F o r t b i l d n i n g s k u r s SAMERNAS HISTORIA vintern 2017-18 (inkl ny prislista)

Beställ snarast för bästa avtal!
Specialfortbildningskurs för politiken och tjänstemän, ansvariga i förvaltning etc!

 

F o r t b i l d n i n g s k u r s e r
för politiker och tjänstemän
om samernas historia

1. Samernas historia i Norden Kr.f – 2017
2. Samernas historia i Norden och Sverige Kr.f – 2017
3. ”Saepmie/Sábme/Sápmi i Sverige
(kolonisation i realtid?)”

KURSEN finns i tre delar med olika nivåer.
Del 1 fokuserar på tiden 500 e.Kr – idag;
kolonisation, övergrepp, undanträngning, religionsförföljelse,
etnisk rensning; renskötselns historia och samiska organisationshistorien

ANSVARIG och utförare: Peter Ericson Sakkunnig historiker och mångårig lärare, föreläsare, författare kring samernas historia; arbetat på flera länsmuseer etc.

Obs kombinerbart med kommande erbjudande om arkeologiska kurser!
GRUND-PRISLISTA per tillfälle (minskar vid större bokningar) 15 OKT till 30 APRIL 2-3h/heldag exklusive moms (plus minus 50 SEK):

Medelstora företag, små kommunala grupper 5-8 st …………………………………. 7 800 / 8 600
Stora företag 10-15 st deltagare ……………………………………………………………………….. 8 300 / 9 200
Stora företag 16-34 st deltagare …………………………………………………………………… 10 000 / 10 900
Stora företag 35-59 st deltagare …………………………………………………………………….. 11 200 / 11 600
Aulaföreläsningar/Motsvarande ……………………………………………………………….. 10 000 / 10 700
Lärargrupper, lärar-pedagoogikstuderande ……………………………………………. 8 600 / 9 300
Enmansföretag upp till tre företag ihop, med sällskap 3-5 personer …… 5 750 / 6 800 exkl moms5
Journalister inkl källkritik-parti …………………………………………… 7 900 / 9 000
Advokater inkl genomgång av tre sedvaneprocesser ur historikerns perspektiv … 14 000/16 000
Politikergrupper ………………………………………………………………….. 10 900 / 10 900
Arkiv, bibliotek museer ………………………………………………… 8 800 / 9 300
Statliga, kommunala, landsting ……………………………….. 10 800 / 11 800
Skolföreläsning klassrum…………………………………. 4 400 / 5 300 (engelska 5300/6100)
Dito aula ………………………………………….. 6 400 (eng. 7 300)
Två aula på en dag …………………..  7 800 (eng. 8 800)
Tre aulaföreläsningar för elever eller studenter på en dag …. totalt 12 500 (eng 14 000)
3-5 på två dagar ………………………….. 14000 (eng. 16 400)
Engelska tillkommer annars 900 SEK exkl moms på allt.

Peter Ericson
Historiker, Föreläsare, Sakkunnig i samernas historia
SouthSaamiHistory
Enskild firma
.. Som var sakkunnig i Nordmalings- och Rätanmålen 2000-2012,
och utkommer snart med en antologi om sydsamernas historia; undervisat i Umeå och Uppsala mm. Föreläst på universitet sedan 1996 och för allmänheten sedan 1999.

 

Annonser

” — them allom och huar och enom som ther uthi byggia och boo vele frijtt loff att winna sig ägor, att taga för sig och sina Erfuingom” – ”Happy Columbus Day” –> Anno 1340, då Magnus Eriksson stal och gav bort Sápmi …..


att the Marcker haffua waritt Bruckade till att inbyggias eller besittias, skola thå Christno folke och allmoge biudas, och them allom och huar och enom som ther uthi byggia och boo vele
frijtt loff att winna sig ägor, att taga för sig och sina Erfuingom

på detta vis löste man kolonisations- och missionsproblematik enligt principen två flugor i  en smäll:

Massdop och fritt landnám i Samernas land.
Bara man var kristen.
Samtidigt kristnades (åtminstone på pappret) samerna.
Och man försvenskade en landsdel, som annars riskerade att falla i norska-danska eller ryska händer.

