NY KOMMANDE ARTIKELSERIE: Skogssamerna 500 – 2020 e.Kr. Vila i frid.. ?

Skogssamerna 500 – 2020 e.Kr. Vila i frid?

Dessa är de samer och den samiska näring (obs ordet subsistence, som betyder ungefär sjävförsörjande näring) som alltid väckt mest ont blod bland svenska myndigheter; och i senare tid även hos allmoge och t ex bönder. På 1800-talet triggade de lappfogdarnas vrede och veklagan. Vad hos skogssamernas urgamla renskötsel är det som väcker sådana ofattbart kritiska känslor hos majoritetsbefolkningen och hos storsamhället?

Förutom de kulturellt förintade ångermansamerna och skogssamerna och kustskogssamerna i de sju landskapen nedanför dessa; lever malå- och arvidsjaursamerna under allt tuffare villkor; och vi har på senare tid fått se tydliga tecken på att hela Gällivare areellt sett enormt utbredda renskötsel nu ser ut att kunna dö ut (!?).

Spanningsvallen_von_Duben

Vi försöker titta på dessa vanskliga frågor under våren.
Vi ska också försöka ta hjälp av nya pennor i dessa frågor.

Artiklarna kommer att ligga bakom en betalvägg OBS detta.

Bilden: Det skogssamiska vistet Spänningsvallen vid Spenningstjärnen mellan Järfojaur och Seudnur i Arvidsjaurs kommun, på gränsen mellan nuvarande Östra och Västra Kikkejaurs samebyar. Träsnitt efter foto av Lotten von Düben 1871.

Annonser

NOG NU! ”Fjällrävenkolonialismen” måste upphöra. Fram för SAMISK ROVDJURSFÖRVALTNING!

Citat SVT Jämtland:

——-

Förvaltningsdomstolen i Luleå har anmärkt på länsstyrelsens inventering av varg i Bräcke.

Skyddsjakten av Bräckevargarna har överklagats av Wolf Association Sweden, WAS.

Joevnevaerie sameby i Offerdal som har stora problem att hitta marker där tillgången på mat är tillräcklig då skogsområdena är helt frusna och täckta av is, möjligheten att flytta till marker på låglandet hindras nu av det vargpar som fortfarande finns i Bräckeområdet.

”Inget hot mot renhjord”

Intresseorganisationen överklagade beslutet om skyddsjakt då de inte anser att det är fastställt att dessa två vargar angripit och rivit renar i den omfattningen att en skyddsjakt är befogad.

Att man hittar hår från ren i spillningen styrker inte uppfattningen att vargarna angripit renar i stor omfattning eller att de är hot mot renhjord i området, menar Wolf association Sweden i sin inlaga till domstolen.

De menar också att samebyn inte har sett över alternativ för att förhindra angrepp av varg eller åtminstone undanröja möjligheten för angrepp genom att till exempel använda annat område för vinterbete.

Vinterbete i Bräcke

– Betet räcker inte till då fler samebyar måste driva ner sina djur till samma platser, i Krokoms kommun så ryms inte fler djur, runt 1000 djur flyttade vi ner före jul till vilket vi nu delar med andra samebyar, tätflocken är nere mot Lit och Handogs dalgång säger Thomas Bergkvist Joevnevaerie sameby.

– Nu vandrar renen upp mot fjället igen då dom inte kommer åt bete på den hårda skaren i skogen. Normalt skulle vi varit på dom marker vi har vårt vinterbete i Bräcke där även Ånge ingår men med varg i området så är det en omöjlighet att driva renen dit ner, fortsätter han.

Inventering sedan juli

Han menar att överklagan har gjorts av de som inte har kunskap och ser bara frågan från sitt håll.

– Beslutet för skyddsjakten räcker fram till 16 januari och frågan ligger på domstolen i Luleå säger Magnus Hansson Länstyrelsens Naturvårdsenhet. Inventering i Bräcke har pågått sedan i juli och så även under hösten och förvintern. Och man har konstaterat att vargparet finns kvar i området. Spårning har varit problematiskt på grund av den snöfattiga förvintern.

Domaren i målet, Britt Ahlin Luleå Förvaltningsrätt vilket tagit beslutet om inihibtion då man har angett att en icke tillräcklig inventering gjorts under den angivna skyddsjaktsperioden under oktober till december.

Förvaltningsrätten handlägger frågan och ett beslut väntas komma under denna vecka.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/skydssjakten-overklagad

Publicerat idag 4 jan 2017 på fm.

Fjällrävenfeodalism

renkadaver-1
FOTO: Henrik Andersson, färskt renkadaver i Gällivare skogssameby

Akut artikel om rovdjurstryck mm

henrik-a-aten-ren

Foto: Henrik Andersson

Söker AKUT medförfattare till dagspressartiklar, andra forskare eller aktörer med kontakt till samiska samhället – samebyordförande eller varjehanda slags folk som är med och skriver/signerar :

1) En artikel om rovdjurstrycket som samiska samhället och rennäringen nu dignar under. Samt:

2) En artikel om svensk-norska renbeteskonventionen.
Där är det sydlig prägel. Här är det bra om aktörerna kommer från Jämtlands län och söderut.

Bägge artiklarna bör in närmsta veckorna.
Jag tänker KORT och KÄRNFULLT.

Efterlyser samtidigt foton på rovdjursslagna renar.
Hellre få bra foton än många tveksamma.

KONTAKTA MIG SNARAST!
Mejl eller här
Epost retepnosicre@hotmail.com

Mvh Peter Ericson