Torp i västra medelpad hade tidiga sockenlappar: Maria Claesdotters familj, barnen Jöns och Maria dör dec 1740!

Torp, Medelpad
Maria Claesdotters och Hindrich Anderssons son och dotter; Jöns, 12 resp Maria, 10 år, avled dec 1740.

Hindrich är tidig sockenlapp; men paret är solitt härrörande i de skogssamiska flyttlag som befor trakten känt från ca kring 1680-1730: fadern syntes på ungefär samma ställen som Anders Pålsson, ej sällan på och kring kusten; men också mellan Torp, Färila och Järvsö. Det ska ej uteslutas att vinterläger skulle kunna ha funnits kring Ljusdal-Järvsö-Färila där fjäll- och skogssamer sågs, kanske månadsvis. Detsamma torde kunna gälla Dellenbygden.

Sockenlapp var en slags slavliknande syssla som innebar att en (oftast) samisk man anställdes; socknen åtog sig att försörja honom (i enstaka fall kunde sockenlappen vara en kvinna) och hans familj. Hästslakt var huvudsysslan.
mer om sockenlappmannavärvet framöver i bloggen.
Denna familj kan möjligen ha hunnit nomadisera en del mellan varven.
Eller så är barnens död en följd av motsatsen. Hursomhelst; man blir nyfiken.

Om dödsorsakerna nämner prästen intet, men smittkoppor alternativt drunkning torde vara kvalificerade gissningar för två ganska stora bamiska arn i december.
Kommenterar nedan om jag får fler ledtrådar.


Picture via Dayviews and Sippzorr 2008.
Mt. Stormörtsjökullen, 559 m.a.s-l., offers a vast neighbourhood with åpleny of great pasturage for reindeers.

Annonser