1742 ÅRS TEORI OM VARGARNA I VÄSTRA JÄMTLAND (3rd edition)

On how the wolves got established in Western Jämtland after they ate 3 000 human corpses, the dead bodies after the fallen Karoliner soldiers.
In English later this summer!

3 000 man frös ihjäl på fjället 1718-19.

Vilka kalasade på dom?

Schnitler (Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745. Bind 1: s 144f) menar att det är redan här problemen med varg i denna region börjar.

K XII 1706 av von Krafft
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karl_XII_1706.jpg

Annonser

”Westfiälle, Steenfiälle, Pässgiählsfiäll … ” – några skattefjälls namn 1690. TEMA JÄMTLAND.

Lite info om aktuella skattefjäll i västra Jömtland år 1690

11.  Effterskrefne lappar betyges wara uthfattige och hålla sigh uppe i fiellen hoos dee andra, och inga uthlagor för 1689 betalte eller kunna betalla. Nembl:n:

s.m:t

Mårten Jonsson i Westfiälle                                                                 2:16:-

Lars Skarillson i Steenfiälle                                                                 2:16:-

Jon Olsson i Pässgiählsfiäll                                            2:16:-

Anno 1690 d. 28 februarij och 1 martij medh allmogen aff Offerdahls tingelagh, præsente præ­to­­re och desse såtho i nämbden.

Jon Ersson i Rise                               Oluff Eriksson i Kluk
Jon Nilsson i Ugården                       Peder Månsson i Kaxen
Per Jonson i Landverk                       Halvar Nilsson i Bleckåsen
Nills Månsson i Hälleberg                 Erik Pederson i Berge
Jöns Månsson i Stavre                       Erich Nilsson Röde
Erich Gudfastsson i Mällbyn

Painting: Johan Tirén. Wikimedia Commons.