FÖRNYELSELAGEN. Förnya servitut? Vi hjälper: Saepmie Forskning!

S a m e b y a r ! 
Alla gamla servitut m å s t e förnyas under 2018 om de ska behållas.
Bibehåll eller öka på åretruntmarkerna! Läs om Förnyelselagen nedan i länk!

Boka servitutsforskning, ta fram fastighetsbeteckningarna och renskötselservituten t
illsammans med en erfaren historiker:

Peter Ericson
Saepmie Forskning
Epost rentahistorian@gmail.com
Tfn 0729070058

FÖRNYELSELAGEN.png
Annons från Lantmäteriverket.

Samebyar: Hör av Er, så hjälper jag och min firma Er.
– OBS allt måste ske f ö r e 31 dec 2018!

Låg timkostnad! Introrabatter/sommarrabatter!

Hör av Er på 0729070058, helst sms till att börja med!

Peter Ericson
Saepmie Forskning

Mer om Förnyelselagen här:

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Fornyelselagen/


Nyfunna dokument kan ge större åretruntmarker för Jijnjevaerie sameby

Publicerat Sameradion tisdag 27 februari kl 10.32

 

Jijnjevaerie sameby har i arkiv hittat äldre dokument som skulle kunna ge samebyn rätt till renbete på privata markägares områden.

Efter mer än ett och ett halvt års efterforskning i arkiv har samebyn hittat bland annat protokoll, brev, beslut och avtal som styrker att det ska råda renbetesservitut på privata marker vid renbetesfjäll nära samebyn.

Det skulle kunna betyda att samebyn får större åretruntbete, rapporterar sameradion och SVT-Sápmi.

Det var under 1960-talet som staten sålde fjällnära skogsmarker mot Jijnjevaeries vilja, som då hette Hotagens sameby, till privata intressenter.

– Vi har inte vetat detta så länge och vi kommer att träffa Länsstyrelsen för att klargöra att anmälan av rättigheten till Lantmäteriet blir rätt gjord. Men också vad som kan behöva göras för att vi ska kunna nyttja rättigheten året runt, säger Marianne Persson, ordförande i Jijnjevaerie i ett pressmeddelande.

Det var för att samebyns driftsmönster inte skulle förändras som det enligt nyfunna dokument utlovades renbetesservitut året om på de sålda markerna. För att säkerställa detta, skrevs avtal. Samebyn har nu hittat dessa avtal och servituten är inskrivna i lagfarterna.

Enligt Förnyelselagen uppmanar Lantmäteriet nu alla rättighetsinnehavare att anmäla sina rättigheter på nytt innan årsskiftet.

– Vi väljer att gå ut med den här informationen för att andra samebyar ska hinna undersöka om liknande förhållanden råder hos dem. Speciellt för samebyarna i Jämtland som inte har en odlingsgräns kan skillnaden bli stor, säger Marianne Persson.

Anne Marit Päiviö, Sameradion & SVT Sápmi
anne-marit.paivio@svt.se

Uför: KONVENTIONSUPPDRAG, Renbruksplans-forskning; SERVITUT – fastigheter på sommarlanden eller åretruntmarkerna; SEDVANEFORSKNING; Vindkraftsutredningar för samebyarna!

H a l l å SAMEBYAR i HELA S á p m i ! Boka snarast!
 
KONVENTIONSUPPDRAG! Renbruksplans-forskning!
SERVITUT – fastigheter på sommarlanden eller åretruntmarkerna?
SEDVANEFORSKNING! Vindkraftutredningar för samebyarna!
 
Har ännu enstaka veckor lediga i höst.
Åtager mig uppdrag:
Introduktionsrabatt för nya kunder om 200 kr/h före moms för första 20 timmarna!
 
Erbjudandet gäller till och med 20 mars!
 
Peter Ericson
KONTAKT saepmieforskning@gmail.com
Sms 0729070058