ME var Ladulåsens sonson.

 

KUSTSKOGSSAMER – definition m.m.

DEFINITION: Denna näringsgrupp är belagd mellan Ångermanland och Mälaren-Mälaröarna-Botkyrka och Värmland. Likheter med traditionellt benämnd skogsrenskötsel är att de äger renar och att de mjölkar dem. Hjorden går på bete om dagen och tas hem middag (lunch) och kväll för mjölkning. I tre veckor stannar man på samma ställe. Skillnaderna är att dessa sydligare kustskogssamer dels är lite mer mobila och flexibla.  Dessutom företer de flesta grupperna en omvänd årscykel, på det att de befinner sig i kusttrakterna under sommarhalvåret. på våren och försommar vandrar de efter i vilka sjöar, vattendrag och sund etc som fisken går till.

MER: Gruppen är känd från ca 1650 och kunde låta sin näring fortleva till ca 1850, således nästan lika länge som sockenlapparna fanns. Man kan tänka sig att symbioser förekommit med dessa. Med sjösamerna har man såvitt vi kan utläsa av materialet alltid haft ett mycket gott och nära samarbete. Men man synes inte ha gift sig vare sig med dessa eller med fjällsamerna (mer studier behövs!). Om vintrarna har man ej sällan slagit ihop sina mindre hjordar med fjällsamernas större. men renarna har inte sett lika ut och var sannolikt väl märkta.

Det vore intressant att ta reda på hur spridda dessa grupper var i sydvästra Uppland, i Värmland liksom i Finland.

Under trycket ligger ännu för närvarande en artikel av undertecknad i en antologi som omtalats. Artikeln handlar i hög grad om Hälsingland och Medelpads kustskogssamer.

Arrangörer XYZ-län: Boka nu snart enstaka föreläsning om Anna & Sigrid jönsdöttrar i november eller december – förmånligt

Du får detta:

Annonsplats i Saepmie Times i ett år, fyra nummer.
2 st prenumerationer på tidningen i ett år, fyra nummer

Rabatt 30% på alla andra produkter från Saepmie forskning föreläsning undervisning/motsvarande tjänster utföra av undertecknad i FEM ÅR!

Föreläsningstitel: ”Om sockenlappsparet Jöns och Cicilias döttrar Anna och Sigrid, med bakgrund i Dellenbygden, som reste till slott och herresäten i England 1786”

Erbjudandet avser XYZ-län främst; dvs
Jämtland, Västernorrland och Gävleborg –
men det kan också bli aktuellt på andra håll.

Hör av Er för offert!

Kontakta oss via mejl
saepmieforskning@gmail.com
Eller ring 0729070058, helst sms först!!

SAAMI CULTURAL ROUTE additional text ”Piney Rockies & Blue Bothnic Sea” (2001) – for Skule National Park and surroundings (Nätra, Örnsköldsvik, High Coast)

Additional signs from 2001 (route was inaugurated by Roberta Blackgoat in July, 2001)

