Saamis @ 62′-ett Interreg-projekt: MEDAKTÖRER och FINANIÄRER sökes

MEDAKTÖRER och FINANIÄRER sökes i Sogn of Fjordane, Möre og Romsdal, Oppland, Hedmark; Jämtland, Härjedalen, Dalarna, Hälsingland och Medelpad. I Norge och Sverige! Södra Saepmie! På kartbilden framgår vilka län som är berättigade till medfinaniering.

Om SOUTHERN SAAMIS @ 62′ Projektet ska stå på fyra ben: (1) Forskning kring samerna runt 62:a breddgraden – inte minst näringarna hos de gamla skogs-, kust- och fiskesamerna samt s k sockenlapparna och de egendomslösa, (2) Samverkansdelprojekt över gränsen, dels täta, gränslösa möten i form av ambulerande symposier (i ett andra projekt-år kan dessa symposier utvidgas till Finland, Karelen och Ryssland), (3) Koppling till markrättigheter och sedvana och utredningar kring detta, (4) Koppling till den simultant pågående Sanningskommissionen om tidigare begångna övergrepp. Informationsprojekt med tillgängliggörande av kunskapen stäms av löpande i delmål och delprojekt. Projektet tänks två- eller treårigt.
I mån av tid – dvs att projektet hinner komma igång –  kan även konstruktiva arbeten till Svensk-norska renbeteskonventionen komma ifråga.

Utgångspunkten idag, 16 april, är att vi börjar med en förstudie.
Anmäl vänligen ert intresse idag till Astrid Kalvemo eller undertecknad!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279 (min yrkesfacebook)
Kartbild_Interreg_Sverige_Norge_2014_2020

” — udi Opdahls Præstegaard, hvor Hans Kongl: Mayt om Natten forblev, mødte os de første Finner, som een gammel Mand og Quinde med et Rensdyr, som de medførte til at sælge om Morgenen.» Denne kilden forteller at det finnes samer på Oppdal i 1680-årene.” (Severinsen 1977)

Jag börjar om med den här!

Hela:

Klicka för att komma åt 031108%20Anne%20Severinsen.pdf

Ur Samene i sør ANNE SEVERINSEN
Trondheim Turistforening Årbok 1977

”DOKUMENTER FRA SLUTTEN AV 1600-TALLET
I 1685 foretok den dansk-norske kongen, Christian V, en rundreise i Norge, Kongen besøkte også Oppdal, og i denne forbindelse nevnes bl.a. i reisebeskrivelsen: «Her, udi Opdahls Præstegaard, hvor Hans Kongl: Mayt om Natten forblev, mødte os de første Finner, som een gammel Mand og Quinde med et Rensdyr, som de medførte til at sælge om Morgenen.» Denne kilden forteller at det finnes samer på Oppdal i 1680-årene.” (mycket  mer i länken)

http://www.tfb.no/db/trondheimturistforening/arbok1977/1977%20SCAN0012..pdf

Sigrid och Lars Johnsen samt fostersonen Anders Fjeldner Renander, renskötare och renägare i Trollheimen.

Trollheimen och Anders figurerar även här i ”Litt om samenes saga i bygda” – Et möte med Anders Larsen (1960)
http://www.historier.no/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=503&sobi2Id=9499&Itemid=305

Bildkälla: Digitalt Museum, digitaltmuseum.no

To be continued

Reindriftssamar i Tafjordfjella i Møre og Romsdal and Oppland

Oversikt over reindriftssamar i Valldal og Tafjordfjella

Dei som har fått utheva skrift er omtala i artikkelen:
Jonas frå Grong.
Torkjel Jonassen gift med Rike Daaret

Jonas (Fjell – lap) gift med Eli født 1821 død 20. januar 1895 i Rødal, Tafjord. Døde av alderdomssvakhet.

I.Thorkjel Jonassen født 2. desember 1839 død 9.november 1921, gift med Sigrid Maria Olsdatter født 29. april 1848 død 1916.
II. Bendik Jonas født 1867 død 23. november 1905, gift med Nilsine Zachariasdotter født 1862, død 17. februar 1897 på Hafsåsen i Sunndalen. Eigar av renhjord.

Barn: 1.Thomas født 8. april 1893, død 3. februar 1896, i Valldal av kikhoste.
2. Beret Marie født 9. august 1895, død 26. november 1895, i Langdal av kikhoste
.

III. Elias f. 8. mai 1871 d. 18.des 1914 i Snåsa, gift med Malene J.datter Nursfjell født 1871 død 1954. 10 born.

IV. Sara . født 14. oktober 1885, død 11.februar 1912
Denne uvanleg vakre samejenta veit ein ikkje meir om. Fotografiet som er funne på Gjøra i Sunndalen, viser kanskje henne.

——————————

http://archive-no.com/no/d/digitaltmuseum.no/2013-06-05_2242546_97/Digitalt_Museum_Reindriftssamar_i_Valldal_og_Tafjordfjella/

Källa och författare utvecklas senare!

Anne Severinsen om äldre rendrift och sydsamer i Oppdal på 1680-talet & lite annat

Ur Samene i sør ANNE SEVERINSEN
Trondheim Turistforening Årbok 1977

”DOKUMENTER FRA SLUTTEN AV 1600-TALLET
I 1685 foretok den dansk-norske kongen, Christian V, en rundreise i Norge, Kongen besøkte også Oppdal, og i denne forbindelse nevnes bl.a. i reisebeskrivelsen: «Her, udi Opdahls Præstegaard, hvor Hans Kongl: Mayt om Natten forblev, mødte os de første Finner, som een gammel Mand og Quinde med et Rensdyr, som de medførte til at sælge om Morgenen.» Denne kilden forteller at det finnes samer på Oppdal i 1680-årene.” (mycket  mer i länken)

http://www.tfb.no/db/trondheimturistforening/arbok1977/1977%20SCAN0012..pdf

Sigrid och Lars Johnsen samt fostersonen Anders Fjeldner Renander, renskötare och renägare i Trollheimen.

Trollheimen och Anders figurerar även här i ”Litt om samenes saga i bygda” – Et möte med Anders Larsen (1960)
http://www.historier.no/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=503&sobi2Id=9499&Itemid=305

Bildkälla: Digitalt Museum, digitaltmuseum.no

 MER OM TROLLHEIMEN av Anne Severinsen:
http://www.stfk.no/upload/Inform/Dokumenter/031108%20Anne%20Severinsen.pdf