Samiska förvaltningskommuner: se hit! ”Vi har alltid varit här” – FÖREDRAGSTURNÉ (MEST) I NORR i OKTOBER

”Vi har alltid varit här” FÖREDRAGSTURNÉ i OKTOBER OM SYDSAMERNA turné NORRUT från Örebro till Överkalix med undertecknad!

”Vi har alltid varit här” – Tidiga rön om sydsamer 1000-1800 e.Kr.
Arkeologiska, lingvistiska, språkhistoriska och historiska rön från 500 e.Kr till 1800-talet i Jämtland (t ex).

TURNÉ I OKTOBER MÅNAD 2016. Boka nu! Skriv, så sänder jag offert!

Turnén syftar till att omfatta de flesta av dessa regioner/län:

VÄRMLAND

BERGSLAGEN
ÖREBRO
DALARNA
GÄVLEBORG
UPPLAND – MÄLARDALEN (vid intresse)
HEDMARK och TRÖNDELAGEN (vid intresse)
HÄRJEDALEN
JÄMTLAND
VÄSTERNORRLAND
VÄSTERBOTTEN
NORRBOTTEN

I södra Västerbotten och norra Jämtland slår jag följe med Bernt Ove Viklund.
Under turnén presenteras också det nya projektet om samerna kring 62:a breddgraden!

Kontakta mig här: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279

Eller här: https://www.facebook.com/sosaamihi/

Samiska föremål. Magi och kult. Seite. Seite från Ailesjokk, mellan Ammarnäs och Tärnaby i södra lappland. Nordiska museets föremål inv nr 228874

About the object

Subject
Samiska föremål. Magi och kult. Seite. Seite från Ailesjokk, mellan Ammarnäs och Tärnaby i södra lappland. Nordiska museets föremål inv nr 228874
History
Fotografering
2007 Säker uppgift
Fotograf:Landin, Mats
Identifier
NMA.0048941
Institution
Nordiska museet

Fördrevs samerna även från Härjedalen av Ivar Nilsson Natt och Dag? Nästan färdiga skisser på titlar t o m 2017-18 (Föredragserbjudanden Del 1:2)

Fördrevs även samerna från Härjedalen? Detta och annat intressant behandlas i mina föredrag.
Presenterar dessa ännu som skisser, men sluttitlarna blir näraliggande nedanstående:

– Äldre samiska näringar och grupper i Värmland, Dalarna, Mälardalen, Uppland och Bergslagen samt deras rörelsemönster. Några levnadsöden; om de återkommande fördrivningarna.
Anpassbart för de olika delarna.

– Samernas historia i och omkring Hälsingland/Gävleborg/Gästrikland

-Slaveri i söder och öster och kring Storsjön: sockenlappar – hur man utrotar ett folk gradvis.

– Samer i Medelpad (kan fås som Samer i Njurunda, på Alnön, i Skön, i Timrå, kring Matfors).

– Samernas historia i Jämtlands län: inkluderar med fördel avsnitt om metod och teori kring arkivforskning och dokumentation av renskötselhistoria

– Från Borga till Bönhamn. Samernas historia i Ångermanland med arkeologen Bernt Ove Viklund , kan anpassas för olika delar av landskapet

(ännu på skiss-stadiet: ) AMBULERANDE SYMPOSIUM:
– SAMERNA I HÄRJEDALEN 1450-1950.
Nya rön om samernas historia kring 62:a breddgraden Hedmark-Hälsingland.
Erbjuds förhoppningsvis tillsammans med andra forskare och med universitetsfolk

Kontakta mig för offert och information!

Peter


IVAR NILSSON NATT OCH DAG
Landshövding i Hudiksvalls län (som omfattade Härjedalen 1645-51 under hans ämbetstid) 1641-1651

Orrestaare 1848, Själevad och Hörnett (och Arnäs 1890-tal)

Sundswall den 9 Mars.

Marknaden i Själewad war i år mindre besökt än wanligt af både köpare och säljare, hwilket torde någon del härröra af den köld och snöyra, som fortfor under hela marknaden; deremot hade Lapparne i talrik mängd infunnit sig, och på deras waror war god tillgång samt billigt pris.Rehnstekar såldes för 3:24 a 4 rdr 24 sk. paret, rehntungor till 9 a 10 sk. st., och rehnhudar 2 :24 a 3 rdr sk. allt rgs.

Under tredje marknadsdagen firades i Hörnets by ett Lappbröllop, derwid den såsom rik ansedde Lappmannen Nils Nilsson bortgifte sin dotter till en son af Klemet Schultson, hwilken och skulle wara en bland de förmögnare Lapparne. Brudparet erhöll i brudgåfwa af sina föräldrar 40 rehnar från hwardera sidan, eller tillsammans 80, hwilket antal genom gåfwor af några bland de närmaste slägtingarne förökades till 100 st. Bröllopsglädjen lifwades af musik och dans, som fortfor under hela natten. Bruden war utstyrd i wanlig Lappdrägt med rikt silfwerbeslagen till midjan nedräckande krage och silfwerkrona. Dagen efter bröllopet wisade sig bruden bland allmogen på marknadsplatsen, med krans på hufwudet, samt beledsagad af brudtärnor.

Nytt Allvar och Skämt

Vilhelmina/Vmina norra på 1890-talet sägs alltså bilden föreställa.
I närbelägna Arnäs. Inemot ett halvsekel efter artikeln.