Samer mellan Särna och Värmdö- ett axplock 1480-1770

1480 Terrängnamn på lapp- finns på Värmdö 1480
1570-80 samer följer statliga renhjordar och -farmer som renvårdare, bl a Västerås
1608 samer nämns i Lima
1617 samer i skogen i Väse (dagens Karlstad)
1626-1633 trolldomsprocesser mot samer i Axberg, Närke; Västerås; Vadstena
1620 same nämns i Grythyttan, ”Lappe-Thomas”
1637 samer och renar på Liksåsen, Ölme sn (dagens Kristinehamn komun)
1640 tiggande trollande samer omnämns i Älvdalen
1643 samisk sijte i Dingtuna, Västmanland
1650 same misshandlad i Köpstadh, Asker, Närke pga sin förmenta trollkunnighet
1660-70-talen samer i Norra Finnskoga; samt Grythyttan.
1620-1680-talet samer omnämns i Östervåla (Uppland); Norberg, östra delarna av dagens Västerås’ tätort och Möklinta i Västmanland samt i By socken i Dalarna.
1670-80-tal samer nämns och dokumenteras i Roslagen och terrängnamn på ”lapp” ända till Tystberga i dagens Nyköpings kommun (ett bälte som sträcker sig dit).
1660-1690-talet samer i Hed, Västmanland samt i Västerfärnebo, do.
Fr o m nu (senast) finns ortnamn med ”Lapp-” i bl a Värmland.
1750-1770 ca norska fjällsamer vinterbetar i Särna

Källor på begäran. Finns beskrivet  på andra patser i bloggen.

Norra Råda och Uddeholm

 Karta från 1691: Norra Råda socken Uddeholm nr 1

Later I will enclose an overview.

In Swedish: Mellan Lill-Ullen och St. Örsjön, invid Knöberg fanns förr ett berg som 1691 kallades Lappaberget.

Sydsamernas historiska utbredningsområde i Sverige, landskaps- och länsvis genomgång

Utifrån 2016 års kunskapsläge.
HISTORISKA SAEPMIE
sträcker sig över landskapen Lappland – Västerbotten – Ångermanland – Jämtland – Härjedalen – hela Dalarna – Värmland – Västmanland – Medelpad – Hälsingland – Gästrikland – delar av Närke – Södermanland – Uppland.

Västergötland och Östergötland liksom Dalsland har nämnts; men kan ej anses vara vedertaget. Närke är inte heller självklart i uppräkningen.
Umesamiska området räknas traditionellt vanligen in i det sydsamiska.

Länsmässigt handlar det om Västerbotten (inkl del av Norrbotten), Västernorrland, Jämtlands län, Gävleborg, Dalarna, Värmlands, Örebro län, Västmanlands, Upplands län, Stockholms län, Södermanlands län.
Historiskt figurerar en lång rad olika länskonstellationer såsom t ex Trundhjems län, Härnösands län inkl nuvarande landskapet Jämtland, Hudiksvalls län, Närkes och Värmlands län osv.

Kartbilden visar lite hur det sett ut i äldre tider, medeltid, uppger källans skapare.


Länk till kartans skapares sida: Björn Espell, Frösön
http://www.espell.se/saga/karta_medeltid.html

A Summary Sofar Of Known And Undoubted Early Notes Of Saami Groups And Individuals Around L. Mälaren-L.Vänern-Svealand-Götaland-Central (/”Mid”)Sweden Pt I. Period 1570s-1690s

1571 Pål Lappe – Anna lappska, plus two more reindeer herder under Västerås Castle, Västmanland.
1608 Lima Court Record, Saamis sentenced witchcraft. Westernmost Dalecarlia.
1620 Lappe Thomas’ thorpe at Lake Sirsjön, Grythyttan, Närke (shire/landskap)
1626 April 29, Oluff Pärsson, dömd för svartkonst i Västerås, Västmanland
1632 Court Record, Saami – Witchcraft, parish Axberg Närke.
1632 May 2, Ebba Stensdotter, Vadstena rådhusrätt/Townhall Court Record, från Torne lappmark, anklagad för trolleri. Östergötland.
1637 July 5, Reindeer herding group, Saamis at Liksåsen Hill, parish Ölme, Wermlandia by Lake Vänern
1643 September 8, parish Dingtuna, presumed Saami gåetie group, Västmanland.
1650 Court Record Asker under-shire, by Lake Hjälmaren, Saami man, Närke.
1660-70s Saamis i Höljes, parish Dalby, Wermlandia. Several stories.
1668 Saami group passing, parish Grythyttan, Domboken, Grythytte Tingslag, Närke.
1670-90s Samer in Dalecarlia, Västmanland, Gestricia (Orsa; By; Garpenberg; Skog; Hedesunda; Norberg; Hed; Västervåla parishes) mentioned and known.

Lots of Saamis mentioned during the 1400-, 1500-, and 1600s in counties Örebro, Wemlandia, Wester-Norrland, Jämtland, And Härjedalen (and on, Northwards). Södermanland is known for having Saamis moving through in or from early 1700s.

EDIT Oct 20, 2015: Since this text, some new 1600s-notes
came  to  my knowledge  mainly in Westmannia and in Uppland/Upplandia.

Övertorneå-”lapperskan” Ebba i Vadstena: Kuriosa eller toppen på ett spännande östgötskt isberg?

Vadstena 1632

Landskap: Östergötland
År: 1632
Källa: Vadstena rådhusrätts protokoll, den 2/5 1632

Fynd: Ebba Stensdotter,lapperska, född i ÖverTorneå, anklagas för trolleri

Fynd registrerad: 2004-04-23 13:41:34 av Claes Westling | Senast uppdaterad: 2012-11-23 15:11:50

Kategori: Östergötland  LÄNK http://www.genealogi.se/index.php?option=com_sobipro&pid=7568&sid=8685:Vadstena&Itemid=646

 Jag har under ett antal år kastat mina lystna forskarögon på Östergötland. Hittills utan fruktbara resultat beträffande den samiska historien (dock med en bunt falsifierande – dvs avvisade – aha-upplevelser!); men man kan ju alltid fråga sig vad bakgrunden till Ebbas närvaro var.

Därtill vistades veterligen samekvinnan Margareta på sina färder söderut i Vadstena.