg
Den samiska delegation i samband med vinterkursen,
som Centralförbundet för Nykterhetsundervisning höll i 2-8 januari 1905.
Elsa Laula i mitten sittande.
Två separata tillställningar med samerna i fokus avhölls; varibland
det som timade måndagen den 2 januari är mest omskrivet, samlade många gäster.

S A E P M I E TIMES 2/2017 SLÄPPT NU!

Prenumerera! Skribenter från Norge och Finland och Sverige! Arkeologibloggar bl a från Gävleborg om trumhängefynd i Järvsö! Samernas organisationshistoria i utförlig artikel! Och massor med annat i 60 späckade sidor! Lösnummer 75 SEK

 

 

 

PRENUMERERA!

240 SEK
Kontonr Swedbank 2240045340, clearing 84202,
Kontoinnehavare Peter Ericson.
OBS märk betalning samt ge oss Din epostadress!
Andra valutor? 238 NOK – 22 GBP – 25 € – 29 $ , USD
IBAN för internationella betalningar
SE2380000842022240045340
BIC: SWEDESS

PayPal och Swish kommer närmsta tiden!

LÖSNUMMER
75 SEK – 75 NOK – 7 GBP – 8 € – 9 USD

Note: we need your e-mail!
Please inbox us when you have paid!

M. v. h.

Redaktionen

Things You CERTAINLY Did Not Know About ELSA LAULA, 1 of 3 (Aftonbladet 31/8 1903) – Swedish version

More in S a e p m i e Times 2/2017 – available this weekend

”Ännu ett kapitel ur historien fattar jag ganska väl. Det behandlar visserligen medeltidsförhållanden, men historien upprepar sig åter och återigen, säger man. Och det är nog därför, som jag kan förstå, huru det var under en viss medeltidsperiod. Då lappen läser om, huru Sveriges folk tyranniserades af danska och tyska fogdar jämte romerska präster, så begriper han det! Huru dessa herrar, som voro af en annan nation, litet eller intet frågade efter eller ens ville förstå svenska folkets intressen och behof. Huru fogden och prästen endast voro vampyrer, som sögo svenska folkets blod, dess lifskraft. […]

Lappens hjärta röres likväl som andra svenskars hjärtan – vi äro svenskar vi också – vid minnet af Engelbreckt, befriaren. I Örebro såg jag statyn af honom, den ädle, energiske mannen, som oförskräckt förde de betrycktas talan. Den man som vågade, då intet annat hjälpte, hålla i yxskaftet och låta yxan gå för bräckandet af fogdeväldet. Hvad han liknade en – lapp, den lille mannen med sitt långa hår och sitt lifbälte!”
(Laula Aftonbladet, 31/8-1903, via Buhre 2010)

KÄLLA:

Frida Buhre. ”En föråldrad brokig tafla” Spatio-temporala representationer av samernas första politiska rörelse 1903-1907 Ht 2010 Avdelningen för retorik. Litteraturvetenskapliga institutionen Mastersuppsats, 45hp. Handledare: Otto Fischer. UU.

Blomberg
Januari 1905 Foto: Anton Ambrosius Blomberg
Den samiska delegation i samband med vinterkursen,
som Centralförbundet för Nykterhetsundervisning höll i 2-8 januari 1905.
Elsa Laula i mitten sittande.
Två separata tillställningar med samerna i fokus avhölls; varibland
det som timade måndagen den 2 januari är mest omskrivet, samlade många gäster.

Det politiska samemötet i Stockholm måndagen den 2 januari 1905 (ur SAEPMIE TIMES och Östgöta-Posten)

Bilder: 1908 – 1904 (10 aug, LCF bildas, detalj) – 1905 troligen 2 januari.

Mer i Saepmie Times, som utkommer i dagarna!

Om det politiska samemötet i Stockholm måndagen den 2 januari 1905

Så här skrev dagspressen efter mötet:

Ett politiskt lappmöte
Till den populär-vetenskapliga nykterhetskursen som pågår i hufvudstaden ha, som bekant, äfven flera lappar från Jämtlands, Vesternorrland, Vesterbottens och Norrbottens fjälltrakter kommit. Några för lapparnes väl intresserade kvinnor hade för dessa gäster från höga norden anordnat ett samkväm i måndags på Studenterarbetares lokal samt inbjudit till detsamma en del personer, som man antog ville höra åtskilliga önskemål framställas af lapparne själva.
Först samtalades mera privat eller gruppvis. Man sökte höra af den ena och af den andra hur förhållandena tedde sig bland fjällens nomader. Så bjöds på kaffe och sedan på frukt, och under tiden fortsatte samtalet.
Under borgmästare C. Lindhagens ordförandeskap uppstod därpå ett lifligt meningsutbyte. Härvid yttrade sig lapparne H. M. Nilsson, Torkel Larsson, Lars Olofsson, Karin Stenberg, H.M. Fjällstedt, Elsa Laula, Nils Tomasson m. fl. Samt artisten Johan Tirén, d:r Svenonius, fröken Anna Lindhagen, redaktör Hedenström m. fl. Bland annat framhöllo lapparne särskilt önskvärdheten af att vissa nu gällande lagbestämmelser rörande renbete och rätt att bosätta sig för idkandet af jordbruk inom Lappmarken måtte ändras så att det blefve möjligare för renarna att lifnära sig och för lappbefolkningen att existera. Med hänsyn till allmänna bidraget till hjälp åt fattiga lappar uttalades också önskan att det i vissa fall måtte användas på annat sätt än som nu sker.
De riksdagsmän som voro närvarande syntes med stort intresse taga del af lapparnes framställningar

Östergötlands veckoblad Östgöta-Posten N:r 1, Fredagen den 6 Januari 1905