Sydsamernas historiska utbredningsområde i Sverige, landskaps- och länsvis genomgång

Utifrån 2016 års kunskapsläge.
HISTORISKA SAEPMIE
sträcker sig över landskapen Lappland – Västerbotten – Ångermanland – Jämtland – Härjedalen – hela Dalarna – Värmland – Västmanland – Medelpad – Hälsingland – Gästrikland – delar av Närke – Södermanland – Uppland.

Västergötland och Östergötland liksom Dalsland har nämnts; men kan ej anses vara vedertaget. Närke är inte heller självklart i uppräkningen.
Umesamiska området räknas traditionellt vanligen in i det sydsamiska.

Länsmässigt handlar det om Västerbotten (inkl del av Norrbotten), Västernorrland, Jämtlands län, Gävleborg, Dalarna, Värmlands, Örebro län, Västmanlands, Upplands län, Stockholms län, Södermanlands län.
Historiskt figurerar en lång rad olika länskonstellationer såsom t ex Trundhjems län, Härnösands län inkl nuvarande landskapet Jämtland, Hudiksvalls län, Närkes och Värmlands län osv.

Kartbilden visar lite hur det sett ut i äldre tider, medeltid, uppger källans skapare.


Länk till kartans skapares sida: Björn Espell, Frösön
http://www.espell.se/saga/karta_medeltid.html

Heads up, boka sommarföredraget UNDANTRÄNGDA SKOGSSAMER. Från Bottenviken till Vänern. Etniska rensningar 16-1700-tal, kolonisation, markrättigheter.

Även början hösten möjlig! Andra titlar i andra bloggposter.

UNDANTRÄNGDA SKOGSSAMER. Från Bottenviken till Vänern. Etniska rensningar 16-1700-tal, kolonisation, markrättigheter.
—–
SAAMI RESERVATIONS? On Lost Forest Saami cultures – deportation, land rights, colonization and Imagined Origins as gate to deportations and slavery

Introductions:
Peter Ericson, Historiker, Sakkunnig i sedvanemål. Förr lärare vid Umeå universitet, driver sydsamiskhistorisk blogg.——-
Peter Ericson, Historian, Expert on land right processes. Formerly Teacher at Umeå University, runs SouthSaamiHistory-blog.

Bilden: av Mary Evans. Sägs föreställa samer vid Leksands kyrkstallar år 1859,
det är samma tid som Lappfogden i Jämtland säger att vinterbete bedrivs av tännässamerna i Lillhärdal och av idresamerna i Särna.