Skule National Park and surroundings (Nätra, Örnsköldsvik, High Coast)
This area is blast-full of Sami culture and remains from various types Sami subsistences and periods of reindeer herding and hunter/gatherer culture. A dozen hearths har been found, most of them in 1999-2001, along the 40 km coastline Mosjön-Bjästa during the investigations for the Botniabanan Railway (planned to open in 2008).
From Faresta Lapp Camp in 1693 in Arnäs and a series of archive notes on sedentary, seminomad, and winter moval Samis, respectively, we know the Sami ground usal here as widespread and intense. Most famous (e.g.) Mountain Samis such as Jon Olsson ”Salesman Jo” Stinnerbom and Sjul Jonsson with their raids, sijhth, used to visit the Lungånger Market, eventually Orrestaare = Örnsköldsvik (name means New Town in SouthSami): and the later Sami celebrities Maria Magdalena Mathsdotter in the 1800´s and Torkel Tomasson 1881-1940 sat near todays´ Örnsköldsvik. By the way Orrestaare Market has been resurrected.
Sörkörare were travelling merchants often from area Docksta-Nätra-Själevad; they went landway with goods like hides, and reindeer steaks; in the villages around Bjästa much exchange of goods took place, often completed with a toast, the njut- or ljusminne.
Forest Sami are believed to have used the High Coast and vast areas around Gålsjö, Hammar and Kungsgården (king´s Yard) since immemorial times, or at least since Middle Ages. Some sat in Vibyggerå (Docksta) in spring; in winter in Nordingrå or at times in Alnö-Tynderö. Their history runs aside the rural and the settler´s history.
The Skule Forest are famous also for rovers, but we do not know any debacle with them on the Sami side. In this very area winter moval trails ran into the 1930´s. Sedentary Samis are known fromall around this area, mostly here some (Engl.) miles inwards.
A Sami cultural route completed in Kramfors Municipality from Prästmon/Hola Folk High School to Hornö; another one is in progress 2001-02 from Lake St. Tällvattnet to Gideå (hopefully with more signs along the coast north from here raised 2002-03).

EPILOG: The sign vanished and has never appeared.

Skuleskogen_view_Slåttdalsberget

FÖRVALTNINGSKOMMUNER! Skolor! Alla arrangörer! – SLUTREA, fynda föreläsningar nov-dec ”med omnejd”! FYLL UT VAKANTA KVÄLLAR & TIMMAR!

_______Slutrea 2017! Gäller 15/11 – 30/4!

Prisplan nedan inklusive Norge och Finland.
Particular price-list for UK and other countries will be published during the upcoming week (20017/10/08)

Dubbla föreläsningar för skrämmande låga priser. 
Splittad faktura och en föreläsning 2017 och nästa 2018.
Ytterligare fördelar kan uppnås via en ingående aulaföreläsning för skolelever, gymnasister och om allmän samisk historia.

TEMAN OCH TITLAR BLAND DESSA STUDIEFÄLT:
Samer på utlandsresor!
Samisk kvinnohistoria!
Regional samehistoria!
Pansamisk historia – om hur samerna förr befolkade hela Norden och sedan fördrevs! Historien om Sigrid & Anna!
Resenärer i Sápmi!

PRISPLAN – boka i OKTOBER!

Föreläsning nov/dec och jan-apr

FÖRENINGAR 3 600 exkl moms 25%
2 föreläsningar dag/kväll, 1 aula dag
Tillkommer viss reseersättning och e v logi

KOMMUNER ETC 6 000 exkl moms 25%
2 föreläsningar dag/kväll, 1 aula dag
Tillkommer viss reseersättning och e v logi

Logi icke nödvändig i Västmanland, Sthlm, Uppsala, Sörmland
eller Örebro län. Ej heller i Gävleborg, Västernorrland eller Västerbotten.

ON THE ”LAPLAND” SAAMIS IN IGGESUND & THE NORTHUMBRIAN CONNECTION: Pt 1 of 3. From Sápmi in South to ”the North” T/R. Departure August 12, 1786 with the fair wind…

(In ENGLISH, source for illustrations in last part)
on the Saami Ladies, the ”Lapland” Sisters, who drew a lot of attention.

Pt 1 of 3. From Sápmi in South to ”the North” T/R.
Departure August 12, 1786 with the fair wind…

Anna Jönsdotter and Sigrid Jönsdotter (26 och 22 år) encountered a small group of British nobility men this summer. Whether there actually had been a meeting earlier on the gentlemen’s travel northwards or not we do not know. But what we do know: The encounter resulted in a travel to Newcastle via Shields, and a fairly long stay at two castles and Liddell properties, of which one in North Durham and the other in Northumberland, by Hadrianus’ Wall. In the boundary land into the North.

