Fler samer dömdes till döden för trolldom! – Anders Pålson 14 sep 1725, Skellefteå

A brief summary in English is to be found at the very end.

Lycksele/Skellefteå 14 sep 1725

Högwördige H:r Biskopen och Ven. Consistorio blit iag föranlåten . . —— at j ödmiukhet gifwa tillkänna,huru såsom Högwällborne H:r Baron och —–Landzhöfdingen Grundell, genom bref behagat nedkalla mig ifrån Lycksehle at resa till de utj Skelefteå till döden dömde Lappen Anders Pålson och honom i des Christendomb informera sampt till döden följachtig wara; när jag nu hijt war ankommen,förebar jag hos Högwällbemälte herre de raisoner som iag förmente wara mächtige nog at licentiera mig ifrån denna resan; nämbligen at först och främst denna Lappen ei woro af min försambling

Förblifwer med all wördnat ‘ Högwördige– – – Umo d. 14 Sept 1725 Olof Graan

Om källan
Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:43:ab Trolldomsrannsakningar i lappmarken 1649-1739 Maskinskrivet manuskript med excerpter. Rubrik: Trolldomsrannsakningar i Lappmarken a-b) 1649 – 1739. (Manuskriptet är en fotokopia av Nordbergs original, som före donationen till Umeå UB fanns i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ULMA, ULMA-accessionsnummer 29528. Fotokopian gjord i februari 1987 efter en utredning av saken gjord av professor CarlMartin Edsman, Uppsala.) a) Del 1 b) Del 2 (Tillsammans 297 s. med kronologiskt excerptregister.) Sidorna 366-416
Publicerad december 2011 Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se)

Bild: http://skarn.se/bodel-yrke-med-traditioner/

Jag ska vid tillfälle undersöka detta fall närmare; om någon har mer information, kontakta gärna mig!

This text is about a Saami man in Skellefteå, Anders Pålsson, who were sentenced to death in 1725. I will try to find out exactly why, and more aout the execution; more than the Witchcraft-sentence which is presumed in the source.

Annonser

En reaktion på ”Fler samer dömdes till döden för trolldom! – Anders Pålson 14 sep 1725, Skellefteå

  1. Reblogga detta på southsaamihistory och kommenterade:

    Do not miss out.
    I hope I will be able, during the closest future, to translate this horrible story about an execution of a Saami man, During a period of over a hundred years, the Swedish Saamis did become executed if they performed the ancient religion, used the drum or exercised other liturgia in the Shamanistic belief.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s