Fördrevs samerna 1646-52 även från Härjedalen av Ivar Nilsson Natt och Dag? SouthSaamiHistory erbjuder föreläsningar 2016-17 (Föredragserbjudanden, skisser på titlar och några färdiga, Del 1:2)

Fördrevs även samerna från Härjedalen? Detta och annat intressant behandlas i mina föredrag.
Presenterar dessa ännu som skisser, men sluttitlarna blir näraliggande nedanstående:
(defintiva titlar kommer i början av maj månad!)

Äldre samiska näringar och grupper i Värmland, Dalarna, Mälardalen, Uppland och Bergslagen samt deras rörelsemönster. Några levnadsöden; om de återkommande fördrivningarna.
Anpassbart för de olika delarna.

Samernas historia i och omkring Hälsingland/Gävleborg/Gästrikland

Slaveri i söder och öster och kring Storsjön: sockenlappar – hur man utrotar ett folk gradvis.

Samer i Medelpad (kan fås som Samer i Njurunda, på Alnön, i Skön, i Timrå, kring Matfors).

– Samernas historia i Jämtlands län: inkluderar med fördel avsnitt om metod och teori kring arkivforskning och dokumentation av renskötselhistoria

Från Borga till Bönhamn. Samernas historia i Ångermanland med arkeologen Bernt Ove Viklund , kan anpassas för olika delar av landskapet

(ännu på skiss-stadiet: ) AMBULERANDE SYMPOSIUM:
SAMERNA I HÄRJEDALEN 1450-1950. Nya rön om samernas historia kring 62:a breddgraden Hedmark-Hälsingland.
Erbjuds förhoppningsvis tillsammans med andra forskare och med universitetsfolk

Kontakta mig för offert och information!

Peter

 Wikimedia Commons: Olaus Magnus. Originalbildtext:

På ett träsnitt från Olaus Magnus Historia om de nordiska folken avbildas Nordens olika folkslag i form av en moskovit, en finne, en same och en göte.

Update Nov 4, 2015: Vinterbete i västra Medelpad i trehundra (eller fyrahundra) år? – Funderingar utifrån fynd från jan 1705 i Torp

(ponderings on Saami reindeer pasturage in wintertime 1705 and onwards)
I skrivande stund vet jag ej om detta rör sig om fjäll- eller skogssamer eller både och.
Ett par av människorna i det förmodade flyttlaget tycks bekanta; men jag måste relatera till kringliggande material.
Söker vidare och uppdaterar mer senare.


Här i trakterna av Magdbyn brukade Lars Larsson Kråiks familj vistas för renbete.

Torp i västra medelpad hade tidiga sockenlappar: Maria Claesdotters familj, barnen Jöns och Maria dör dec 1740!

Torp, Medelpad
Maria Claesdotters och Hindrich Anderssons son och dotter; Jöns, 12 resp Maria, 10 år, avled dec 1740.

Hindrich är tidig sockenlapp; men paret är solitt härrörande i de skogssamiska flyttlag som befor trakten känt från ca kring 1680-1730: fadern syntes på ungefär samma ställen som Anders Pålsson, ej sällan på och kring kusten; men också mellan Torp, Färila och Järvsö. Det ska ej uteslutas att vinterläger skulle kunna ha funnits kring Ljusdal-Järvsö-Färila där fjäll- och skogssamer sågs, kanske månadsvis. Detsamma torde kunna gälla Dellenbygden.

Sockenlapp var en slags slavliknande syssla som innebar att en (oftast) samisk man anställdes; socknen åtog sig att försörja honom (i enstaka fall kunde sockenlappen vara en kvinna) och hans familj. Hästslakt var huvudsysslan.
mer om sockenlappmannavärvet framöver i bloggen.
Denna familj kan möjligen ha hunnit nomadisera en del mellan varven.
Eller så är barnens död en följd av motsatsen. Hursomhelst; man blir nyfiken.

Om dödsorsakerna nämner prästen intet, men smittkoppor alternativt drunkning torde vara kvalificerade gissningar för två ganska stora bamiska arn i december.
Kommenterar nedan om jag får fler ledtrådar.


Picture via Dayviews and Sippzorr 2008.
Mt. Stormörtsjökullen, 559 m.a.s-l., offers a vast neighbourhood with åpleny of great pasturage for reindeers.