Via the intermediator Cartridge Grill at Iggesund; the Baron, Sir Henry George Liddell, Sir Thomas Bowes and the author of the travel book, Sir Matthew Consett, got introduced to Anna and Sigrid Jönsdotter, these two Saami women. We know scarcely about these meetings, but most likely this Saami group used to have their summer camp and hut (gåetie) by the iron works of Iggesund.
Possibly the very first encounter from the Englishmen/Northumbrians point of view might have been with these sisters’s father, Jöns Andersson, who this summer is supposed to have reached the age of 64. Their mother, of true ”Southern Southern Saami” origin Cicilia Jönsdotter, was 57 at the time.

The parents was said to have accompanied the daughters to the county border south of Gävle; in which town and county capital they had a passport written at July 8, a Saturday. This tells us they had exactly three weeks to make it to Gothenburg.
That is not too much time on summer roads.

While Consett, Bowes och Liddell kept on traveling via Danmark and the southern part of the Swedish west coast with their ordinary wagon gear; thus Anna, Sigrid and their two or three travel buddies  advanced by foot.
Six reindeers followed the trip. They might as well has been purchased along the way. Anders Larsson was a famous reindeer merchant and he went most often to Alfta, but also to Wermlandia (Värmland) with his reindeers.

Andres partly grew up in Skog, where his father served as a Saami so called Parish Lapp.
We cannot say if the girls was related to this family. Anders’s father might have been slighty older than jöns and Cicilia, the sisters’s parents.

And neither Juli 8, nor July 28 they would not know that the ship happened to be delayed as much as a fortnight until wind at last turned fair
Want to know more on the stay in  Northumberland and North Durham?
You could always get the upcoming issue of Saepmie Times!

In the last part we will summarize how life treated Anna and Sigrid after the return home. Home to the Helsingia all the cavalliers wanted to follow them to ….
And the Helsingia that they seemingly deliberately did let people call Jockmo Lapland (”lappmark! sv.)

 

 

 

So: More on  Anna och Sigrid in web-mag Saepmie Times or in one of my lectures all over Seden and the Nordic countries.

Peter Ericson October 8, 2017

SAMERNA I IGGESUND & THE NORTHUMBRIAN CONNECTION: Del 1 av 3. Iggesund-Newcastle (via Göteborg) T/R. Avresa 12 aug 1786 vid förlig vind.

(In Swedish, source for illustrations in last part)
Anna Jönsdotter och Sigrid Jönsdotter (26 och 22 år) mötte en grupp engelska överhetsherrar denna sommar. Om huruvida de redan mött herrarna tidigare på sommaren vet vi ej ännu. Mötet slutade med en resa till Newcastle.

Genom Patron Grill sattes Baron Liddell, Thomas Bowes och författaren av reseberättelsen Matthew Consett i kontakt med Anna och Sigrid. Vi vet ytterst litet om kontakterna. men mest sannolikt hade de sitt sommarläger helt nära Iggesunds bruk, och möjligen togs första kontakten med systrarnas fader, sockenlappen Jöns Andersson, som denna sommar uppnått 64 års ålder. Modern, Cicilia Jönsdotter, var 57.

De antas ha följt med flickorna till länsgränsen eller möjligen till Gävle, där man fick pass utskrivet lördagen den 8 juli. Det innebar att man hade 21 dagar eller ganska exakt tre veckor på att ta sig till Göteborg och skeppet Gottenburg eller Gottenburg Merchant (olika uppgifter förekommer).

Medan Consett, Bowes och Liddell reste via Danmark och södra svenska västkusten via sin sedvanliga diligens (köptes och såldes såvitt förstått vid ankomst respektive avfärd till/från landet), begav sig Anna och Sigrid och deras följeslagare till fots söderut.
Sex renar medföljde. Det kan finnas anledning att tro att dessa köptes efter vägen av Anders Larsson, som var välkänd renhandlare och brukade resa bl a till Bergslagen och Värmland och handla med ren (han hade en hel del kontakter kring Alfta och sannolikt även i Bollnäs). Anders växte delvis upp i Skog, där fadern var sockenlapp. Vi vet inte om Anders och flickorna var släkt med varandra; men med all säkerhet kände deras respektive föräldrar varandra. Anders far torde ha varit lite äldre än Jöns och Cicilia.

Om vistelsen i Northumberland och North Durham kommer vi att skriva i nästa del.
I sista delen kommer en del om hur livet kom att utspinna sig för systrarna efter återkomsten till Hälsingland (det Hälsingland som baronen och andra refererade till som ”Jockmo Lapland” – där Lapland är att förstå som ”lappmark”).

Du kan få reda på mer om Anna och Sigrid i tidningen Saepmie Times eller i någon av mina föreläsningar.

Peter Ericson 7 oktober 2017

Var Fredrik I av Hessen ä v e n en Kungamördare? King-, Dalecarlian- and Sami Slayer Friedrich I – And Something On His road to the Crown 1718-1720 (via L. Weibull Scandia 2/1929)

Fredagen den 30 juni, i Nådens år 2017, med ett år när
trehundra år och fem månader efter de timade händelserna.
(editerad 6 okt s å)

Gustaf_Cederström_-_Bringing_Home_the_Body_of_King_Karl_XII_of_Sweden_-_Google_Art_Project

Den notoriske Krigarkonungen sköts av en 18-20 mm rundkula  (sedermera fastställd till 19,6 mm genom ingångshålet i hatten) och den genomträngde Konungens kranium. Kulan kom från vänster, och inte snett från höger, där den rimligen skulle ha träffat, om den kom från fiendehåll. Vi ska inte ägna oss mer åt det tekniska här!

Lauritz Weibull är vår huvudkälla här. Ännu efter nästan nittio år håller i allt väsentligt hans resonemang streck; så långt jag kan se.

* Vi väljer nedan det traditionella skrivsättet ”Karl XII”; men erinrar gärna om att levande Carl-kungar som regel stavas med C. Postumt tycks det förvandlas till ett K.

Georg_Engelhardt_Schröder_-_Fredrik_I,_King_of_Sweden_1720-1751_-_Google_Art_Project
Kung Fredrik I av Hessen 1676-1751, Sveriges konung 1720-1751.
Målning av Georg Engelhardt Schröder.

Denna dalkarlaslaktare och samefördrivare hade fler strängar på sin lyra.
Vad man gärna glömmer i hans senare kraftlösa karriär (massakern på dåvarande Norrmalms torg, dvs dagens Gustav Adolfs torg – där 149 dalkarlar mördades – skedde ju enligt samstämmiga bedömare främst pga regentens kombination av fruktan och overksamhet och en stor portion otydlighet… Samma otydlighet som ska ha legat bakom ordern som drev hans svåger, kung Karl XII till Halden, där denne skulle möta sin död. Måhända var det Fredriks totala renons på svenska språket som låg bakom, måhända var det annat), är hans tidiga maktlystnad och trängtan efter den svenska kronan.

Lauritz Weibull, en av den svenska historievetenskapens allra tyngsta namn, skrev i tidskriften Scandia 2/1929 en mycket utförlig och genomtänkt artikel, kallad ”Carl XII:s död.” Här utreds kriminologiskt och kriminalhistoriskt alla aspekter kring hur kungen ska ha stått före mordet, hur snabbt ryktet spreds trots att man avsett hemlighålla kungens död. Weibull sammanbinder en indiciekedja, som bindande sluts med det faktum att Karl XII:s död inträffade vid ett perfekt tillfälle för det hessenska parti, som främst bestod av Fredrik och hans far, Karl I, Lantgreve av Kassel-Hessen; och som hade det mesta av sitt fokus på att söka inflytande över Sveriges krona.

Fredrik hade traktat efter Sveriges krona sedan länge, åtminstone sedan tiden för Slaget vid Narva eller åren runt 1700. Det här är fel ställe att gå in i detalj härom.

Underrättelsen om Carl XII:s död nådde till Stockholm den 5 december sent på kvällen, Överbringaren var konungens generaladjutant Andre Sicre, adjutant och landssekreterare hos hans svåger, arvprinsen Fredrik av Hessen. arvprinsens
gemål, prinsessan Ulrica Eleonora, hade redan gått till sängs.
Men Sicre fick omedelbart audiens (Weibull, s 232f)

Vidare Weibull:
”Generaladjutanten Sicre föll 1723 i en febersjukdom. Under ett anfall slog han upp fönstret till sitt logemente i Stockholm. Han ropade till mängden utanför att det var han som dödat Carl XII — ” . Senare ska han, som Weibull uttrycker det, ”någorlunda frisk” (W:s citattecken) ”skall han ha plågats av samvetskval över vad han hade gjort. Dessa och liknande rykten gick vidare till Tyskland. 1723 var de allmänna i S:t Petersburg. Det uppgavs där, att bondeståndet vid riksdagen, som då var samlad i Stockholm gått så långt, att det skickat deputerade till konungen och låtit fråga, om det var på hans befallning, som Sicre skjutit Carl XII. (s 235).

Vad som nu skulle vara intressant, är om man kunde se några kopplingar mellan dels de omfattande fördrivningarna av sydliga samer norrut och åvägabringa det s k sockenlappssystemet och dels de omfattande trolldomsprocesserna  form av insamling av spåtrummor å ena sidan, å ryktera om komplott bakom kung Fredriks rygg å den andra.

Dessutom kan man naturligtvis fundera på om de La Motrayes möte med tre samer på väg hem från Kassel (varav två av dem iförda grevskapets livré) och deras mission att lämna levande renar kan ha haft med det Hessenska partiets dokumenterat ivriga intrigerade och lobbande.

Vad som kan vara viktigare här; hur har dessa händelser påverkat Karl XII:s eftermäle? har hans krigiskhet accentuerats? Hans förment dumdristiga mod att stå med halva kroppen i skottlinjen i Fredrikssten – emedan han i de mer saknade beskrivningarna högst hade en del av huvudet ovanför skyttegraven. Och hur påverkade ett eventuellt mord inklusive komplott det fortsatta kriget med ett ett aggressivt Ryssland?
Är månne attackerna där hela norrlandskusten nedbränts en följd av detta?
Då skulle det ha kunnat påverka en stor del av befolkningens syn på Ryssland.

Vi ser på slutpoängen i Lauritz Weibulls indiciekedja:

giftermål mellan hertigen av Holstein och czar Peters älsta (sic) dotter; traktaten mellan Sverige och Ryssland var förd i pennan, och med denna traktat hade Görtz
lämnat Aland och var på väg till högkvarteret (Weibull, s 247)

Med detta hade baron Görtz att hasta till huvudlägret. Om han hade hunnit dit före kungens död, hade inte Fredrik blivit kung. Sannolikt hade inte samerna fördrivits, kanske hade inte spåtrummorna insamlats och dalupproret hade kanske dels inte behövt äga rum alls, och i vart fall inte behövt sluta i en blodig massaker och många års följande repression mot Dalarnas befolkning.

EPILOG: Baron Georg Heinrich von Görtz halshöggs den 19 februari 1719 dömd för falsk rådgivning och landsförräderi. Detta skedde på Galgbacken på Skanstull. Stockholmare och andra fr höra mer om detta i de s k spökvandringarna som äger rum i staden.

Georg_Heinrich_von_Görtz-etching

Skanstull_Galgen_Kvarnängen_Johanneshov_1817
Skanstull med Galgbacken. Kartan från 1817.

Gustaf_Cederström_-_Bringing_Home_the_Body_of_King_Karl_XII_of_Sweden_-_Google_Art_Project
Gustaf Cederströms berömda och nationalromantiska måleriska epos.

Peter Ericson, Saepmie 30 juni 2017

Ps. A brief English summary will be subject for another blog post in a few days.